Usługa Power BI Embedded

Pomagaj klientom przekształcić wyniki analizy w akcje

Osadź niesamowite, interaktywne raporty i pulpity nawigacyjne w swoich aplikacjach — nie tracąc czasu ani pieniędzy na budowanie i utrzymanie wizualnych funkcji analitycznych.

Szybko i bezpłatnie twórz interaktywne raporty za pomocą programu Power BI Desktop.

Wybierz wizualizacje utworzone przez firmę Microsoft lub społeczność albo utwórz własne.

Twórz w otwartym środowisku.

Po co osadzać rozwiązanie analityczne w swojej aplikacji?

Szybciej rozwijaj działalność

Skracaj czas wprowadzenia na rynek swojej aplikacji, minimalizując nakłady na prace rozwojowe.

Wyróżnij się wśród konkurencji i ożywiaj swoje aplikacje.

Rozpocznij bezpłatnie od usługi Power BI Desktop

Poprawa efektywności rozwoju

Poświęcaj czas na koncentrację na własnym produkcie zamiast opracowywania wizualnych funkcji analitycznych od podstaw.

Szybko spełniaj wymagania klienta dotyczące raportów i pulpitów nawigacyjnych.

Pracuj w znajomym środowisku z produktami, których już używasz, takimi jak program Visual Studio i platforma Azure.

Dostarczaj wartość swoim klientom

Badaj dane i uzyskuj wyniki analizy z każdego miejsca.

Podejmuj szybkie, oparte na informacjach decyzje w ramach kontekstu.

Zwiększ poziom ich analizy biznesowej i zyskaj większe zaufanie do decyzji opartych na danych.

Jak usługa Power BI Embedded pomaga wypełniać zobowiązania

  • Uzyskaj kompletne rozwiązanie PaaS rozwijane i wdrażane w chmurze, gdy korzystasz z usługi Power BI Embedded — nie są wymagane żadne serwery.
  • Uzyskaj dostęp do pełnej biblioteki istniejących obiektów wizualnych, pobierz obiekty wizualne utworzone przez społeczność lub łatwo utwórz własne.
  • Używaj innych usług firmy Microsoft w ramach tej samej platformy Azure.
  • Przekazuj klientom aktualne informacje z użyciem analizy w czasie rzeczywistym.
  • Łącz się z setkami źródeł danych tak, aby dostarczać wartościowe wyniki analizy.
  • Oferuj klientom wierne, interaktywne wizualizacje na dowolnym urządzeniu — renderowane w języku HTML 5.

Osadź analizę usługi Power BI w swojej aplikacji w trzech łatwych krokach

1

Konfigurowanie środowiska

Upewnij się, że masz dzierżawę usługi Azure Active Directory. Następnie utwórz użytkownika usługi Azure AD i zarejestruj się w usłudze Power BI za pomocą licencji Power BI Pro. Zarejestruj swoją aplikację w usłudze Azure AD i utwórz obszar roboczy aplikacji w usłudze Power BI, aby można było publikować raporty.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj raport próbny

2

Osadzanie analizy

Uwierzytelniaj za pomocą swojego konta usługi Power BI i używaj interfejsów API REST usługi Power BI do osadzania pulpitów nawigacyjnych, raportów i kafelków w swojej aplikacji.

Dowiedz się więcej

3

Publikuj swoją aplikację w środowisku produkcyjnym

Zarejestruj swoją aplikację we własnym środowisku produkcyjnym i kontynuuj rozwój swojej aplikacji.

Dowiedz się więcej

Wykorzystywanie mocy platformy Azure dla osadzonej analizy

Twoje rozwiązanie wspierane przez zaufaną chmurę