HockeyApp

Opracowywanie i rozpowszechnianie aplikacji mobilnych oraz testowanie ich wersji beta

  • Obsługa aplikacji następujących platform: Android, Cordova, iOS, OS X, Unity, Windows i Xamarin
  • Niezawodne dynamiczne raporty o awariach
  • Zbieranie opinii od klientów w aplikacji
  • Zestawy SDK typu „open source” informujące, jaki kod jest używany w aplikacjach
  • Integracja z istniejącym systemem kompilacji i rozwiązaniem do zarządzania elementami roboczymi

Uzyskiwanie raportów o awariach

Nikt nie chce, aby jego aplikacja uległa awarii, kiedy jednak do tego dojdzie, chcesz szybko uzyskać szczegółowe raporty i informacje. Platforma HockeyApp tworzy symbole debugowania i grupuje podobne awarie, aby umożliwić sprawdzenie ich częstotliwości oraz określić priorytety na liście prac. Zintegruj raporty o awariach z używanymi narzędziami do zarządzania cyklem życia aplikacji, aby zarządzać wszystkimi elementami roboczymi w jednym miejscu.

Informacje o raportowaniu awarii

Śledzenie metryk klientów

Poznanie zachowań klientów pozwala ulepszyć aplikację. Śledź użycie, obserwując aktywnych klientów w skali dnia i miesiąca. Monitoruj klientów dotkniętych awarią i mierz ich zaangażowanie wyrażone liczbą sesji.

Informacje o metrykach użycia

Zbieranie opinii w aplikacji

Opinie klientów są niezwykle ważne. Platforma HockeyApp umożliwia zbieranie opinii w aplikacji oraz przesyłanie ich do zespołu deweloperów. A ponieważ opinie są obsługiwane jako dyskusje, można być w kontakcie z klientami i lepiej zrozumieć ich wymagania co do aplikacji.

Informacje o zbieraniu opinii

Rozpowszechnianie aplikacji

Platforma HockeyApp pełni funkcję magazynu aplikacji do celów testowych. Wszystkie aplikacje mogą być udostępniane w jednym miejscu dla testerów wersji beta i do zainstalowania przez klientów. Można też w razie potrzeby wymagać od klientów przeprowadzenia aktualizacji do określonej wersji. Dzięki integracji platformy HockeyApp z procesem ciągłej kompilacji można automatycznie przekazywać i rozpowszechniać zawartość oraz natychmiast udostępniać najnowszą wersję aplikacji.

Informacje o rozpowszechnianiu aplikacji

Pełna obsługa testów wersji beta

Testuj aplikacje na ważnych dla Ciebie platformach i uzyskuj szczegółowe informacje dotyczące zakresu testu wersji beta, w tym informacje o użytych urządzeniach, przetestowanych językach i długości okresu używania aplikacji przez testerów. Aby zwiększyć zakres testu, możesz utworzyć dedykowaną stronę do pozyskiwania nowych użytkowników.

Informacje o pokryciu testu

Włączanie obsługi mobilnej strategii DevOps

Platforma HockeyApp umożliwia skalowanie i integrację z istniejącym środowiskiem w celu uzyskania najlepszych wyników w ramach mobilnej strategii DevOps. Uwidacznia ona elementy webhook i otwarty interfejs API, aby maksymalnie wykorzystać możliwości łańcucha narzędzi i dodać elementy robocze do narzędzi do zarządzania cyklem życia aplikacji. Jeśli używasz ciągłej integracji, platforma HockeyApp automatyzuje kompilację i dystrybucję aplikacji mobilnych przy użyciu rozszerzenia platformy HockeyApp dla usługi Visual Studio Team Services.

Informacje o mobilnej metodyce DevOps

Powiązane produkty i usługi

Centrum aplikacji programu Visual Studio

Twórz, testuj, wydawaj i monitoruj swoje aplikacje mobilne i klasyczne w sposób ciągły

Azure DevOps

Usługi dla zespołów do udostępniania kodu, śledzenia pracy i dostarczania oprogramowania

Azure Monitor

Możliwość pełnej obserwacji aplikacji, infrastruktury i sieci

Get started with App Center, the future of HockeyApp