Optyczne rozpoznawanie znaków w wideo

Usługa Optyczne rozpoznawanie znaków w wideo umożliwia wyodrębnianie tekstu wyświetlanego w klipach wideo. Może to być bardzo przydatne w przypadku tworzenia inteligentnej wyszukiwarki klipów wideo zawierających dużo tekstu. Wyszukiwarka będzie mogła indeksować nie tylko tytuły i opisy klipów, ale również tekst, który został z nich wyodrębniony.

Podaj informacje poniżej, aby zwrócić się o zaproszenie do wersji zapoznawczej.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.