Pakiet Operations Management Suite | Usługa Security & Compliance

Wykrywanie zagrożeń i zapobieganie im przy użyciu zaawansowanych zabezpieczeń w chmurze

Analizuj i badaj zdarzenia

Szybko analizuj zdarzenia w wielu źródłach danych. Identyfikuj zagrożenia bezpieczeństwa i uzyskuj wiedzę o zakresie i wpływie zagrożeń i ataków, aby eliminować szkody związane z naruszeniem zabezpieczeń.

Wykrywaj zagrożenia, zanim spowodują szkody

Identyfikuj wzorce ataków dzięki wizualizowaniu wychodzącego złośliwego ruchu przez adresy IP i typów zagrożeń spowodowanych złośliwymi działaniami. Poznaj poziom zabezpieczeń całego swojego środowiska, niezależnie od platformy.

Uproszczenie inspekcji zabezpieczeń

Przechwytuj wszystkie dane dzienników i zdarzeń potrzebne do inspekcji zabezpieczeń i zgodności. Znacznie zmniejsz ilość czasu i zasobów potrzebnych do przeprowadzania inspekcji zabezpieczeń dzięki kompletnemu zestawowi danych dzienników i zdarzeń z możliwością przeszukiwania i eksportowania.

Szybkie zbieranie danych

Zaoszczędź czas i zmniejsz nakłady potrzebne do identyfikowania danych zdarzeń dotyczących zabezpieczeń i zagrożeń, które wymagają zebrania i analizy. Po połączeniu agentów usługa automatycznie wybiera i zbiera niezbędne dane.

Wydajny magazyn danych

Niezależnie od ilości danych, pakiet Operations Management Suite zapewnia nieograniczoną pojemność magazynu i obliczeniową, umożliwiając ekonomiczne monitorowanie zdarzeń dotyczących zabezpieczeń w długich okresach czasu w celu zapewnienia większej dokładności i dostarczając dane dla krytycznych inspekcji zabezpieczeń.

Powiązane produkty i usługi

Wgląd i analiza

Zarządzanie zasobami IT za pomocą prostego i zunifikowanego środowiska bez względu na używaną platformę czy chmurę publiczną

Automatyzacja i kontrola

Ciągłość usług i zgodność z przepisami dzięki zarządzaniu konfiguracją i automatyzacją

Ochrona i odzyskiwanie

Zapewnienie dostępności aplikacji i ochrony danych

Oceń bezpłatnie usługę Security & Compliance