Usługi Machine Learning

Udostępnij wszystkim użytkownikom możliwość korzystania ze sztucznej inteligencji dzięki kompleksowej, skalowalnej i zaufanej platformie

Podejmuj trafniejsze decyzje we właściwym czasie bez względu na skalę. Udostępnij możliwość korzystania ze sztucznej inteligencji w każdym miejscu i czasie przy użyciu usługi w chmurze przeznaczonej dla naukowców pracujących z danymi i deweloperów. Ułatwia ona tworzenie inteligentnych rozwiązań, analizowanie danych, szybsze budowanie sprawniejszych modeli oraz organizowanie cyklu programowania uczenia maszynowego, zapewniając ochronę danych klasy korporacyjnej.

Workbench

Aplikacja klasyczna i interfejs wiersza polecenia dla systemów Windows i MacOS dostępne do pobrania. Wbudowana funkcja przygotowywania danych obserwuje procedury przygotowywania danych i uczy się ich. Zarządzanie projektami, historia uruchamiania i integracja z notesem umożliwiają zwiększenie produktywności. Korzystaj z najlepszych platform typu open source, takich jak TensorFlow, Cognitive Toolkit, Spark ML i scikit-learn.

Dowiedz się więcej na temat środowiska Workbench

Usługa Eksperymentowanie

Przeprowadzaj więcej eksperymentów. Szybko utwórz prototyp na komputerze, a następnie łatwo przeskaluj go w górę na maszynach wirtualnych lub zwiększ jego skalę w poziomie przy użyciu klastrów usługi Spark. Proaktywnie zarządzaj wydajnością modeli, zidentyfikuj najlepszy model i promuj go za pomocą wyników analiz opartych na danych. Współpracuj nad rozwiązaniami i udostępniaj je przy użyciu popularnych repozytoriów usługi Git.

Wdrażanie

Dowiedz się więcej o usłudze Eksperymentowanie

Zarządzanie modelami

Wdrażaj modele i zarządzaj nimi z dowolnego miejsca. Korzystaj z kontenerów platformy Docker, aby szybciej wdrażać modele do produkcji w chmurze, lokalnie lub w węzłach brzegowych. Przekazuj (promuj) modele o największej wydajności do produkcji i ucz je ponownie w przypadku spadku wydajności.

Dowiedz się więcej o usłudze Zarządzanie modelami

Narzędzia Visual Studio Code na potrzeby sztucznej inteligencji

Buduj modele uczenia głębokiego i łatwiej wywołuj usługi bezpośrednio z ulubionego środowiska IDE dzięki wbudowanym usługom Azure Machine Learning. Utwórz sprawne środowisko deweloperskie działające na komputerach, w chmurze lub w węzłach brzegowych.

Dowiedz się więcej o narzędziach programu Visual Studio Code dla sztucznej inteligencji

Zestaw narzędzi SI dla usługi Azure IoT Edge

Korzystaj z możliwości sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego na urządzeniach brzegowych. Utwórz pakiet wstępnie utworzonych modeli, takich jak konserwacja predykcyjna, klasyfikacja obrazów i przetwarzanie mowy, oraz wdróż go na urządzeniach lub w bramach IoT za pomocą usług Azure Machine Learning i Azure IoT Edge.

Dowiedz się więcej o zestawie narzędzi SI dla usługi Azure IoT Edge

MMLSpark

Szybko twórz zaawansowane, wysoko skalowane modele predykcyjne i analityczne na potrzeby dużych zestawów danych tekstowych i obrazów przy użyciu narzędzi do szczegółowego szkolenia i nauki o danych dla usługi Apache Spark.

Dowiedz się więcej o środowisku MMLSpark

Powiązane produkty i usługi

Machine Learning Studio

Łatwe tworzenie i wdrażanie rozwiązań do analiz predykcyjnych oraz zarządzanie nimi

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Maszyny wirtualne do analizy danych

Kompleksowe, wstępnie skonfigurowane maszyny wirtualne na potrzeby modelowania, opracowywania i wdrażania analizy danych

Podejmuj trafniejsze decyzje dzięki usługom Azure Machine Learning