SQL Server Stretch Database

Dynamiczne rozciąganie baz danych programu SQL Server na platformę Azure

Niskie koszty dostępu do ciepłych i zimnych danych

Przy pomocy bazy danych SQL Server Stretch Database możesz dynamicznie rozciągnąć ciepłe i zimne dane transakcyjne z programu Microsoft SQL Server 2016 na platformę Microsoft Azure. Inaczej niż w przypadku typowego magazynu zimnych danych, Twoje dane będą zawsze pod ręką. Baza danych Stretch Database umożliwia dłuższe przechowywanie dużych ilości danych bez opróżniania konta w banku. Zamiast skalowania kosztownego magazynu lokalnego możesz rozciągnąć dane do chmury. Usługa Azure Storage może być do 40% tańsza niż rozbudowa magazynu klasy korporacyjnej. W zależności od częstości dostępu do danych wybierz odpowiedni poziom transakcji, a następnie skaluj w górę lub w dół odpowiednio do potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ceny usługi SQL Server Stretch Database.

Przenoszenie danych bez zmian w zapytaniach i aplikacjach

Dostęp do danych programu SQL Server niezależnie od tego, czy są to dane lokalne, czy rozciągnięte do chmury. Ty określasz zasady dotyczące miejsca przechowywania danych, a program SQL Server przenosi dane w tle. Tabela jest dostępna online i gotowa do obsługi zapytań. Nie musisz zmieniać istniejących zapytań ani aplikacji — proces jest całkowicie przezroczysty.

Użycie zaawansowanych funkcji zabezpieczeń

Użycie usługi Stretch Database w połączeniu z funkcją Zawsze zaszyfrowane programu SQL Server umożliwia szyfrowanie danych w ruchu. Funkcja Zabezpieczenia na poziomie wiersza i inne zaawansowane funkcje zabezpieczeń programu SQL Server także działają w połączeniu z bazą danych Stretch Database, co umożliwia rozszerzanie danych do chmury bez obaw.

Usprawnienie konserwacji lokalnych danych

Skrócenie czasu lokalnej konserwacji i zmniejszenie śladu magazynu przez przeniesienie danych na platformę Azure. Dzięki bazie danych Stretch Database kopie zapasowe lokalnych danych są wykonywane szybciej i łatwiej niż w przypadku skurczonych danych. Tworzenie kopii zapasowej rozciągniętych danych jest automatyczne, co jeszcze bardziej skraca czas poświęcany na konserwację.

Łatwe zarządzanie

Bazę danych Stretch Database można włączyć w programie SQL Server Management Studio. Witryna Azure Portal umożliwia konfigurowanie dodatkowych ustawień i wybieranie poziomu wydajności oraz skalowanie w górę lub w dół odpowiednio do potrzeb i przy zachowaniu kontroli nad kosztami.

Powiązane produkty i usługi

Konta magazynu

Niezawodny magazyn danych w chmurze o wysokim stopniu dostępności i skalowalności

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Azure SQL Database

Zarządzana, inteligentna baza danych SQL w chmurze

Testowanie bazy danych SQL Server Stretch Database za pomocą bezpłatnego konta Azure