Pomiń nawigację

COVID-19 Data Lake

COVID-19 Collection Data Lake Bing

Usługa COVID-19 Data Lake zawiera zestawy danych związane z chorobą COVID-19, pochodzące z różnych źródeł, obejmujące dane śledzenia testowania i wyników pacjentów, politykę utrzymania dystansu społecznego, przepustowość szpitali, mobilność itp.

Usługa COVID-19 Data Lake jest hostowana w repozytorium Azure Data Lake Storage w regionie Wschodnie stany USA. Dla każdego zestawu danych dostępne są zmodyfikowane wersje w formatach csv, json, json-lines i parquet. Pozyskiwane są także dane pierwotne.

Dodano kody poddziału ISO 3166, tam gdzie ich nie było, w celu uproszczenia łączenia, oraz ponownie sformatowano nazwy kolumn przy użyciu małych liter z separatorami w formie znaku podkreślenia. Zestawy danych są na ogół aktualizowane codziennie. Historyczne kopie plików zmodyfikowanych i pierwotnych także są dostępne.

WYKORZYSTYWANIE ZESTAWÓW DANYCH PODLEGA WARUNKOM OKREŚLONYM PRZEZ WŁAŚCICIELI ZESTAWÓW DANYCH. OBOWIĄZUJĄCE WARUNKI I POSTANOWIENIA MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE SZCZEGÓŁÓW KAŻDEGO ZESTAWU DANYCH.

Zestawy danychOpis
Bing COVID-19 DataDane Bing COVID-19 obejmują przypadki potwierdzone, śmiertelne i wyleczone ze wszystkich regionów, aktualizowane codziennie.
COVID Tracking ProjectZestaw danych organizacji COVID Tracking Project udostępnia najnowszą liczbę wykonanych testów, potwierdzonych przypadków, hospitalizacji i wyników pacjentów z każdego stanu i terytorium USA.
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) Covid-19 CasesNajnowsze dostępne publicznie dane dotyczące dystrybucji geograficznej przypadków choroby COVID-19 na całym świecie pochodzące z Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC, European Center for Disease Prevention and Control). Każdy wiersz/wpis zawiera liczbę nowych przypadków z podziałem na dzień i kraj lub region.
Oxford COVID-19 Government Response TrackerZestaw danych usługi Oxford Covid-19 Government Response Tracker (OxCGRT) zawiera systematyczne informacje na temat tego, jakie działania podjęły rządy różnych krajów i kiedy.