Indeksator wideo

Automatyczne wyodrębnianie zaawansowanych metadanych z zawartości wideo i audio

Uzyskuj cenne szczegółowe informacje z plików wideo i audio

Automatycznie wyodrębniaj metadane — na przykład wypowiadane słowa, tekst pisany, twarze, osoby mówiące, znane osoby, emocje, tematy, marki i sceny — z plików wideo i dźwiękowych. Uzyskuj dostęp do danych w ramach swojej aplikacji lub infrastruktury, spraw, aby łatwiej można było je odkrywać, oraz używaj ich w celu tworzenia nowych środowisk OTT i możliwości zarabiania. Wypróbuj środowisko internetowe i interfejs API w bezpłatnej wersji próbnej.

2019 NAB Show Product of the Year Award, AI/uczenie maszynowe

2018 IABM Peter Wayne Golden BaM Award®, projektowanie i innowacje

2018 BaM Award®, zarządzanie zawartością

Wielokanałowy potok organizuje wskazówki wizualne i dźwiękowe oraz dołącza szczegółowe informacje do udostępnionej osi czasu

Łatwy w ocenie i integracji oraz dostępny za pośrednictwem portalu internetowego, widżetów internetowych i interfejsów API REST

Intuicyjne przekształcanie umożliwiające trenowanie i dostosowywanie wybranych modeli AI, poprawę dokładności zawartości i konfigurowanie konta

Pomaga spełnić wymagania HIPAA, SOC, ISO, FedRAMP, HITRUST, PCI i inne

Zwiększ możliwości odnajdywania zawartości i jej wydajność

Ulepsz swoje środowiska wyszukiwania, korzystając z metadanych wyodrębnionych automatycznie z zawartości. Wielokanałowa analiza dostarcza informacji umożliwiających wykonywanie wydajniejszych wyszukiwań w archiwum multimediów i w poszczególnych plikach. Wyszukuj według osób, obiektów, tekstu wyświetlanego, wymawianych słów, jednostek lub emocji.

Zwiększaj zaangażowanie użytkowników

Zastosuj wyodrębnione metadane w celu ulepszenia środowiska użytkownika. Funkcje transkrypcji mowy i translacji ułatwiają dodawanie napisów w wielu językach, dostosowanie algorytmów rekomendacji na podstawie obiektów i osób pojawiających się na filmie wideo oraz automatyczne tworzenie klipów z sekcji poświęconych konkretnym osobom. Ponownie używaj widżetów usługi Video Indexer we własnych aplikacjach bez konieczności tworzenia bazowej infrastruktury.

Generowanie świeżej zawartości w ciągu kilku minut

Twórz nowe multimedia na podstawie istniejącej zawartości przy użyciu edytora wideo opartego na sztucznej inteligencji. Wystarczy znaleźć odpowiednią zawartość multimedialną w bibliotece, zlokalizować interesujące elementy i użyć naszej nagradzanej technologii w celu połączenia ich razem w nowy film wideo. Kiedy rezultat będzie zadawalający, wystarczy wyrenderować i pobrać wideo, aby móc używać go we własnych aplikacjach do edycji lub w podrzędnych przepływach pracy.

Niezrównane zabezpieczenia i zgodność

  • Firma Microsoft inwestuje ponad $1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń skoncentrowanych na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Cennik usługi Video Indexer

  • Analiza plików audio i wideo w ramach jednego zadania usługi Media Services

Zaufanie firm każdej wielkości

Przekształcanie opowieści

Organizacja Future of StoryTelling (FoST) wspiera zaangażowaną społeczność ekspertów w dziedzinie mediów, technologii i komunikacji, którzy zajmują się nowymi sposobami opowiadania historii w erze cyfrowej. Firma korzysta z usługi Video Indexer w celu umożliwienia przeszukiwania ich zawartości wideo.

FoST

Automatyzowanie wyboru scen

Grupa Endemol Shine, producent telewizyjnego programu Big Brother, automatyzuje produkcję za pomocą usług platformy Azure.

Endemol Shine Group

Personalizowanie zawartości wideo

Telewizja Zone tv korzysta z platformy Azure do dostarczania rewolucyjnego zestawu usług wideo z bogatym zestawem funkcji.

Zone·tv

Rozpocznij pracę z usługą Video Indexer

Zarejestruj się w usłudze Video Indexer, aby uzyskać 10 godzin bezpłatnego wideo, przekazywać filmy wideo i oceniać szczegółowe informacje.

Skorzystaj z interfejsów API, aby uzyskać 40 godzin bezpłatnego wideo, wyświetlać szczegółowe informacje oraz uzyskać widżety szczegółowych informacji i odtwarzacza.

Utwórz konto w usłudze Video Indexer połączone z kontem platformy Azure, aby uzyskać nieograniczoną liczbę godzin wideo.

Documentation and resources

Get started

Przeczytaj naszą dokumentacją

Eksplorowanie przykładów kodu

Zapoznaj się z naszym przykładowym kodem

Portal deweloperów

Odwiedź portal deweloperów usługi Video Indexer, aby uzyskać więcej informacji o interfejsach API, internetowym interfejsie użytkownika i widżetach lub na temat integracji z łącznikiem usługi Azure Logic Apps.

Często zadawane pytania dotyczące usługi Video Indexer

  • Nie. Usługa Video Indexer integruje wiele modeli uczenia maszynowego w jednym potoku. Indeksowanie pliku wideo lub audio za pomocą usługi Video Indexer powoduje pobranie pełnego zestawu wyodrębnionych szczegółowych informacji na jednej udostępnionej osi czasu. Nie są wymagane umiejętności uczenia maszynowego, obsługi sztucznej inteligencji ani wiedza na temat algorytmów.
  • Usługa Video Indexer obsługuje większość popularnych formatów multimediów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Standardowe formaty kodera.
  • Zapewniamy dostępność usługi Video Indexer na poziomie 99,9%, co zagwarantowano w Umowie SLA dotyczącej usługi multimediów na platformie Azure. Umowa SLA dotycząca usługi Video Indexer ma zastosowanie tylko do płatnych kont, a nie do bezpłatnej wersji próbnej.

Rozpocznij pracę z usługą Video Indexer

Start free