Analiza multimediów

Usługi obsługujące mowę i wizję działające na skalę przedsiębiorstwa oraz oferujące bezpieczeństwo, zgodność i globalny zasięg

Analiza multimediów Azure to kolekcja składników obsługujących mowę i wizję, które ułatwiają organizacjom i przedsiębiorstwom przeprowadzanie analiz plików wideo prowadzących do podjęcia akcji za pomocą zaawansowanej technologii uczenia maszynowego. Usługi Analizy multimediów Azure są hostowane na platformie Usługi multimediów Azure, rozwiązania multimedialnego w chmurze na platformie Azure, które służy do kodowania, szyfrowania i przesyłania strumieniowego materiałów audio i wideo w skali, na żywo lub na żądanie (VOD). Analiza multimediów jest oferowana na skalę przedsiębiorstwa, zapewniając zgodność, bezpieczeństwo i globalny zasięg, których potrzebują duże organizacje.

Do czego branże mogą użyć Analizy multimediów?

Bezpieczeństwo publiczne

 • Analizowanie dowodów. Zbieranie multimediów z kamer osobistych i instalowanych w pojazdach oraz innych urządzeń, a następnie analizowanie ich w celu wyodrębnienia danych analitycznych z zachowaniem wymagań łańcucha dowodowego.
 • Ochrona tożsamości. Modyfikowanie wideo w celu ochrony tożsamości osób i zachowania zgodności z ustawą Freedom of Information Act.
 • Przyspieszanie śledztwa. Wyodrębnianie danych z multimediów i budowanie na ich podstawie inteligentnych indeksów wyszukiwania, które mogą przyspieszyć śledztwo.

Monitorowanie

 • Śledztwa dotyczące przestępstw. Przetwarzanie wideo i zdarzeń zebranych z kamer monitorujących w skali.
 • Zmniejszanie liczby wyników fałszywie dodatnich. Przeprowadzanie głębokich analiz fragmentów wideo skojarzonych ze zdarzeniami ruchu i pochodzących z kamer monitorujących w celu zmniejszenia liczby wyników fałszywie dodatnich.
 • Podsumowanie nagrań z monitorowania. Generowanie inteligentnego podsumowania nagrań z monitorowania za pomocą funkcji przyspieszonych ujęć poklatkowych, która umożliwia uzyskanie płynnych wideo poklatkowych.

Handel detaliczny

 • Analizowanie telefonów od klientów. Indeksator multimediów umożliwia konwertowanie mowy na tekst w przypadku danych audio pochodzących z rozmów działu obsługi klienta oraz wyszukiwanie w nim wzorców.
 • Analizowanie wzorców dotyczących klientów. Korelowanie trasy poruszania się klienta po sklepie z danymi sprzedaży na potrzeby podejmowania decyzji o rozmieszczeniu produktów.

Inne branże

 • Przetwarzanie mowy na tekst jest ważne w przypadku każdej firmy, która zapewnia obsługę klientów przez biuro obsługi. Z tekstu wyodrębnionego z rozmów prowadzonych w ramach obsługi klientów można utworzyć indeks na potrzeby wyszukiwania, a także można na jego podstawie analizować ton wypowiedzi klienta i specjalisty ds. klienta.
 • Funkcja optycznej analizy znaków (OCR) jest przeznaczona dla firm, które dysponują wideo z zawartością tekstową. Na przykład wideo z prezentacjami programu PowerPoint lub zawierające osoby z identyfikatorami.
 • Rozpoznawanie emocji na twarzy jest przydatne w każdej firmie, która dysponuje wideo zawierającym klientów. Wyrazy twarzy można skorelować z wyodrębnionym tekstem za pomocą Indeksatora w celu podjęcia decyzji dotyczących przyszłych interakcji z klientem.

Dostępne składniki

Indeksator

 • Automatyczne generowanie standardowych plików napisów dla wideo
 • Możliwość wyboru z rosnącej listy języków
 • Wyodrębnianie wypowiedzianych słów kluczowych ułatwiające wyszukiwanie i określanie rekomendacji
 • Funkcja adaptacji do niestandardowego słownika umożliwia rozpoznawanie mowy właściwej dla konkretnej domeny

Dowiedz się więcej

Przyspieszone ujęcia poklatkowe (wersja zapoznawcza)

 • Technologia stworzona na podstawie ponad 20 lat badań nad cyfrowym przetwarzaniem zdjęć
 • Tworzenie płynnych i stabilizowanych wideo poklatkowych na podstawie wideo kręconych z perspektywy pierwszej osoby
 • Obsługa różnych współczynników przyspieszenia odtwarzania — od 1x do 25x

Dowiedz się więcej

Wykrywanie ruchu (wersja zapoznawcza)

 • Wykrywanie wystąpienia ruchu w wideo przy stacjonarnych tłach
 • Eliminowanie wyników fałszywie dodatnich spowodowanych zmianami oświetlenia, cieniami, małymi owadami i innymi czynnikami

Dowiedz się więcej

Wykrywanie twarzy (wersja zapoznawcza)

 • Wykrywanie twarzy występujących w wideo
 • Śledzenie ruchu twarzy na wielu klatkach
 • Analizowanie metadanych danych wyjściowych, które zawierają informacje o znacznikach czasu i lokalizacjach twarzy

Dowiedz się więcej

Wykrywanie emocji na twarzy (wersja zapoznawcza)

 • Rozpoznawanie emocji osoby lub zgromadzenia z upływem czasu na podstawie wyrazów twarzy na wideo
 • Identyfikowanie emocji na podstawie wyrazów twarzy, które badania psychologiczne określiły jako uniwersalne
 • Rozpoznawanie konkretnych emocji: szczęścia, smutku, zaskoczenia, gniewu, pogardy, strachu, zamyślenia, a także braku wyraźnych emocji

Dowiedz się więcej

Podsumowanie wideo (wersja zapoznawcza)

 • Tworzenie podsumowań długich wideo, aby umożliwić klientom ich szybkie przejrzenie
 • Wybór krótkich podglądów o długości kilku sekund lub nieco dłuższych, trwających kilka minut
 • Wybór przejść przenikania do zastosowania między ujęciami w wideo z podsumowaniem
 • Doskonałe do tworzenia stron sieci Web podobnych do strony wyszukiwania wideo w witrynie Bing

Dowiedz się więcej

Optyczne rozpoznawanie znaków w wideo (wersja zapoznawcza)

 • Wyodrębnianie drukowanych wyrazów z zawartości wideo
 • Wybieranie własnej częstotliwości próbkowania w celu wyważenia wydajności i jakości
 • Określanie miejsca na wideo, w którym mają być szukane napisy.

Dowiedz się więcej

Moderowanie zawartości (wersja zapoznawcza)

 • Wykrywanie pornografii, rasizmu, wulgaryzmów, przemocy i innej zawartości, która może podlegać filtrowaniu w materiałach wideo
 • Zmniejszenie kosztów i liczby błędów przez uniknięcie konieczności zatrudnienia moderatorów do przeglądania zawartości pod kątem obraźliwych, nielegalnych i nieodpowiednich treści

Dowiedz się więcej

Utwórz rozwiązanie multimedialne jeszcze dzisiaj