Pomiń nawigację

 Media Indexer

Multimedia jeszcze bardziej dostępne i prostsze do odnalezienia

Dokładne wyniki wyszukiwania w materiałach audio

Dzięki usłudze Azure Media Indexer można szczegółowo przeszukiwać multimedia — nie musisz ręcznie stosować metadanych. Korzystaj ze stworzonej przez dział badań firmy Microsoft technologii rozpoznawania mowy opartej na głębokiej sieci neuronowej, za pomocą której usługa Media Indexer konwertuje cyfrowy sygnał audio na język naturalny i automatycznie wyodrębnia metadane z multimediów.

Innowacyjna funkcja adaptacji słownika

Dzięki funkcji adaptacji słownika usługa Media Indexer regularnie przewyższa standardowo stosowane w branży technologie przekształcania mowy na tekst. Chcesz przykładowo zindeksować zawartość wykładu z medycyny? Jeśli w ramach zadania usługi Media Indexer podasz niestandardowe wyrazy, takie jak „tętniak”, indeksator przeszuka Internet w poszukiwaniu powiązanych słów, takich jak „krwotok” lub „zator”, i dołączy je do wewnętrznego słownika, znacznie zwiększając dokładność.

Automatycznie generowane napisy

Ogranicz pracę wymaganą do dostarczenia ułatwień dostępu dla multimediów, przetwarzając je za pomocą usługi Media Indexer. Użyj wyjściowego pliku z napisami (w preferowanym przez Ciebie formacie), aby dostarczyć napisy klientom.

Wyodrębnianie słów kluczowych z wypowiedzi

Używaj usługi Media Indexer, aby generować słowa kluczowe z zapisu mowy w multimediach i tworzyć pliki XML zawierające cenne dane, w tym częstotliwość i przesunięcie czasowe każdego wypowiedzenia słowa kluczowego. Takiego pliku można użyć do przeprowadzenia analizy mowy, oznaczenia zawartości tagami lub dostarczenia danych do aparatu rekomendacji.

Utwórz rozwiązanie multimedialne jeszcze dzisiaj