Media Indexer

Multimedia jeszcze bardziej dostępne i prostsze do odnalezienia

  • Automatyczne generowanie standardowych plików napisów
  • Przeszukiwanie biblioteki z użyciem indeksów kratowych opartych na głębokiej sieci neuronowej
  • Dokonuj wyboru z szybko rosnącego zestawu języków
  • Rozpoznawanie mowy właściwej dla konkretnej domeny dzięki funkcji adaptacji do niestandardowego słownika
  • Wykonywanie zadań równolegle i łatwa integracja z istniejącym przepływem pracy
  • Wyodrębnianie wypowiedzianych słów kluczowych ułatwia tagowanie i określanie rekomendacji

Dokładne wyniki wyszukiwania w materiałach audio

Dzięki usłudze Azure Media Indexer można szczegółowo przeszukiwać multimedia i nie jest do tego potrzebne ręczne stosowanie metadanych. Korzystając ze stworzonej przez dział badań firmy Microsoft technologii rozpoznawania mowy opartej na głębokiej sieci neuronowej, usługa Media Indexer konwertuje cyfrowy sygnał audio na słowa języka naturalnego i automatycznie wyodrębnia z multimediów istotne metadane.

Innowacyjna funkcja adaptacji słownika

Dzięki funkcji adaptacji słownika usługa Media Indexer regularnie przewyższa standardowo stosowane w branży technologie przekształcania mowy na tekst. Indeksujesz wykłady medyczne? Jeśli w ramach zadania usługi Media Indexer podasz niestandardowe wyrazy, takie jak „tętniak”, indeksator przeszuka Internet w poszukiwaniu powiązanych słów, takich jak „krwotok” lub „zator”, i dołączy je do wewnętrznego słownika, znacznie zwiększając dokładność.

Automatycznie generowane napisy

Ogranicz pracę wymaganą do dostarczenia ułatwień dostępu dla multimediów, przetwarzając je za pomocą usługi Media Indexer. Użyj wyjściowego pliku z napisami (w preferowanym przez Ciebie formacie), aby dostarczyć napisy użytkownikom.

Wyodrębnianie słów kluczowych z wypowiedzi

Usługa Media Indexer może generować słowa kluczowe z zapisu mowy w multimediach i tworzyć pliki XML zawierające cenne dane, w tym częstotliwość i przesunięcie czasowe każdego wypowiedzenia słowa kluczowego. Takiego pliku można użyć do przeprowadzenia analizy mowy, oznaczenia zawartości tagami lub dostarczenia danych do aparatu rekomendacji.

Utwórz rozwiązanie multimedialne jeszcze dzisiaj