Pomiń nawigację

Azure Orbital

Satelitarna stacja naziemna i usługa planowania połączona z platformą Azure w celu umożliwienia szybkiej transmisji danych z satelity

Planowanie kontaktu z satelitami w celu bezpośredniego pozyskiwania i przetwarzania danych za pomocą platformy Azure

Platforma Azure Orbital to oferta typu „stacja naziemna jako usługa”, która zapewnia kontrolę nad satelitą i komunikację z nią. Platforma Orbital umożliwia łatwe i zintegrowane przetwarzanie danych oraz skalowanie operacji bezpośrednio z platformy Azure. Korzystaj ze znanych usług platformy Azure do przetwarzania i przechowywania danych na dużą skalę.

Azure Orbital — przedstawienie stacji naziemnej jako usługi na konferencji Ignite 2020

Przedstawiamy platformę Azure Orbital, nową, w pełni zarządzaną ofertę typu „stacja naziemna jako usługa” (GSaaS, Ground Station as a Service), która umożliwia klientom komunikowanie się z ich satelitami/statkami kosmicznymi, pobieranie z nich danych oraz przetwarzanie ich w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem bez konieczności budowania własnych satelitarnych stacji naziemnych.

Zintegrowana i natywna usługa dla klientów i partnerów do pobierania danych bez tworzenia własnej infrastruktury satelitarnej stacji naziemnej i zarządzania nią

Łatwe wdrażanie oraz hostowanie anten i sprzętu innych firm w regionach platformy Azure w celu umożliwienia realizacji scenariuszy obejmujących połączenia szerokopasmowe i przetwarzanie danych

Bogata, cyfrowa platforma dla operatorów satelitarnych do wirtualizacji stacji naziemnych i skalowania ich firm oraz infrastruktury globalnej przy użyciu platformy Azure

Płacisz tylko za to, czego używasz z dowolną anteną w globalnej sieci platformy Azure Orbital. Brak umów długoterminowych i ukrytych opłat

Szybkie i bezpośrednie pozyskiwanie danych za pomocą stacji naziemnych platformy Orbital

Satelity dostarczają ogromne zestawy danych, które wymagają złożonego przetwarzania, routingu i magazynowania.

Dzięki platformie Azure Orbital dane są pozyskiwane bezpośrednio na platformę Azure. Pozwala to na bezproblemowe stosowanie i używanie usług platformy Azure, na przykład obliczeń, magazynu, sztucznej inteligencji i analizy danych, w celu szybkiego przetwarzania danych.

Planowanie kontaktów z satelitami za pośrednictwem stacji naziemnych partnerów i firmy Microsoft

Oprócz korzystania ze stacji naziemnych firmy Microsoft, skorzystaj z naszego bogatego ekosystemu opcji partnerskich od liderów branżowych, takich jak KSAT i innych, aby zaplanować kontakty z satelitami.

Bezproblemowe przetwarzanie danych na platformie Azure dzięki przyspieszonym modemom programowym

Przetwarzaj sygnały przy użyciu bezpośrednio zintegrowanych szybkich modemów programowych lub bezproblemowo korzystaj z ofert partnerów technologicznych w zakresie przetwarzania sygnałów i obrazów oraz kalibracji za pośrednictwem witryny Azure Marketplace.

Rozszerzanie działalności operatorskiej i rozwijanie sieci stacji naziemnych dzięki globalnej infrastrukturze platformy Azure

Kolokuj swoje stacje naziemne albo łącz globalną infrastrukturę za pomocą platformy Azure. Wykorzystaj globalną sieć i usługi platformy Azure, aby przekształcić swoją ofertę łączności satelitarnej i zaspokoić wszystkie potrzeby w zakresie sieci naziemnej.

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność oferowane w ramach największej oferty rozwiązań do zapewniania zgodności w branży

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Często zadawane pytania na temat produktu Azure Orbital

  • Platforma Azure Orbital będzie wspólnie zlokalizować stacje naziemne firmy Microsoft w naszych centrach danych lub w pobliżu. Ponadto platforma Azure Orbital umożliwi klientom używanie partnerskich stacji naziemnych do pozyskiwania danych na platformie Azure przy użyciu tych stacji naziemnych. Jeśli chcesz zostać partnerem stacji naziemnej, skontaktuj się z nami.
  • Kontakt to czas zarezerwowany dla klienta w stacji naziemnej platformy Orbital do komunikowania się z satelitą klienta w danym oknie czasu.
  • Platforma Orbital może służyć do planowania kontaktów z satelitami na niegeostacjonarnej orbicie Ziemi, co obejmuje satelity na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO) i średniej orbicie okołoziemskiej (MEO).
  • Przetwarzanie i przechowywanie danych pochodzących z satelity za pomocą platformy Azure Orbital i innych usług platformy Azure jest proste. Można to zrobić w regionach, w których znajdują się poszczególne anteny platformy Azure Orbital, lub w innym regionie platformy Azure (wykorzystując globalną sieć szkieletową platformy Azure). Dane są bezpiecznie dostarczane do sieci wirtualnej klienta, skąd klient może je zapisać albo wysłać do dowolnej usługi platformy Azure, w tym do usługi Azure Storage w celu zapisania w postaci obiektów blob, plików lub w innym formacie.

Dowiedz się więcej o platformie Azure Orbital

Dowiedz się więcej