Pomiń nawigację

Log Analytics

Zmieniaj dane dzienników w szczegółowe informacje i działania

Zbieraj i koreluj dane z wielu źródeł

Przechowuj centralnie dane dzienników z wielu źródeł w jednym magazynie danych. Przekształcaj dane aktywności na platformie Azure i dane zasobów zarządzanych z różnych subskrypcji w szczegółowe informacje umożliwiające podjęcie odpowiednich działań. Uzyskaj głębszy wgląd w hybrydowe środowisko IT obejmujące platformę Azure i zasoby lokalne.

Dostosowuj pulpity nawigacyjne, aby skupiać się na tym, co dla Ciebie najważniejsze

Twórz zaawansowane pulpity nawigacyjne za pomocą niestandardowych zapytań wyszukiwania w celu tworzenia wizualizacji danych. Definiuj pola niestandardowe przy użyciu funkcji wyodrębniania pól na bieżąco i zaawansowanych wbudowanych funkcji.

Przeprowadzaj zaawansowaną eksplorację danych za pomocą interakcyjnych zapytań

Koreluj dane na nowe sposoby, używając wydajnych sprzężeń do uzyskiwania głębszego wglądu w dane i przyglądania się im z bliska w celu badania interesujących zdarzeń za pomocą zaawansowanej analizy bazującej na dacie i godzinie. Szybko identyfikuj główne przyczyny problemów operacyjnych.

Używaj inteligentnej analizy wspieranej przez uczenie maszynowe

Jednym kliknięciem w zaawansowanym portalu analizy diagnozuj problemy z wydajnością. Używaj algorytmów uczenia maszynowego do wykrywania potencjalnych problemów i zapobiegania im zanim dotkną użytkowników.

Przekształcaj szczegółowe dane w akcje przy użyciu wbudowanych powiadomień i automatyzacji

Przeprowadź integrację z rozwiązaniem pomocy technicznej i koreluj alerty, zdarzenia oraz incydenty z różnych źródeł. Użyj wbudowanych powiadomień, takich jak wiadomości SMS i e-mail oraz elementy Webhook. Automatyzuj i wyzwalaj korygowanie za pomocą usług Azure Automation, Logic Apps i Functions.

Powiązane produkty i usługi

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Cloud Services

Tworzenie wysoko dostępnych i nieskończenie skalowalnych aplikacji w chmurze oraz interfejsów API

Wypróbuj usługę Log Analytics bezpłatnie