Log Analytics

Zyskaj lepszy wgląd w swoje środowiska

Wypróbuj bezpłatnie usługę Azure Log Analytics w ramach pakietu Microsoft Operations Management Suite

Rozpocznij

Co to jest usługa Log Analytics?

Azure Log Analytics to usługa pakietu Operations Management Suite, która ułatwia zbieranie oraz analizowanie danych generowanych przez zasoby w środowisku chmurowym i lokalnym. Uzyskuj wgląd w czasie rzeczywistym dzięki zintegrowanej funkcji wyszukiwania i niestandardowym pulpitom nawigacyjnym umożliwiającym analizowanie milionów rekordów z wszystkich obciążeń i serwerów, niezależnie od ich fizycznej lokalizacji.

Gromadź wszystkie dane, łącz je, koreluj i wizualizuj

Oddzielaj sygnał od szumu dzięki łatwym w obsłudze, zaawansowanym narzędziom do zarządzania dziennikami. Gromadź źródła danych z wielu systemów i przeszukuj je w centralnym, pojedynczym magazynie danych, aby szybko identyfikować przyczyny problemów operacyjnych. Pulpity nawigacyjne z funkcją wyszukiwania używają zapytań wyszukiwania tworzonych metodą przeciągania i upuszczania do tworzenia niestandardowych wizualizacji. Twórz własne, osobiste obiektywy, aby skupiać się na tym, co najistotniejsze.

Zarządzaj zasobami platformy Azure na poziomie przedsiębiorstwa

Uzyskaj pełny wgląd w zasoby na platformie Azure w ramach wielu subskrypcji, których może używać Twoja firma. Przekształcaj dane działań na platformie Azure oraz dane zarządzanych zasobów w szczegółowe informacje dzięki elastycznym zapytaniom wyszukiwania.

Upewnij się, że Twoje serwery są aktualne

Identyfikuj brakujące aktualizacje systemu i wyświetlaj stan złośliwego oprogramowania na wszystkich wystąpieniach serwerów z systemem Windows Server działających w centrum danych lub chmurze publicznej. Sprawdzaj, które serwery mają najnowsze aktualizacje, a które ich potrzebują.

Śledź zmiany w konfiguracji serwerów

Gdy zajmujesz się incydentem operacyjnym, pierwszą rzeczą, którą chcesz wiedzieć, jest co zmieniło się na Twoich serwerach. Możesz szybko identyfikować problemy operacyjne spowodowane zmianami w usługach systemu Windows i oprogramowaniu, które miały miejsce w Twoim środowisku.

Przejrzyj konfiguracje dla swoich obciążeń

Wykrywaj potencjalne problemy z konfiguracją lub odchylenia od najlepszych rozwiązań dotyczących obciążeń, takich jak programy SQL Server, SharePoint i Exchange oraz funkcja Hyper-V. Proaktywnie zapobiegaj problemom, oceniając na bieżąco swoją konfigurację.

Powiązane produkty i usługi

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Cloud Services

Tworzenie wysoko dostępnych i nieskończenie skalowalnych aplikacji w chmurze oraz interfejsów API

Wypróbuj usługę Log Analytics bezpłatnie