Pomiń nawigację

Azure Route Server

Usługa, która umożliwia urządzeniom sieciowym dynamiczną wymianę informacji o trasach z sieciami wirtualnymi platformy Azure.

Uproszczenie zarządzania operacjami urządzeń sieciowych

Usługa Azure Route Server umożliwia urządzeniom sieciowym dynamiczną wymianę informacji o trasach z sieciami wirtualnymi platformy Azure. Skonfiguruj urządzenia sieciowe oraz bramy usługi Azure ExpressRoute i sieci VPN, aby automatycznie pobierały najnowsze informacje o trasach z usługi Azure Route Server zamiast ręcznie kontaktować się z każdą siecią.

Wstrzyknięcie trasy z wirtualnego urządzenia sieciowego do sieci wirtualnej

Obsługa wdrażania urządzeń wirtualnych sieci w trybie aktywny-aktywny lub aktywny-pasywny

Współdziałanie z usługami Azure ExpressRoute i Azure VPN Gateway na potrzeby routingu

Bezpośrednie przekazywanie danych między urządzeniami sieciowym i maszynami wirtualnymi aplikacji w celu zoptymalizowania wydajności

Upraszczanie operacji urządzenia sieciowego

Użyj usługi Azure Route Server, aby włączyć routing dynamiczny między urządzeniami sieciowymi i bramami na platformie Azure, zamiast korzystać z routingu statycznego. Usługa Azure Route Server zapewnia punkty końcowe protokołu GBP (Border Gateway Protocol) przy użyciu standardowego protokołu routingu do wymieniania tras.

Używanie z istniejącą konfiguracją

Z łatwością korzystaj z usługi Azure Route Server z istniejącymi lub nowymi wdrożeniami z obsługą dowolnej topologii sieci, takiej jak układ gwiaździsty, pełna siatka lub płaska sieć wirtualna.

Używanie z dowolnym urządzeniem sieciowym

Używaj usługi Azure Route Server z dowolnymi sieciowymi urządzeniami wirtualnymi hostowanymi na platformie Azure, takimi jak zapory, bramy SD-WAN lub moduły równoważenia obciążenia.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Dowiedz się więcej o cenach usługi Azure Route Server

  • Żadnych kosztów ponoszonych z góry
  • Żadnych opłat za rezygnację
  • Płać tylko za rzeczywiste użycie

Zasoby i dokumentacja usługi Azure Route Server

Wprowadzenie do dokumentacji

Dokumentacja

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Azure Route Server

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Route Server

  • Usługa Azure Route Server współpracuje z dowolnym urządzeniem sieciowym, które obsługuje protokół BGP z wieloma przeskokami.
  • Nie. Usługa Azure Route Server wymienia trasy protokołu BGP tylko z urządzeniami sieciowymi. Ruch danych przechodzi bezpośrednio z urządzeń sieciowych do maszyny wirtualnej i na odwrót.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure