Bezpłatna wersja próbna usługi SQL Data Warehouse

Dostępna tylko przez ograniczony czas wyjątkowa oferta bezpłatnej wersji próbnej o ważności jednego miesiąca

Wyślij zgłoszenie dotyczące bezpłatnej wersji próbnej usługi SQL Data Warehouse i aprowizuj magazyn danych w ciągu kilku minut. Zobaczysz, jak łatwo można przejść od danych do szczegółowych danych biznesowych.

Uruchamiaj zapytania przy użyciu własnych danych lub wstępnie załadowanego zestawu przykładowych danych, korzystając z mocy obliczeniowej do 200 jednostek DWU (jednostek magazynu danych), aby zobaczyć, jak wygląda praca z tą w pełni zarządzaną usługą opartą na chmurze.

Ta oferta jest ograniczona do użytkowników z kontami platformy Azure, którzy utworzyli magazyn danych w następujących regionach: Zachodnie stany USA, Zachodnie stany USA 2, Zachodnio-środkowe stany USA, Europa Północna, Europa Zachodnia, Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia. Aby skorzystać z tej oferty, musisz przesłać wniosek przed 31 grudnia 2017 r. (Obowiązują dodatkowe warunki oferty)

Po zakończeniu oferty bezpłatnej wersji próbnej możesz nadal korzystać z usługi SQL Data Warehouse z opłatami za wersję ogólnie dostępną lub — aby uniknąć dalszych opłat — możesz usunąć wystąpienie magazynu danych z systemu. Więcej szczegółowych informacji dotyczących cen i rozliczeń można znaleźć na naszej stronie cennika.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.

Wymagane jest konto platformy Azure. Utwórz teraz konto za darmo.

Często zadawane pytania

 • Oferta obejmuje jeden miesiąc (30 kolejnych dni) bezpłatnego korzystania z wersji próbnej usługi Azure SQL Data Warehouse z mocą obliczeniową ograniczoną do 200 jednostek DWU (jednostek magazynu danych) i magazynem danych o wielkości 2 terabajtów (TB). Oferta jest dostępna w regionach dostępności platformy Microsoft Azure, ale aby się zakwalifikować, użytkownicy mogą tworzyć magazyny danych tylko w następujących regionach: Zachodnie stany USA, Zachodnie stany USA 2, Zachodnio-środkowe stany USA, Europa Północna, Europa Zachodnia, Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia. Oferta dostępna dla klientów z kontami platformy Microsoft Azure, którzy wcześniej nie utworzyli nowych kont w celu skorzystania z darmowej wersji próbnej usługi Azure SQL Data Warehouse. Na jedno konto platformy Microsoft Azure przypada jedna wersja próbna. Ta oferta jest niezbywalna i nie można jej łączyć z innymi ofertami. Ponadto nie można jej wymienić na gotówkę. Zapłacenie wszystkich obowiązujących podatków jest obowiązkiem odbiorcy oferty. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do anulowania, zmodyfikowania lub wstrzymania tej oferty w dowolnym momencie bez powiadomienia.

  Aby utworzyć nowe konto bezpłatnej wersji próbnej, musisz mieć kartę kredytową lub debetową skojarzoną z kontem platformy Azure. Karta kredytowa nie zostanie obciążona do momentu zakończenia 30-dniowego okresu. Przed zakończeniem 30-dniowego okresu próbnego wyślemy powiadomienie na adres e-mail podany podczas rejestracji do korzystania z bezpłatnej wersji próbnej. Za każde użycie usługi Azure SQL Data Warehouse po zakończeniu 30-dniowego okresu opłaty zostaną naliczone automatycznie przy użyciu stawek za ogólnie dostępną wersję usługi. Więcej szczegółowych informacji dotyczących cen i rozliczeń można znaleźć na naszej stronie cennika.

  Bezpłatną wersję próbną lub subskrypcję można anulować w dowolnym momencie, usuwając wystąpienie magazynu bazy danych z systemu. Wymagane jest opłacenie wszystkich niezapłaconych należności, które zostały naliczone.

 • Z oferty bezpłatnej wersji próbnej możesz skorzystać, jeśli masz konto platformy Microsoft Azure i utworzysz wystąpienie magazynu danych w jednym z następujących regionów: Zachodnie stany USA, Zachodnie stany USA 2, Zachodnio-środkowe stany USA, Europa Północna, Europa Zachodnia, Azja Południowa lub Azja Południowo-Wschodnia. Nie możesz utworzyć nowego konta bezpłatnej wersji próbnej, jeśli masz wcześniej utworzone konto bezpłatnej wersji próbnej usługi Azure SQL Data Warehouse. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do odmowy aktywowania bezpłatnej wersji próbnej według własnego uznania w przypadku podejrzenia, że podano fałszywe informacje, już skorzystano z bezpłatnej wersji próbnej przy użyciu innej nazwy/identyfikatora platformy Azure lub z innego powodu.
 • Zgłoszenie dotyczące bezpłatnej wersji próbnej należy przesłać najpóźniej 31 grudnia 2017 r.

