Pomiń nawigację

Usługi Machine Learning

Udostępnij wszystkim użytkownikom możliwość korzystania ze sztucznej inteligencji dzięki kompleksowej, skalowalnej i zaufanej platformie

Nowość! Wspierana przez platformę „Project Brainwave” usługa Azure Machine Learning oferuje teraz jako usługę zestaw zoptymalizowanych w hiperskali sieci DNN z wiodącym w branży stosunkiem ceny do wydajności, dzięki któremu możesz korzystać ze sztucznej inteligencji w czasie rzeczywistym. Już dziś rozpocznij pracę z siecią Resnet-50. Wkrótce będziemy dodawać kolejne modele! Zarejestruj swój udział w naszej prywatnej wersji zapoznawczej.

Pakiety usługi Azure Machine Learning

Nowość! Zwiększ produktywność nauki o danych dzięki pakietom usługi Azure Machine Learning — rozszerzeniom języka Python z możliwością instalacji w systemie pip dla usługi Azure Machine Learning. Upraszczają one tworzenie kompleksowych potoków i pozwalają analitykom danych na kompilowanie i wdrażanie modeli uczenia maszynowego i szczegółowego o wysokiej jakości AI oraz krótszym czasie tworzenia rozwiązań dla różnych domen. Ta opcja jest dostępna w przypadku funkcji przetwarzania obrazów, analizy tekstów i prognozowania szeregów czasowych.

Dowiedz się więcej o pakietach usługi Azure Machine Learning

Usługa Eksperymentowanie

Przeprowadzaj więcej eksperymentów. Szybko utwórz prototyp na komputerze, a następnie łatwo przeskaluj go w górę na maszynach wirtualnych lub zwiększ jego skalę w poziomie przy użyciu klastrów usługi Spark. Proaktywnie zarządzaj wydajnością modeli, zidentyfikuj najlepszy model i promuj go za pomocą wyników analiz opartych na danych. Współpracuj nad rozwiązaniami i udostępniaj je przy użyciu popularnych repozytoriów usługi Git.

Wdrażanie

Dowiedz się więcej o usłudze Eksperymentowanie

Zarządzanie modelami

Wdrażaj modele i zarządzaj nimi z dowolnego miejsca. Korzystaj z kontenerów platformy Docker, aby szybciej wdrażać modele do produkcji w chmurze, lokalnie lub w węzłach brzegowych. Przekazuj (promuj) modele o największej wydajności do produkcji i ucz je ponownie w przypadku spadku wydajności.

Dowiedz się więcej o usłudze Zarządzanie modelami

Workbench

Nowość! Usługi Azure Machine Learning Services teraz integrują się z modelami ONNX. Przesyłaj i przeglądaj modele ONNX z aplikacji Azure Machine Learning Workbench.

Aplikacja klasyczna i interfejs wiersza polecenia dla systemów Windows i MacOS dostępne do pobrania. Wbudowana funkcja przygotowywania danych obserwuje procedury przygotowywania danych i uczy się ich. Zarządzanie projektami, historia uruchamiania i integracja z notesem umożliwiają zwiększenie produktywności. Korzystaj z najlepszych platform typu open source, takich jak TensorFlow, Cognitive Toolkit, Spark ML i scikit-learn.

Dowiedz się więcej na temat środowiska Workbench

Visual Studio Tools for AI

Nowość! Pracuj ze swoimi modelami ONNX z poziomu narzędzi programu Visual Studio Code dla sztucznej inteligencji. Łatwo przekształcaj modele z popularnych zestawów narzędzi do formatu ONNX za pomocą narzędzi WinML i programowo wywołuj usługi w celu integracji z usługami Azure Machine Learning Services.

Buduj modele uczenia głębokiego i łatwiej wywołuj usługi bezpośrednio z ulubionego środowiska IDE dzięki wbudowanym usługom Azure Machine Learning. Utwórz sprawne środowisko deweloperskie działające na komputerach, w chmurze lub w węzłach brzegowych.

Dowiedz się więcej o narzędziach programu Visual Studio Code dla sztucznej inteligencji

Zestaw narzędzi SI dla usługi Azure IoT Edge

Korzystaj z możliwości sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego na urządzeniach brzegowych. Utwórz pakiet wstępnie utworzonych modeli, takich jak konserwacja predykcyjna, klasyfikacja obrazów i przetwarzanie mowy, oraz wdróż go na urządzeniach lub w bramach IoT za pomocą usług Azure Machine Learning i Azure IoT Edge.

Dowiedz się więcej o zestawie narzędzi SI dla usługi Azure IoT Edge

MMLSpark

Szybko twórz zaawansowane, wysoko skalowane modele predykcyjne i analityczne na potrzeby dużych zestawów danych tekstowych i obrazów przy użyciu narzędzi do szczegółowego szkolenia i nauki o danych dla usługi Apache Spark.

Dowiedz się więcej o środowisku MMLSpark

Powiązane produkty i usługi

Machine Learning Studio

Łatwe tworzenie i wdrażanie rozwiązań do analiz predykcyjnych oraz zarządzanie nimi

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Maszyny wirtualne do analizy danych

Rozbudowane wstępnie skonfigurowane środowisko do rozwijania sztucznej inteligencji

Podejmuj trafniejsze decyzje dzięki usługom Azure Machine Learning