Pomiń nawigację

Rozwiązanie Docker na platformie Azure

Zabezpiecz firmowe aplikacje kontenera w chmurze i zarządzaj nimi

Zmodernizuj aplikacje i infrastrukturę

Szybko i w łatwy sposób migruj swoje aplikacje na platformę Azure, aby zwiększyć bezpieczeństwo i zmodernizować usługi aplikacji. Dzięki wdrożeniu aparatu Docker na platformie Azure możesz uruchamiać nowoczesne i tradycyjne aplikacje systemów Linux lub Windows, korzystając z zabezpieczeń, pomocy technicznej i skalowania klasy korporacyjnej.

Uzyskaj zintegrowane zarządzanie, zabezpieczenia i oszczędności

Zmniejsz koszty operacyjne i zwiększ wydajność, korzystając z zalet jednolitego modelu operacyjnego i bezpiecznego łańcucha dostaw na potrzeby tradycyjnych aplikacji i aplikacji w chmurze w kontenerach platformy Docker.

Zalety korzystania z platformy Docker

  • Obsługa kontenerów systemów Linux i Windows Server.
  • Elastyczność umożliwiająca obsługę obciążeń mikrousług i tradycyjnych aplikacji.
  • Zarządzanie i operacje oparte na zintegrowanym graficznym interfejsie użytkownika.
  • Ścisła kontrola dostępu oparta na rolach i obsługa protokołu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) oraz integracji z usługą Azure Active Directory.
  • Kompleksowy model zabezpieczeń na potrzeby bezpieczniejszego łańcucha dostaw.

Zalety integracji z platformą Azure

  • Znane środowisko użytkownika platformy Azure.
  • Pełna integracja z podstawową infrastrukturą platformy Azure — natywne możliwości infrastruktury można uzyskać bez dodatkowej konfiguracji.
  • Bezpieczna i łatwa w zarządzaniu sieć platformy Azure i konfiguracja wystąpień.
  • Automatycznie aprowizowane i konfigurowane moduły równoważenia obciążenia.
MetLife

Firma MetLife używa platform Azure i Docker do skalowania operacji i ograniczania kosztów związanych z dostarczaniem nowych mikrousług i tradycyjnych aplikacji.

Rozpocznij

Zabezpieczanie aplikacji kontenera przedsiębiorstwa i zarządzanie nimi