Usługa Power BI Embedded

Ożyw dane w aplikacji

Twórz atrakcyjne, interaktywne raporty, które pozostają zawsze aktualne

Usługa Power BI Embedded umożliwia tworzenie atrakcyjnych i interaktywnych wizualizacji dotyczących danych aplikacji w programie Power BI Desktop bez konieczności pisania kodu. Z łatwością przeglądaj dane aplikacji w obszarze umożliwiającym swobodne rozmieszczanie elementów metodą „przeciągnij i upuść” i twórz zaawansowane modele danych przy użyciu formuł i relacji. Wybieraj z szerokiego zakresu nowoczesnych wizualizacji danych funkcji Power BI gotowych do użycia lub twórz niestandardowe elementy wizualne odpowiadające Twoim potrzebom dotyczącym raportowania przy użyciu narzędzi do wizualizacji danych korzystających z otwartych technologii, takich jak D3 i WebGL. Twórz wizualizacje bardzo dużych zestawów danych bezpośrednio z wielu źródeł w chmurze, takich jak Azure SQL Database i Azure SQL Data Warehouse przy użyciu funkcji DirectQuery, aby mieć pewność, że dane zawsze pozostają aktualne bez przenoszenia ich do usługi Power BI.

Milliman
„Usługa Power BI zapewnia bogate i wszechstronne środowisko dla użytkowników rozwiązania Integrate, umożliwiając im wizualizowanie i analizowanie danych w jednym miejscu w prosty i intuicyjny sposób… Dzięki usłudze Power BI rozwiązanie Integrate zapewnia skalowalne i ekonomiczne rozwiązanie spełniające stale rosnące wymagania użytkowników dotyczące analizy biznesowej”.

Paul Maher, dyrektor ds. technologii, Integrate, Milliman

Osadzanie interaktywnych wizualizacji danych

Osadzaj elementy wizualne w aplikacji bez konieczności zmieniania projektu

Łatwo osadzaj interakcyjne elementy wizualne w aplikacji przy użyciu interfejsów API REST i zestawu SDK dla usługi Power BI. Interfejsy API REST usługi Power BI umożliwiają programowe wyliczanie zestawów danych i raportów, inicjowanie zestawów danych i raportów, osadzanie raportów oraz programowe ustawianie parametrów połączeń i poświadczeń. Zapewniaj klientom spójne, wysokiej jakości interaktywne wizualizacje danych, renderowane przy użyciu kodu HTML5, na dowolnym urządzeniu. Korzystaj z bezproblemowego uwierzytelniania i autoryzacji opartej na tokenach aplikacji zamiast jawnego uwierzytelniania użytkowników końcowych. Skróć czas do osiągnięcia korzyści bez zmieniania projektu aplikacji.

Nintex
„Możemy z łatwością osadzać analizy danych w naszym rozwiązaniu, zapewniając naszym klientom wyższy poziom analizy biznesowej w najważniejszych procesach”.

Alain Gentilhomme, dyrektor ds. technologii, Nintex

Szybkie wdrażanie usługi Power BI Embedded w skali chmury

Szybkie wdrażanie w skali chmury oraz zarządzanie kosztami

Automatyzuj wdrażanie i skalowanie przy użyciu interfejsów API usługi Azure Resource Manager i interfejsów API usługi Power BI. Programowo inicjuj obszary robocze usługi Power BI, twórz zestawy danych i raporty, osadzaj raporty w aplikacji i kontroluj zachowanie odświeżania oraz poświadczenia. Zachowaj pełną kontrolę nad kosztami dzięki modelowi płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem bez kosztów ponoszonych z góry, ukrytych kosztów utrzymania lub opłat za dostosowanie.

Solomo
„Nowe możliwości osadzania pomogą firmie SOLOMO rozszerzyć nasze usługi raportowania wydajności zdarzeń i atrybucji marketingowej i zapewniać klientom zaawansowaną analizę opartą na lokalizacji 70% szybciej, aby mogli bardziej efektywnie podejmować decyzje zwiększające zwrot z inwestycji. Usługa Power BI Embedded umożliwia nam tworzenie i publikowanie dynamicznych raportów w portalach SOLOMO Insight Portal naszych klientów z możliwością kontrolowania zabezpieczeń dostępu do informacji dla odpowiednich osób podejmujących decyzje marketingowe”.

Liz Eversoll, dyrektor naczelny, SOLOMO Technology

Klienci korzystający z usługi Power BI Embedded

openhour act-on Milliman Solomo RockwellAutomation Nintex
AvePoint Bentley highspot EdWire Simply Measured

Powiązane produkty i usługi

Power BI

Lepsza analiza biznesowa

Machine Learning

Łatwe tworzenie i wdrażanie rozwiązań do analiz predykcyjnych oraz zarządzanie nimi

SQL Database

Zarządzana, relacyjna baza danych SQL udostępniana jako usługa.

Wypróbuj bezpłatnie funkcję Power BI Embedded