Pomiń nawigację

Curated open data made easily accessible on Azure

Public Holidays

Dane dotyczące świąt na całym świecie pobrane z pakietu PyPI holidays oraz witryny Wikipedia, obejmujące 38 krajów i regionów w latach 1970–2099.

US Local Area Unemployment Statistics

Program LAUS (Local Area Unemployment Statistics — lokalne statystyki bezrobocia) generuje miesięczne i roczne dane dotyczące zatrudnienia, bezrobocia i zasobu siły roboczej w poszczególnych regionach i okręgach spisowych, stanach, hrabstwach, obszarach metropolitalnych i wielu miastach w Stanach Zjednoczonych.

Boston Safety Data

Zgłoszenia na numer 311 w Bostonie.

US Producer Price Index - Commodities

Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (producer price index, PPI) mierzy średnią zmianę cen sprzedaży, które otrzymują krajowi producenci za swoje towary, w czasie. Ceny ujęte we wskaźniku PPI to ceny pierwszej transakcji handlowej za sprzedane produkty i usługi.

US Population by ZIP Code

Populacja USA według płci i rasy dla każdego amerykańskiego kodu pocztowego, na podstawie spisu ludności z roku 2010.

MODIS

Obrazy satelitarne ze spektroradiometru obrazującego średniej rozdzielczości (MODIS).

NOAA Global Forecast System (GFS)

Godzinowe dane prognozy pogody na 15 dni dla Stanów Zjednoczonych (przykład: temperatura, opady, wiatr) utworzone przez system Global Forecast System (GFS) agencji NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration — Krajowej Agencji ds. Oceanów i Atmosfery).

Chicago Safety Data

Zgłoszenia na numer 311 w Chicago, w tym historyczne skargi dotyczące naruszeń kodeksu sanitarnego, zgłoszone ubytki w jezdni oraz problemy z oświetleniem ulicznym

NOAA NEXRAD Level II

Ten zestaw danych zawiera zarówno aktualne, jak i archiwalne dane poziomu 2 z systemu NEXRAD.

New York City Safety Data

Wszystkie zgłoszenia na numer 311 w Nowym Jorku od roku 2010.

US Consumer Price Index

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) mierzy średnią zmianę w czasie cen zakupu rynkowego koszyka towarów i usług konsumpcyjnych dla konsumentów mieszkających w miastach.

Harmonized Landsat Sentinel-2

Zdjęcia satelitarne Ameryki Północnej wykonane przez satelity Landsat-8 i Sentinel-2.

US State Employment Hours and Earnings

Program CES (Current Employment Statistics — aktualne statystyki zatrudnienia) generuje szczegółowe szacunkowe dane dotyczące zatrudnienia poza sektorem rolniczym, czasu pracy oraz wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w różnych branżach w Stanach Zjednoczonych.

Sample: Diabetes

Zestaw danych Diabetes (Cukrzyca) ma 442 próbki z 10 funkcjami, dzięki czemu doskonale nadaje się do rozpoczęcia korzystania z algorytmów uczenia maszynowego. Jest to jeden z popularnych

NYC Taxi & Limousine Commission - green taxi trip records

Rekordy dotyczące przejazdów zielonymi taksówkami zawierają pola daty i godziny rozpoczęcia oraz zakończenia kursu, miejsca rozpoczęcia i zakończenia kursu, pokonanej odległości, wyszczególnionych opłat, taryfy, metody płatności oraz liczby pasażerów podanej przez kierowcę.

NAIP

Ten zestaw danych zawiera zdjęcia lotnicze z programu NAIP (National Agricultural Imagery Program — krajowy program zdjęć rolniczych).

San Francisco Safety Data

Wezwania straży pożarnej oraz zgłoszenia na numer 311 w San Francisco.

Daymet

Usługa

US National Employment Hours and Earnings

Program CES (Current Employment Statistics — aktualne statystyki zatrudnienia) generuje szczegółowe szacunkowe dane dotyczące zatrudnienia poza sektorem rolniczym, czasu pracy oraz wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w różnych branżach w Stanach Zjednoczonych.

Seattle Safety Data

Zgłoszenia na numer 911 straży pożarnej miasta Seattle.

US Labor Force Statistics

Statystyki dotyczące zasobu siły roboczej — zasób siły roboczej, odsetek ludności aktywnej zawodowo oraz populacja z wyłączeniem wojskowych i osób przebywających w instytucjach, z podziałem według wieku, płci, rasy i pochodzenia etnicznego — w Stanach Zjednoczonych.

US Producer Price Index - Industry

Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (producer price index, PPI) mierzy średnią zmianę cen sprzedaży, które otrzymują krajowi producenci za swoje towary, w czasie. Ceny ujęte we wskaźniku PPI to ceny pierwszej transakcji handlowej za sprzedane produkty i usługi.

NYC Taxi & Limousine Commission - yellow taxi trip records

Rekordy dotyczące przejazdów żółtymi taksówkami zawierają pola daty i godziny rozpoczęcia oraz zakończenia kursu, miejsca rozpoczęcia i zakończenia kursu, pokonanej odległości, wyszczególnionych opłat, taryfy, metody płatności oraz liczby pasażerów podanej przez kierowcę.

The MNIST database of handwritten digits

Baza danych napisanych odręcznie cyfr MNIST obejmuje zestaw treningowy zawierający 60 000 przykładów oraz zestaw testowy zawierający 10 000 przykładów. Cyfry zostały znormalizowane pod względem rozmiaru i wyśrodkowane na obrazie o stałym rozmiarze.

NOAA Integrated Surface Data (ISD)

Godzinowe dane historyczne dotyczące pogody na świecie (na przykład: temperatura, opady, wiatr) pochodzące z amerykańskiej agencji ds. oceanów i atmosfery (NOAA).

NYC Taxi & Limousine Commission - For-Hire Vehicle (FHV) trip records

Rekordy przejazdów pojazdami na wynajem obejmują pola zawierające numer licencji centrali oraz datę i godzinę odebrania pasażera, jak również identyfikator lokalizacji strefy taksówkowej (plik kształtu poniżej). Te rekordy są generowane na podstawie danych przesyłanych do systemu FHV Trip Record przez centrale.

US Population by County

Populacja USA według płci i rasy dla każdego amerykańskiego hrabstwa, na podstawie spisów ludności z roku 2000 i 2010.

Can't find the data? Email us to request a dataset or contribute a dataset