Pomiń nawigację

SQL Server Stretch Database

Dynamiczne rozciąganie lokalnych baz danych programu SQL Server na platformę Azure

 • Skalowanie programu SQL Server 2016 za pomocą magazynu w chmurze
 • Niskie koszty dostępu do ciepłych i zimnych danych dla klientów
 • Dostęp i odpytywanie online rozciągniętych danych
 • Łatwe przenoszenie danych — zmiany zapytań ani aplikacji nie są wymagane
 • Używanie z zaawansowanymi funkcjami zabezpieczeń, takimi jak Always Encrypted
 • Obniżenie kosztów konserwacji i magazynu dla danych lokalnych

Niskie koszty dostępu do ciepłych i zimnych danych

SQL Server Stretch Database lets you dynamically stretch warm and cold transactional data from Microsoft SQL Server 2016 to Microsoft Azure. Unlike typical cold data storage, your data is always at hand. With Stretch Database, you can provide longer data retention times without breaking the bank. Rather than scaling expensive, on-premises storage, stretch data to the cloud—Azure storage can be up to 40 percent less expensive than adding more enterprise storage. Depending on how often you’ll access the data, choose the appropriate transaction level, and then scale up or down as needed. To learn more, see SQL Server Stretch Database pricing.

Przenoszenie danych bez zmian w zapytaniach i aplikacjach

Dostęp do danych programu SQL Server niezależnie od tego, czy są to dane lokalne, czy rozciągnięte do chmury. Ty określasz zasady dotyczące miejsca przechowywania danych, a program SQL Server przenosi dane w tle. Tabela jest dostępna online i gotowa do obsługi zapytań. Nie musisz zmieniać istniejących zapytań ani aplikacji — proces jest całkowicie przezroczysty.

Użycie zaawansowanych funkcji zabezpieczeń

With Stretch Database, use SQL Server Always Encrypted to encrypt your data in motion. Row-Level Security and other advanced SQL Server security features also work with Stretch Database, enabling you to extend data to the cloud with greater peace of mind.

Usprawnienie konserwacji lokalnych danych

Skrócenie czasu lokalnej konserwacji i zmniejszenie śladu magazynu przez przeniesienie danych na platformę Azure. Dzięki bazie danych Stretch Database kopie zapasowe lokalnych danych są wykonywane szybciej i łatwiej niż w przypadku skurczonych danych. Tworzenie kopii zapasowej rozciągniętych danych jest automatyczne, co jeszcze bardziej skraca czas poświęcany na konserwację.

Łatwe zarządzanie

Bazę danych Stretch Database można włączyć w programie SQL Server Management Studio. Witryna Azure Portal umożliwia konfigurowanie dodatkowych ustawień i wybieranie poziomu wydajności oraz skalowanie w górę lub w dół odpowiednio do potrzeb i przy zachowaniu kontroli nad kosztami.

Dlaczego warto zaufać usłudze SQL Server Stretch Database?

 • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

SQL Server Stretch Database — cennik

 • Żadnych kosztów ponoszonych z góry
 • Żadnych opłat za rezygnację

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Dowiedz się, jak używać usługi SQL Server Stretch Database, korzystając z 5-minutowych samouczków Szybki start i dokumentacji.

Rozszerz możliwości usługi SQL Server Stretch Database o dodatkowe funkcje i produkty, takie jak usługi zabezpieczeń i tworzenia kopii zapasowych.

Dokumentacja i zasoby

Pokrewne usługi

Konta magazynu

Niezawodny magazyn danych w chmurze o wysokim stopniu dostępności i skalowalności

Maszyny wirtualne

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Azure SQL Database

Zarządzana, inteligentna baza danych SQL w chmurze

Testowanie bazy danych SQL Server Stretch Database za pomocą bezpłatnego konta Azure