Usługi Machine Learning

Udostępnij wszystkim użytkownikom możliwość korzystania ze sztucznej inteligencji dzięki kompleksowej, skalowalnej i zaufanej platformie

Podejmuj trafniejsze decyzje we właściwym czasie bez względu na skalę. Udostępnij możliwość korzystania ze sztucznej inteligencji w każdym miejscu i czasie przy użyciu usługi w chmurze przeznaczonej dla naukowców pracujących z danymi i deweloperów. Ułatwia ona tworzenie inteligentnych rozwiązań, analizowanie danych, szybsze budowanie sprawniejszych modeli oraz organizowanie cyklu programowania uczenia maszynowego, zapewniając ochronę danych klasy korporacyjnej.

Workbench

Nowość! Usługi Azure Machine Learning Services teraz integrują się z modelami ONNX. Przesyłaj i przeglądaj modele ONNX z aplikacji Azure Machine Learning Workbench.

Aplikacja klasyczna i interfejs wiersza polecenia dla systemów Windows i MacOS dostępne do pobrania. Wbudowana funkcja przygotowywania danych obserwuje procedury przygotowywania danych i uczy się ich. Zarządzanie projektami, historia uruchamiania i integracja z notesem umożliwiają zwiększenie produktywności. Korzystaj z najlepszych platform typu open source, takich jak TensorFlow, Cognitive Toolkit, Spark ML i scikit-learn.

Dowiedz się więcej na temat środowiska Workbench

Usługa Eksperymentowanie

Przeprowadzaj więcej eksperymentów. Szybko utwórz prototyp na komputerze, a następnie łatwo przeskaluj go w górę na maszynach wirtualnych lub zwiększ jego skalę w poziomie przy użyciu klastrów usługi Spark. Proaktywnie zarządzaj wydajnością modeli, zidentyfikuj najlepszy model i promuj go za pomocą wyników analiz opartych na danych. Współpracuj nad rozwiązaniami i udostępniaj je przy użyciu popularnych repozytoriów usługi Git.

Wdrażanie

Dowiedz się więcej o usłudze Eksperymentowanie

Zarządzanie modelami

Wdrażaj modele i zarządzaj nimi z dowolnego miejsca. Korzystaj z kontenerów platformy Docker, aby szybciej wdrażać modele do produkcji w chmurze, lokalnie lub w węzłach brzegowych. Przekazuj (promuj) modele o największej wydajności do produkcji i ucz je ponownie w przypadku spadku wydajności.

Dowiedz się więcej o usłudze Zarządzanie modelami

Narzędzia Visual Studio Code na potrzeby sztucznej inteligencji

Nowość! Pracuj ze swoimi modelami ONNX z poziomu narzędzi programu Visual Studio Code dla sztucznej inteligencji. Łatwo przekształcaj modele z popularnych zestawów narzędzi do formatu ONNX za pomocą narzędzi WinML i programowo wywołuj usługi w celu integracji z usługami Azure Machine Learning Services.

Buduj modele uczenia głębokiego i łatwiej wywołuj usługi bezpośrednio z ulubionego środowiska IDE dzięki wbudowanym usługom Azure Machine Learning. Utwórz sprawne środowisko deweloperskie działające na komputerach, w chmurze lub w węzłach brzegowych.

Dowiedz się więcej o narzędziach programu Visual Studio Code dla sztucznej inteligencji

Zestaw narzędzi SI dla usługi Azure IoT Edge

Korzystaj z możliwości sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego na urządzeniach brzegowych. Utwórz pakiet wstępnie utworzonych modeli, takich jak konserwacja predykcyjna, klasyfikacja obrazów i przetwarzanie mowy, oraz wdróż go na urządzeniach lub w bramach IoT za pomocą usług Azure Machine Learning i Azure IoT Edge.

Dowiedz się więcej o zestawie narzędzi SI dla usługi Azure IoT Edge

MMLSpark

Szybko twórz zaawansowane, wysoko skalowane modele predykcyjne i analityczne na potrzeby dużych zestawów danych tekstowych i obrazów przy użyciu narzędzi do szczegółowego szkolenia i nauki o danych dla usługi Apache Spark.

Dowiedz się więcej o środowisku MMLSpark

Powiązane produkty i usługi

Machine Learning Studio

Łatwe tworzenie i wdrażanie rozwiązań do analiz predykcyjnych oraz zarządzanie nimi

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Maszyny wirtualne do analizy danych

Kompleksowe, wstępnie skonfigurowane maszyny wirtualne na potrzeby modelowania, opracowywania i wdrażania analizy danych

Podejmuj trafniejsze decyzje dzięki usługom Azure Machine Learning