Log Analytics

Zyskaj lepszy wgląd w swoje środowiska

Możesz to zrobić w ciągu kilku sekund.

Wypróbuj bezpłatnie usługę Azure Log Analytics w ramach pakietu Microsoft Operations Management Suite.

Rozpocznij

Co to jest usługa Log Analytics?

Log Analytics to usługa należąca do pakietu Operations Management Suite (OMS) ułatwiająca zbieranie i analizę danych generowanych przez zasoby w środowisku chmurowym i lokalnym. Zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym dzięki zintegrowanej funkcji wyszukiwania i niestandardowym pulpitom nawigacyjnym umożliwiającym szybkie analizowanie milionów rekordów z wszystkich obciążeń i serwerów, niezależnie od ich fizycznej lokalizacji.

Gromadź wszystkie dane, łącz je, koreluj i wizualizuj

Oddzielaj sygnał od szumu dzięki łatwym w obsłudze, zaawansowanym narzędziom do zarządzania dziennikami. Gromadź źródła danych z wielu systemów i przeszukuj je w centralnym, pojedynczym magazynie danych, aby łatwo identyfikować przyczyny problemów operacyjnych. Pulpity nawigacyjne z funkcją wyszukiwania używają łatwych zapytań wyszukiwania tworzonych metodą „przeciągnij i upuść” do budowania niestandardowych wizualizacji. Twórz własne, osobiste obiektywy, aby skupiać się na tym, co najistotniejsze.

Zarządzaj zasobami platformy Azure na poziomie przedsiębiorstwa

Uzyskaj pełny wgląd w zasoby na platformie Azure w ramach wielu subskrypcji, których może używać Twoja firma. Uzyskaj możliwość przekształcania danych o działaniach na platformie Azure oraz danych o zarządzanych zasobach w szczegółowe informacje dzięki elastycznym zapytaniom wyszukiwania.

Upewnij się, że Twoje serwery są aktualne

Identyfikuj brakujące aktualizacje systemu i wyświetlaj stan złośliwego oprogramowania na wszystkich wystąpieniach serwerów z systemem Windows Server bez względu na to, czy działają w Twoim centrum danych, czy w chmurze publicznej. Teraz już możesz sprawdzać, które serwery mają najnowsze aktualizacje, a które ich potrzebują.

Śledź zmiany w konfiguracji serwerów

Gdy zajmujesz się incydentem operacyjnym, pierwszą rzeczą, którą chcesz poznać, są zmiany wprowadzone na Twoich serwerach. Pomożemy w łatwym zidentyfikowaniu problemów operacyjnych spowodowanych zmianami w usłudze systemu Windows i oprogramowaniu, które miały miejsce w Twoim środowisku.

Przejrzyj konfiguracje dla swoich obciążeń

Wykrywaj potencjalne problemy z konfiguracją lub odchylenia od zidentyfikowanych najlepszych praktyk dla obciążeń takich jak programy SQL Server, SharePoint, Exchange i funkcja Hyper-V. Proaktywnie zapobiegaj problemom, oceniając na bieżąco swoją konfigurację.

Powiązane produkty i usługi

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka minut

Cloud Services

Tworzenie wysoko dostępnych i nieskończenie skalowalnych aplikacji w chmurze oraz interfejsów API

Wypróbuj usługę Log Analytics bezpłatnie