Azure HPC Cache

Buforowanie plików na potrzeby obliczeń o wysokiej wydajności (HPC)

Uruchamianie elastycznych, opartych na plikach obciążeń na platformie Azure

Przyspiesz tempo ważnych prac. Usługa Azure HPC Cache pozwala przenieść nadmiarową pojemność obliczeniową na platformę Azure, pozostawiając duże zestawy danych w magazynie połączonym z Twoją siecią (NAS) lub w magazynie obiektów blob platformy Azure, aby uzyskać chmurowe rozwiązanie NAS.

Wysoka wydajność z przepływnością na poziomie do 8 GB/s, redukująca opóźnienia dla buforowanych obciążeń.

Skalowalna zgodnie ze zmiennym zapotrzebowaniem na zasoby obliczeniowe.

Zagregowana przestrzeń nazw łącząca wiele źródeł plików.

Łatwe zarządzanie za pomocą witryny Azure Portal.

Zwiększanie wydajności dzięki małym opóźnieniom

Zapewnij szybszy dostęp do plików, skalując pamięć podręczną w oparciu o obciążenie — poprawiając wydajność aplikacji niezależnie od pojemności magazynu. Zapewnij obsługę magazynu hybrydowego z małym opóźnieniem dla zarówno lokalnego urządzenia NAS, jak i magazynu obiektów blob platformy Azure.

Obsługa istniejących obciążeń HPC na platformie Azure

Przechowuj dane w sposób elastyczny, korzystając z tradycyjnego, lokalnego magazynu NAS i magazynu obiektów blob platformy Azure. Usługa Azure HPC Cache obsługuje architektury hybrydowe, w tym protokół NFSv3 za pośrednictwem usługi Azure NetApp Files, rozwiązanie Dell EMC Isilon, magazyn obiektów blob platformy Azure oraz inne produkty NAS.

Łatwiejsze zarządzanie zasobami magazynowania

Usługa Azure HPC Cache zapewnia zagregowaną przestrzeń nazw, dzięki czemu możesz prezentować gorące dane wymagane przez aplikacje w pojedynczej strukturze katalogu i ograniczyć złożoność klienta.

Utworzone na podstawie wiodących w branży zabezpieczeń platformy Azure

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.
  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.
  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Wypróbuj bezpłatnie usługę Azure HPC Cache w okresie zapoznawczym

  • W okresie zapoznawczym możesz wypróbować usługę HPC Cache bezpłatnie, bez konieczności konfigurowania infrastruktury. Uzyskaj elastyczność optymalizowania wydajności i skalowania wykorzystania na żądanie.

Get started using Azure HPC Cache

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.
Zawnioskuj o dołączenie do usługi HPC Cache w wersji zapoznawczej.
Dowiedz się więcej z wideo na temat konfigurowania i dokumentacji.

Developer resources

Dokumentacja

Dowiedz się, jak działa usługa Azure HPC Cache oraz jak najlepiej korzystać z niej w swoich obciążeniach.

Zobacz dokumentację

Wideo Szybki start

Dowiedz się, jak krok po kroku skonfigurować usługę HPC Cache.

Watch now

Zasoby do optymalizowania usługi HPC Cache

Zapoznaj się z dodatkowymi funkcjami i produktami, takimi jak sieć, usługi magazynu NFS i orkiestracja.

Często zadawane pytania na temat produktu Azure HPC Cache

  • W okresie zapoznawczym usługa HPC Cache jest dostępna w regionach Wschodnie stany USA, Wschodnie stany USA 2, Europa Północna, Europa Zachodnia, Azja Południowo-Wschodnia oraz Zachodnie stany USA 2.
  • Usługa Azure HPC Cache obsługuje protokół NFSv3.
  • Usługa HPC Cache sprawdza się wszędzie tam, gdzie obciążenia wymagają dużych operacji odczytu na potrzeby obliczeń. Przykładowe scenariusze obejmują symulacje finansowe i sekwencjonowanie genomu. Dowiedz się więcej.
  • Chociaż podobne, produkty te różnią się w dwóch kluczowych kwestiach. Po pierwsze, usługa Azure HPC Cache oferuje użytkownikom większą łatwość zarządzania z dostępem za pośrednictwem witryny Azur Portal. Po drugie, usługa HPC Cache nie wymaga już wdrażania ani przydziału dla maszyn wirtualnych, chociaż wymaga tego usługa Avere vFXT for Azure. Należy pamiętać, że usługa Avere vFXT for Azure może nadal być odpowiednim rozwiązaniem w przypadku niektórych niestandardowych scenariuszy. Znajdź w witrynie Azure Marketplace.

Bezpłatne konto

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure.

Azure HPC Cache (wersja zapoznawcza)

Zawnioskuj o dołączenie do usługi Azure HPC Cache w wersji zapoznawczej.