Avere vFXT for Azure

Szybszy, bardziej dostępny magazyn danych dla obliczeń o wysokiej wydajności na brzegu sieci

Uruchamiaj oparte na plikach obciążenia o wysokiej wydajności na platformie Azure

W miarę wzrostu zapotrzebowania na zasoby obliczeniowe lokalne zasoby mogą zostać nadmiernie obciążone i spowodować zatrzymanie ważnej pracy. Bezpiecznie przenieś nadmiarową pojemność na platformę Azure, pozostawiając duże zestawy danych w magazynie połączonym z Twoją siecią lub w usłudze Azure Blob Storage, aby uzyskać chmurowe rozwiązanie NAS.

Rozwiązanie Avere vFXT for Azure umożliwia ochronę Twojej inwestycji w infrastrukturę, jednocześnie łatwo zarządzając nowymi zapotrzebowaniami. Uruchamiaj swoje obciążenia NFS i SMB bez opóźnień oraz skaluj je zgodnie ze swoimi potrzebami, korzystając z inteligentnej pamięci podręcznej, aby zapewnić efektywne, elastyczne i ekonomiczne rozmieszczenie swoich danych.

  • Szybko i łatwo przetwarzaj w chmurze duże zestawy danych o rozmiarach liczonych w terabajtach lub nawet petabajtach
  • Korzystaj ze skalowalnej infrastruktury, gdy jej potrzebujesz
  • Uruchamiaj na platformie Azure obciążenia oparte na plikach, używając lokalnego urządzenia NAS lub usługi Azure Blob Storage

Wydajność

Automatycznie identyfikuj i buforuj dane potrzebne do najbardziej wymagających obciążeń, minimalizując opóźnienie magazynu dla środowisk o dużej liczbie odczytów.

Dostęp

Aplikacje oparte na plikach uzyskują dostęp do zasobów obliczeniowych platformy Azure z sieci lokalnej albo z dołączonego magazynu (NFS i/lub SMB) lub z magazynu obiektów blob platformy Azure (REST).

Elastyczność

Włączaj lub wyłączaj. System Avere vFXT zapewnia dostęp do skali i elastyczności platformy Azure oraz obsługuje nawet najbardziej krytyczne obciążenia.

Chmura hybrydowa z rozwiązaniem Avere vFXT for Azure

Diagram systemu Azure vFXT wskazującego usługę Azure Blob Storage i magazyn lokalny za pośrednictwem usługi ExpressRoute.

Rozwiązania wg branży

Multimedia i rozrywka

W postprodukcji terminy są zależne od produktywności artysty. System Avere vFXT zapewnia sprawną pracę farmy renderującej, szybko łącząc zasoby platformy Azure. Znosi to ograniczenia infrastruktury, dzięki czemu możesz robić więcej i w krótszym czasie oraz przy niższych kosztach ogólnych.

Zdrowie i nauki przyrodnicze

Medycyna translacyjna i badania z zakresu genomiki mogą być wyzwaniem dla Twojej infrastruktury. Przenieś nadmiarowe przetwarzanie danych genomiki do platformy Azure, aby badacze kliniczni biologiczni mogli skupić się na tworzeniu lekarstw.

Usługi finansowe

Analizy ilościowe i analizy ryzyka wymagają szybkiego dostępu do odpowiednich zasobów, aby umożliwić podejmowanie strategicznych decyzji. Dzięki systemowi Avere vFXT fundusze hedgingowe i instytucje inwestycyjne mogą używać platformy Azure do skutecznego zaspokajania zapotrzebowań na operacje obliczeniowe.

Produkcja

Urządzenia Edge tworzą dane, które ułatwiają tworzenie innowacji i rozwiązań. Wydajne pozyskiwanie danych na dużą skalę jest kluczem do postępu w badaniach i rozwoju, czy to w przypadku samochodów autonomicznych, czy produkowaniu energii. Szybko uzyskuj dostęp do danych i analizuj je na platformie Azure dzięki systemowi Avere vXFT.

Administracja

Twórz rozwiązania, które ułatwiają agencjom rządowym zmniejszenie zależności od infrastruktury, jednocześnie zarządzając rosnącym zapotrzebowaniem na analizę i zbieranie danych. Migruj starsze i nowoczesne aplikacje do platformy Azure, aby nie przerywać najważniejszych zadań.

Powiązane produkty i usługi

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Usługa ExpressRoute systemu Azure

Dedykowane połączenia światłowodowe sieci prywatnej z systemem Azure

Blob Storage

Magazyn obiektów oparty na protokole REST dla danych bez struktury

Przyspieszanie magazynu za pomocą rozwiązania Avere vFXT for Azure