Multi-Factor Authentication

Dodatkowe bezpieczeństwo dla danych i aplikacji bez zwiększania utrudnień dla użytkowników

Klienci

Większe bezpieczeństwo, mniej przeszkód

Usługa Azure Multi-Factor Authentication zabezpiecza dostęp do danych i aplikacji, a jednocześnie spełnia wymagania użytkowników dotyczące prostoty procesu logowania. Zapewnia ona silne uwierzytelnianie z szerokim zakresem prostych opcji weryfikacji obejmujących połączenia telefoniczne, wiadomości SMS i powiadomienia przez aplikacje mobilne, pozwalając użytkownikom na wybór odpowiadającej im metody.

Zmniejszanie zagrożeń dzięki monitorowaniu i alertom w czasie rzeczywistym

Usługa Multi-Factor Authentication pomaga w ochronie firmy przez monitorowanie bezpieczeństwa i raporty oparte na uczeniu maszynowym, co pozwala na wykrycie niespójnych wzorców logowania. Aby ograniczyć potencjalne zagrożenia, alerty w czasie rzeczywistym powiadamiają dział IT o podejrzanych poświadczeniach kont.

Wdrażanie lokalne lub w chmurze

Zastosuj lokalny serwer Multi-Factor Authentication, aby dodatkowo zabezpieczyć sieci VPN, usługi Microsoft Active Directory Federation Services, aplikacje sieci web IIS, Pulpit zdalny i inne aplikacje dostępu zdalnego korzystające z uwierzytelniania RADIUS i LDAP. Włącz usługę Multi-Factor Authentication w usłudze Azure Active Directory, aby zapewnić dodatkowy krok weryfikacji dla wszystkich aplikacji i usług w chmurze.

Działa z usługami Office 365, Salesforce i wieloma innymi

Usługa Multi-Factor Authentication dla usługi Office 365 pomaga w zabezpieczeniu dostępu do aplikacji usługi Office 365 bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Usługa Multi-Factor Authentication jest także dostępna w usłudze Azure Active Directory Premium i tysiącach aplikacji działających w modelu oprogramowania jako usługa (SaaS), w tym Salesforce, Dropbox i innych popularnych usługach.

Dodatkowa ochrona dla kont administratorów platformy Azure

Usługa Multi-Factor Authentication to dodatkowa warstwa zabezpieczeń dla konta administratora platformy Azure bez dodatkowych kosztów. Po jej włączeniu konieczne będzie potwierdzenie swojej tożsamości w celu uruchomienia maszyny wirtualnej, zarządzania magazynem i użytkowania innych usług platformy Azure.

Wbuduj ją w swoje aplikacje

Za pomocą zestawu SDK możesz także zintegrować usługę Multi-Factor Authentication z procesami logowania i przetwarzania transakcji we własnych aplikacjach, wykorzystując w ten sposób istniejącą bazę danych użytkowników.

Powiązane produkty i usługi

Azure Active Directory

Synchronizowanie katalogów lokalnych i obsługa logowania jednokrotnego

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta usługi Multi-Factor Authentication