Operations Management Suite | Protection & Recovery

Zapewnij dostępność aplikacji i ochronę danych za pomocą kopii zapasowych tworzonych przede wszystkim w chmurze i odzyskiwania po awarii

Ochrona Twoich zasobów bez względu na ich lokalizację przy niewielkim koszcie

Zyskaj dostępność aplikacji i danych w czasie rzeczywistym, niezależnie od platformy lub lokalizacji, bez ponoszenia kosztów utrzymywania tradycyjnej infrastruktury. Twórz kopie zapasowe i odzyskuj bądź replikuj wszystkie swoje główne aplikacje i dane oraz pracuj nad nimi w trybie failover za pomocą rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych w chmurze i usług odzyskiwania po awarii.

Uwolnij swoje zasoby, eliminując lokację dodatkową

Rozszerz narzędzia zabezpieczające lokalne dane za pomocą opartego na platformie Azure rozbudowanego i potężnego rozwiązania do obsługi kopii zapasowych jako usługi. Osiągnij niskie cele punktu odzyskiwania i czasu odzyskiwania dla wszystkich głównych systemów organizacji za pomocą opartego na platformie Azure rozwiązania do odzyskiwania po awarii jako usługi (DRaas). Wyeliminuj konieczność posiadania drugiego centrum danych i kopii poza siedzibą firmy w celu utrzymania ochrony.

Uprość tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie po awarii w całym Twoim środowisku

Pozbądź się skomplikowanych rozwiązań i zwiększ możliwości szybkiego odzyskiwania aplikacji oraz usług za pomocą odzyskiwania po awarii jako usługi (DRaaS). Organizuj replikację, twórz dostosowane plany odzyskiwania oraz łatwo testuj działania w trybie failover.

Dostosuj ochronę do swoich wymagań

W kilku prostych krokach włącz opartą na zasadach replikację i ochronę dostosowaną do potrzeb biznesowych, aby osiągnąć niemalże synchroniczną replikację zapewniającą wiodące w swojej klasie cele punktów odzyskiwania. W bezpieczny i pewny sposób archiwizuj kopie zapasowe za pomocą kopii zapasowych opartych na zasadach na platformie Azure i zapewnij zgodność z przechowywaniem nawet do 99 lat.

Oparta na chmurze ochrona aplikacji zaprojektowanych do działania w chmurze

Aplikacje zaprojektowane do działania w chmurze wymagają nowych paradygmatów ochrony. Korzystaj z dostępności aplikacji przeznaczonych głównie dla chmury oraz narzędzi zabezpieczających dane, aby używać aplikacji zaprojektowanych do działania w chmurze i zapewnić im taki sam poziom ochrony, jakim objęte są tradycyjne aplikacje.

Powiązane produkty i usługi

Wgląd i analiza

Zarządzanie zasobami IT za pomocą prostego i zunifikowanego środowiska bez względu na używaną platformę czy chmurę publiczną

Zabezpieczenia i zgodność z przepisami

Zabezpieczenia dla wszystkich środowisk centrów danych, w tym dla węzłów w lokalnych centrach danych i dla usług w chmurze innych dostawców

Automatyzacja i kontrola

Ciągłość usług i zgodność z przepisami dzięki zarządzaniu konfiguracją i automatyzacją

Oceń funkcję Protection & Recovery za darmo