 • Po przesłaniu wniosku otrzymasz wiadomości e-mail z informacjami dotyczącymi kolejnych kroków. Konieczne będzie utworzenie serwera i wystąpienia magazynu danych oraz wysłanie informacji oraz identyfikatora platformy Azure do firmy Microsoft. Firma Microsoft wyśle wiadomość e-mail z potwierdzeniem po aktywowaniu oferty na zidentyfikowanym przez Ciebie serwerze.

 • Na serwerze, na którym aktywowano bezpłatną wersję próbną, można używać do 200 jednostek DWU (jednostek magazynu danych) mocy obliczeniowej i do 2 terabajtów (TB) danych. Dowiedz się więcej o jednostkach DWU.

 • Wersja próbna jest ważna przez jeden miesiąc (30 kolejnych dni kalendarzowych). Jeśli będziesz korzystać z usługi Azure SQL Data Warehouse po okresie jednego miesiąca, będą naliczane opłaty z użyciem stawek standardowych. Więcej szczegółowych informacji dotyczących cen i rozliczeń można znaleźć na naszej stronie cennika.

  Bezpłatną wersję próbną można anulować w dowolnym momencie, usuwając wystąpienie magazynu bazy danych z systemu.

 • Uzyskujesz do 2 terabajtów (TB) pojemności magazynu oraz do 200 jednostek DWU (jednostek magazynu danych) mocy obliczeniowej. Nie możesz używać bezpłatnej wersji próbnej w sposób przekraczający limity magazynu danych lub jednostek DWU. Dowiedz się więcej o jednostkach DWU.

 • Aby rozpocząć okres bezpłatnej wersji próbnej, wyślij zgłoszenie, podając swój adres e-mail oraz imię i nazwisko w powyższym formularzu. Firma Microsoft wyśle do Ciebie wiadomości e-mail z opisem czynności wymaganych do skonfigurowania środowiska, w tym utworzenia serwera w jednym z kwalifikujących się regionów oraz utworzenia wystąpienia magazynu danych. W odpowiedzi przyślij nam nazwy serwera i wystąpienia oraz swój identyfikator platformy Azure. Twoja bezpłatna wersja próbna zostanie aktywowana. Pamiętaj, że aktywowanie bezpłatnej wersji próbnej może potrwać jakiś czas i możemy umieścić Cię na liście oczekujących.

  Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do odmowy aktywowania bezpłatnej wersji próbnej według własnego uznania w przypadku podejrzenia, że podano fałszywe informacje, już skorzystano z bezpłatnej wersji próbnej przy użyciu innej nazwy/identyfikatora platformy Azure lub z innego powodu.

 • Bezpłatną wersję próbną lub subskrypcję można anulować w dowolnym momencie, usuwając wystąpienie magazynu bazy danych z systemu. Tak długo, jak w systemie znajduje się wystąpienie magazynu danych, będą naliczane opłaty za wersję ogólnie dostępną. Zostanie nimi obciążona karta płatnicza skojarzona z kontem platformy Azure. Więcej szczegółowych informacji dotyczących cen i rozliczeń można znaleźć na naszej stronie cennika.

 • Jeśli będziesz nadal korzystać z usługi Azure SQL Data Warehouse po zakończeniu miesięcznego okresu próbnego, nastąpi automatyczne naliczanie opłat standardowych do uiszczenia za pomocą karty płatniczej skojarzonej z kontem platformy Azure. Więcej szczegółowych informacji dotyczących cen i rozliczeń można znaleźć na naszej stronie cennika. Przed zakończeniem miesięcznego okresu próbnego wyślemy powiadomienie na adres e-mail podany podczas rejestracji do korzystania z bezpłatnej wersji próbnej.

  Bezpłatną wersję próbną lub subskrypcję można anulować w dowolnym momencie, usuwając wystąpienie magazynu bazy danych z systemu. Wymagane jest opłacenie wszystkich niezapłaconych należności, które zostały naliczone.

  Aby dowiedzieć się, jak używamy danych po zakończeniu okresu bezpłatnej wersji próbnej, zobacz część „Co się dzieje z moimi danymi po zakończeniu okresu bezpłatnej wersji próbnej?”

 • Jeśli zdecydujesz się na dalsze korzystanie z usługi Azure SQL Data Warehouse po zakończeniu okresu bezpłatnej wersji próbnej, dane będą nadal dostępne na tym samym serwerze i możesz kontynuować uruchamianie zapytań dotyczących danych tak jak podczas okresu próbnego. Opłaty będą naliczane automatycznie przy użyciu stawek standardowych. Więcej szczegółowych informacji dotyczących cen i rozliczeń można znaleźć na naszej stronie cennika. Możesz również skorzystać z zalet skalowania w celu uzyskania mocy obliczeniowej większej niż 200 jednostek DWU (jednostek magazynu danych).

  Jeśli zrezygnujesz z dalszego korzystania z usługi Azure SQL Data Warehouse, usuwając wystąpienie magazynu danych z systemu, dane będą przechowywane przez 7 dni na potrzeby odzyskiwania. Po zakończeniu 7-dniowego okresu dane zostaną usunięte z systemu.

 • Możesz porozmawiać z nami w określonych godzinach za pośrednictwem linku na tej stronie lub skorzystać z SQLDWFreeTrial@microsoft.com