SQL Server Stretch Database

Dynamiczne rozciąganie baz danych programu SQL Server na platformę Azure

Niskie koszty dostępu do ciepłych i zimnych danych

Przy pomocy bazy danych SQL Server Stretch Database możesz dynamicznie rozciągnąć ciepłe i zimne dane transakcyjne z programu Microsoft SQL Server 2016 na platformę Azure. Inaczej niż w przypadku typowego magazynu zimnych danych, Twoje dane będą zawsze pod ręką. Baza danych Stretch Database umożliwia dłuższe przechowywanie dużych ilości danych bez opróżniania konta w banku. Zamiast skalowania kosztownego magazynu lokalnego możesz rozciągnąć dane do chmury. Usługa Azure Storage może być do 40% tańsza niż rozbudowa magazynu klasy korporacyjnej. W zależności od częstości dostępu do danych wybierz odpowiedni poziom transakcji, a następnie skaluj w górę lub w dół odpowiednio do potrzeb. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie cennika bazy danych SQL Server Stretch Database.

Łatwe przenoszenie danych — żadne zmiany aplikacji nie są wymagane

Bezproblemowy dostęp do danych programu SQL Server niezależnie od tego, czy są to dane lokalne, czy rozciągnięte do chmury. To Ty określasz zasady dotyczące miejsca przechowywania danych, a program SQL Server przenosi dane w tle. Cała tabela jest dostępna online i gotowa do obsługi zapytań. Nie musisz zmieniać istniejących zapytań ani aplikacji — proces jest całkowicie przezroczysty.

Użycie zaawansowanych funkcji zabezpieczeń

Rozciąganie najważniejszych aplikacji do chmury powinno być bezpieczne. W przypadku bazy danych Stretch Database tak właśnie jest. Użycie jej w połączeniu z funkcją Zawsze zaszyfrowane programu SQL Server umożliwia szyfrowanie danych w ruchu. Funkcja Zabezpieczenia na poziomie wiersza i inne zaawansowane funkcje zabezpieczeń programu SQL Server działają także w połączeniu z bazą danych Stretch Database, co umożliwia rozszerzanie danych do chmury bez obaw.

Usprawnienie konserwacji lokalnych danych

Skrócenie czasu lokalnej konserwacji i zmniejszenie śladu magazynu przez przeniesienie danych na platformę Azure. Dzięki bazie danych Stretch Database kopie zapasowe lokalnych danych są wykonywane szybciej i łatwiej niż w przypadku skurczonych danych. Tworzenie kopii zapasowej rozciągniętych danych jest automatyczne, co jeszcze bardziej skraca czas poświęcany na konserwację.

Łatwe zarządzanie

Bazę danych Stretch Database można łatwo włączyć w programie SQL Server Management Studio. Witryna Azure Portal umożliwia konfigurowanie dodatkowych ustawień i wybieranie poziomu wydajności oraz skalowanie w górę lub w dół odpowiednio do potrzeb i przy zachowaniu kontroli nad kosztami.

Powiązane produkty i usługi

Storage

Niezawodny magazyn danych w chmurze o wysokim stopniu dostępności i skalowalności

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

SQL Database

Zarządzana, relacyjna baza danych SQL udostępniana jako usługa.

Testowanie bazy danych Stretch Database za pomocą bezpłatnego konta Azure