Pomiń nawigację

Azure Resource Mover

Uprość sposób przenoszenia wielu zasobów między regionami platformy Azure

Bezproblemowe przenoszenie zasobów

Korzystaj z możliwości infrastruktury globalnej platformy Azure i bezproblemowo przenoś zasoby do regionu, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Usprawnij proces planowania, aby przyspieszyć przeniesienie, i pomóż chronić swoje zasoby.

Przeprowadzanie analizy zależności zasobów

Możliwość przenoszenia do konfiguracji ze strefami w celu zwiększenia odporności

Ujednolicone i spójne środowisko na potrzeby przenoszenia

Możliwość kontrolowania wykonywania i zatwierdzania przenoszenia

Optymalizowanie obciążenia

Przenieś obciążenie do regionu, który najlepiej spełnia Twoje wymagania dotyczące zgodności, wydajności, odporności lub możliwości. Skorzystaj z tego, że globalna infrastruktura platformy Azure rozszerza się na nowe regiony i strefy dostępności, i wykorzystaj możliwość bycia bliżej swoich klientów, spełnij wymagania dotyczące miejsca przechowywania danych i zwiększ odporność aplikacji.

Więcej informacji można znaleźć tutaj

Łatwe planowanie

Usprawniaj procesy umożliwiające identyfikację zasobów platformy Azure i analizowanie zależności potrzebnych do zaplanowania migracji. Planuj i testuj tyle razy, ile potrzebujesz, jednocześnie korzystając z ujednoliconego środowiska dla wszystkich zasobów platformy Azure.

Więcej informacji można znaleźć tutaj

Bezproblemowa orkiestracja

Efektywnie replikuj zasoby, konfigurację i dane platformy Azure w ciągu kilku dni lub tygodni, a nie miesięcy. Podczas przygotowywania do przenoszenia zaoszczędź czas, wykonując mniejszą liczbę zadań i synchronizując dane. Przenoś wiele zasobów jednocześnie, korzystając z ujednoliconego i spójnego środowiska.

Więcej informacji można znaleźć tutaj

Pewne przenoszenie zasobów

Zyskaj spokój, wiedząc, że twoje zasoby są gotowe do przeniesienia i pozostają nienaruszone w źródle. Przenoś obciążenia w ramach zaszyfrowanego środowiska platformy Azure, włączaj przebiegi testów w celu potwierdzenia migracji i testowania oraz automatyzuj wycofywanie między ostateczną migracją i zatwierdzaniem po przetestowaniu.

Więcej informacji można znaleźć tutaj

Accenture

"The automation and single-click move capability of the Azure Resource Mover allowed us to significantly reduce the time and effort needed to move IT resources across regions. The ability to rename resources and customize IP addresses in the target location are other important features that helped to streamline and simplify the process."

Adam Iqbal: Kierownik projektu Azure, Accenture Capital Markets

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

 • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Cennik usługi Azure Resource Mover

Usługa Azure Resource Mover jest dostępna w ramach subskrypcji platformy Azure. Za przenoszenie zasobów między regionami mogą być naliczane opłaty.

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Resource Mover

 • Możesz przenosić następujące zasoby platformy Azure:

  • Usługa Azure Virtual Machines i skojarzone dyski
  • Karty sieciowe
  • Zbiory dostępności
  • Zasoby usługi Azure Virtual Network
  • Publiczne adresy IP
  • Sieciowe grupy zabezpieczeń
  • Wewnętrzne moduły równoważenia obciążenia
  • Publiczne moduły równoważenia obciążenia
  • Bazy danych SQL
  • Pule elastyczne
  • Grupy zasobów
 • Usługa obsługuje przenoszenie z dowolnego publicznego regionu świadczenia platformy Azure do dowolnego innego publicznego regionu świadczenia platformy Azure oraz przenoszenie zasobów w ramach regionów w Chinach.
 • Tak, można przenieść wiele zasobów naraz. W zależności od tego, ile danych zawiera każdy zasób, czas potrzebny do przeniesienia wielu zasobów jest różny.
 • Tak. Strefy dostępności są obsługiwane w zależności od dostępności w docelowym regionie świadczenia platformy Azure. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z harmonogramem działania dla regionu strefy dostępności.
 • Nie, usługa Azure Resource Mover przenosi zasoby tylko między publicznymi regionami platformy Azure. Usługa Azure Migrate udostępnia centralne miejsce do oceny i migracji oraz przenosi zasoby ze środowisk lokalnych na platformę Azure.
 • Można przeprowadzić dowolną liczbę migracji testowych, co pozwala na przetestowanie i zweryfikowanie migracji. W końcowej migracji w sposób automatyczny zachodzi wycofywanie do momentu ostatecznego zatwierdzenia. Nawet po zatwierdzeniu oryginalne zasoby pozostają nienaruszone do momentu podjęcia decyzji o ich usunięciu.
 • Tak, możesz usunąć pliki źródłowe po zakończeniu przenoszenia.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure