Analiza multimediów

Wyodrębniaj zaawansowane metadane przy użyciu analizy opartej na uczeniu głębokim.

Możliwości

Indeksator

 • Automatyczne generowanie standardowych plików napisów dla wideo
 • Możliwość wyboru z rosnącej listy języków
 • Wyodrębnianie wypowiedzianych słów kluczowych pomagające w wyszukiwaniu i określaniu rekomendacji
 • Funkcja adaptacji do niestandardowego słownika umożliwia rozpoznawanie mowy właściwej dla konkretnej domeny

Przyspieszone ujęcia poklatkowe (wersja zapoznawcza)

 • Technologia stworzona na podstawie ponad 20 lat badań nad cyfrowym przetwarzaniem zdjęć
 • Tworzenie płynnych i stabilizowanych wideo poklatkowych na podstawie wideo kręconych z perspektywy pierwszej osoby
 • Obsługa różnych współczynników przyspieszenia odtwarzania — od 1x do 25x

Wykrywanie ruchu (wersja zapoznawcza)

 • Wykrywanie wystąpienia ruchu w wideo przy stacjonarnych tłach
 • Eliminowanie wyników fałszywie dodatnich spowodowanych zmianami oświetlenia, cieniami, małymi owadami i innymi czynnikami

Wykrywanie twarzy (wersja zapoznawcza)

 • Wykrywanie twarzy występujących w wideo
 • Śledzenie ruchu twarzy na wielu klatkach
 • Analizowanie metadanych danych wyjściowych, które zawierają informacje o znacznikach czasu i lokalizacjach twarzy

Wykrywanie emocji na twarzy (wersja zapoznawcza)

 • Rozpoznawanie emocji osoby lub zgromadzenia z upływem czasu na podstawie wyrazów twarzy na wideo
 • Identyfikowanie emocji na podstawie wyrazów twarzy, które badania psychologiczne określiły jako uniwersalne
 • Rozpoznawanie konkretnych emocji, takich jak szczęście, smutek, zaskoczenie, gniew, pogarda, strach, zamyślenie, a także brak wyraźnych emocji

Podsumowanie wideo (wersja zapoznawcza)

 • Tworzenie podsumowań długich wideo, aby umożliwić klientom ich szybkie przejrzenie
 • Wybór krótkich podglądów o długości kilku sekund lub nieco dłuższych, trwających kilka minut
 • Wybór przejść przenikania do zastosowania między ujęciami w wideo z podsumowaniem
 • Doskonałe do tworzenia stron sieci Web podobnych do strony wyszukiwania Wideo Bing

Optyczne rozpoznawanie znaków w wideo (wersja zapoznawcza)

 • Wyodrębnianie drukowanych wyrazów z zawartości wideo
 • Wybieranie własnej częstotliwości próbkowania w celu wyważenia wydajności i jakości
 • Określanie miejsca na wideo, w którym mają być szukane napisy.

Moderowanie zawartości (wersja zapoznawcza)

 • Wykrywanie pornografii, rasizmu, wulgaryzmów, przemocy i innej zawartości, która może podlegać filtrowaniu w materiałach wideo
 • Zmniejszenie kosztów i liczby błędów przez uniknięcie konieczności zatrudnienia moderatorów do przeglądania zawartości pod kątem obraźliwych, nielegalnych i nieodpowiednich treści

Poznaj usługi sztucznej inteligencji związane z filmami wideo w usłudze Video Indexer

Video Indexer to środowisko sztucznej inteligencji związanej z filmami wideo oparte na usługach Azure Media Services, Cognitive Services i Azure Search. Usługa Video Indexer zapewnia intuicyjny interfejs użytkownika oparty na sieci Web oraz interfejs API, za pomocą którego można zobaczyć w działaniu zaawansowane wyodrębnianie metadanych. Przekaż klip wideo lub wybierz go z biblioteki i zobacz zaawansowane informacje szczegółowe dostarczane przez analizę opartą na sztucznej inteligencji.

Powiązane usługi Azure Media Services

Tworzenie konta usługi Azure Media Services za pomocą witryny Azure Portal