Pomiń nawigację

Azure HPC Cache

Buforowanie plików na potrzeby obliczeń o wysokiej wydajności (HPC)

Uruchamianie elastycznych, opartych na plikach obciążeń na platformie Azure

Przyspiesz tempo ważnych prac. Usługa Azure HPC Cache pozwala przenieść nadmiarową pojemność obliczeniową na platformę Azure, pozostawiając duże zestawy danych w magazynie połączonym z Twoją siecią (NAS) lub w magazynie obiektów blob platformy Azure, aby uzyskać chmurowe rozwiązanie NAS.

Wysoka wydajność z przepływnością na poziomie do 8 GB/s, redukująca opóźnienia dla buforowanych obciążeń

Skalowalna zgodnie ze zmiennym zapotrzebowaniem na zasoby obliczeniowe

Zagregowana przestrzeń nazw łącząca wiele źródeł plików

Łatwe zarządzanie za pomocą witryny Azure Portal

Zwiększanie wydajności dzięki małym opóźnieniom

Zapewnij szybszy dostęp do plików, skalując pamięć podręczną w oparciu o obciążenie — poprawiając wydajność aplikacji niezależnie od pojemności magazynu. Zminimalizuj opóźnienia przy obsłudze magazynu hybrydowego zarówno dla lokalnego urządzenia NAS, jak i dla magazynu obiektów blob platformy Azure.

Obsługa istniejących obciążeń HPC na platformie Azure

Przechowuj dane w sposób elastyczny, korzystając z tradycyjnego, lokalnego magazynu NAS i magazynu obiektów blob platformy Azure. Usługa Azure HPC Cache obsługuje architektury hybrydowe, w tym protokół NFSv3 za pośrednictwem usługi Azure NetApp Files, rozwiązanie Dell EMC Isilon, magazyn obiektów blob platformy Azure oraz inne produkty NAS.

Łatwiejsze zarządzanie zasobami magazynu

Usługa Azure HPC Cache zapewnia zagregowaną przestrzeń nazw, dzięki czemu możesz prezentować gorące dane wymagane przez aplikacje w pojedynczej strukturze katalogu i ograniczyć złożoność klienta.

Rozwiązanie oparte na wiodących w branży zabezpieczeniach platformy Azure

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.
  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.
  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Cennik płatności zgodnych z rzeczywistym użyciem

  • Łatwo i szybko korzystaj z usługi HPC Cache bez konieczności konfigurowania infrastruktury. Uzyskaj elastyczność pozwalającą na optymalizowanie wydajności i skalowanie użycia na żądanie.

Rozpocznij pracę z Azure HPC Cache

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Uruchom usługę HPC Cache.

Obejrzyj krótkie wideo i przeczytaj dokumentację, aby szybko rozpocząć pracę.

Zasoby dla deweloperów

Dokumentacja

Dowiedz się, jak działa usługa Azure HPC Cache oraz jak najlepiej korzystać z niej w swoich obciążeniach.

Zobacz dokumentację

Wideo Szybki start

Dowiedz się, jak krok po kroku skonfigurować usługę HPC Cache.

Obejrzyj teraz

Zasoby do optymalizowania usługi HPC Cache

Zapoznaj się z dodatkowymi funkcjami i produktami, takimi jak sieć, usługi magazynu NFS i orkiestracja.

Często zadawane pytania na temat produktu Azure HPC Cache

  • Usługa Azure HPC Cache obsługuje protokół NFSv3.
  • Usługa HPC Cache sprawdza się wszędzie tam, gdzie obciążenia wymagają dużych operacji odczytu na potrzeby obliczeń. Scenariusze obejmują symulacje finansowe i sekwencjonowanie genomu. Dowiedz się więcej na temat obliczeń o wysokiej wydajności.
  • Chociaż podobne, produkty te różnią się w dwóch kluczowych kwestiach. Po pierwsze, usługa HPC Cache oferuje użytkownikom większą łatwość zarządzania z dostępem za pośrednictwem witryny Azure Portal. Po drugie, inaczej niż usługa Avere vFXT for Azure, usługa HPC Cache nie wymaga już wdrażania ani przydziału dla maszyn wirtualnych. Jednak usługa Avere vFXT for Azure może być odpowiednim rozwiązaniem w przypadku niektórych niestandardowych scenariuszy.
  • Zanim możliwe będzie użycie pamięci podręcznej, konieczne jest skonfigurowanie dedykowanej podsieci na potrzeby wystąpienia usługi HPC Cache. Potrzebna również będzie obsługa DNS, aby pamięć podręczna miała dostęp do magazynu i innych zasobów. Więcej informacji o wymaganiach usługi znajduje się w dokumentacji.
  • Usługa HPC Cache współpracuje z usługami Azure Blob Storage i Azure NetApp Files lub z lokalnymi lokalizacjami docelowymi magazynu z systemem NFS za pośrednictwem platformy NetApp lub Dell EMC Isilon.
  • Usługa HPC Cache działa najlepiej w farmach obliczeniowych z maksymalną liczbą rdzeni procesora wynoszącą 75000. Te obciążenia mają przeważnie dużą liczbę operacji odczytu i wymagają dostępu do plików z danymi w magazynie dostępnym za pomocą systemu NFS lub w usłudze Azure Blob Storage.

Bezpłatne konto

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure

Azure HPC Cache

Tworzenie własnej usługi Azure HPC Cache