HockeyApp

Opracowywanie i rozpowszechnianie aplikacji mobilnych oraz testowanie ich wersji beta

Uzyskiwanie raportów o awariach

Nikt nie lubi awarii aplikacji. Kiedy jednak do niej dojdzie, chcesz szybko uzyskać szczegółowe raporty i informacje. Platforma HockeyApp tworzy symbole debugowania i grupuje podobne awarie, aby umożliwić łatwe sprawdzenie ich częstotliwości oraz określić priorytety na liście prac. Ponadto można zintegrować raporty o awariach z istniejącymi narzędziami do zarządzania cyklem życia aplikacji, aby zarządzać wszystkimi elementami roboczymi w jednym miejscu.

Informacje o raportowaniu awarii

Śledzenie metryk użytkowników

Poznanie zachowań użytkowników umożliwia ulepszenie aplikacji. Śledzenie dziennego i miesięcznego użycia aktywnych użytkowników. Monitorowanie użytkowników, których dotknęły awarie. Pomiar zaangażowania użytkowników dzięki licznikowi sesji.

Informacje o metrykach użycia

Zbieranie opinii w aplikacji

Opinie użytkowników są niezwykle ważne. Platforma HockeyApp umożliwia zbieranie opinii w aplikacji oraz przesyłanie ich bezpośrednio do zespołu deweloperów. Opinie są obsługiwane jako dyskusje, dlatego można lepiej zrozumieć wymagania użytkowników dotyczące aplikacji.

Informacje o zbieraniu opinii

Rozpowszechnianie aplikacji

Platforma HockeyApp pełni funkcję magazynu aplikacji do celów testowych. Wszystkie aplikacje mogą być udostępniane w jednym miejscu dla testerów wersji beta i do zainstalowania przez użytkowników. Można też w razie potrzeby wymagać od użytkowników przeprowadzenia aktualizacji do określonej wersji. Dzięki integracji platformy HockeyApp z procesem kompilacji ciągłej można automatycznie przekazywać i rozpowszechniać zawartość oraz natychmiast udostępniać najnowszą wersję aplikacji.

Informacje o rozpowszechnianiu aplikacji

Pełna obsługa testów wersji beta

Testuj aplikacje na ważnych dla Ciebie platformach i uzyskuj szczegółowe informacje dotyczące zakresu testu wersji beta, w tym informacje o użytych urządzeniach, przetestowanych językach i długości okresu używania aplikacji przez testerów. Możesz też utworzyć dedykowaną stronę do pozyskiwania nowych użytkowników, aby zwiększyć zakres testu.

Informacje o pokryciu testu

Włączanie obsługi mobilnej strategii DevOps

Platforma HockeyApp umożliwia skalowanie i integrację z istniejącym środowiskiem w celu uzyskania najlepszych wyników w ramach mobilnej strategii DevOps. Uwidacznia ona elementy webhook i otwarty interfejs API, aby maksymalnie wykorzystać możliwości łańcucha narzędzi i dodać elementy robocze do narzędzi do zarządzania cyklem życia aplikacji. Jeśli jest używana integracja ciągła, platforma HockeyApp automatyzuje kompilację i dystrybucję aplikacji mobilnych przy użyciu rozszerzenia platformy HockeyApp dla usługi Visual Studio Team Services.

Informacje o mobilnej metodyce DevOps

Powiązane produkty i usługi

Tworzenie najlepszych na świecie aplikacji za pomocą platformy HockeyApp

Uzyskaj bezpłatnie