Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Program R Server dla usługi HDInsight

Modelowanie predykcyjne, uczenie maszynowe i analiza statystyczna danych big data

  • Największa biblioteka analizy równoległej i uczenia maszynowego kompatybilna z językiem R
  • Uczenie maszynowe w skali terabajtowej — 1000-krotnie większej niż w języku R typu open source
  • Zapewnij nawet 50-krotnie wyższą wydajność przy użyciu programu R Server dla platformy Apache Spark i zoptymalizowanych bibliotek wektorów i bibliotek matematycznych
  • Obsługa i bezpieczeństwo klasy korporacyjnej gwarantowane przez umowę Microsoft SLA
  • Uruchamianie rozproszonych symulacji i czyszczenia parametrów przy użyciu istniejących funkcji języka R
  • Łatwa konfiguracja umożliwia szybkie uzyskiwanie wyników

Co to jest program R Server dla usługi HDInsight?

Uruchomienie programu Microsoft R Server jako usługi w ramach usługi HDInsight pozwala programowi R Server dla usługi HDInsight działać na niespotykaną dotąd skalę i oferować zupełnie nowy poziom wydajności przez połączenie oprogramowania analitycznego R klasy korporacyjnej z możliwościami usług Hadoop i Spark. Wielowątkowe biblioteki matematyczne i przejrzyste przetwarzanie równoległe w programie R Server umożliwiają obsługę nawet 1000-krotnie większych ilości danych i zapewniają 50-krotnie wyższe szybkości niż w przypadku języka R typu „open source” — pomaga to w opracowywaniu dokładniejszych modeli zapewniających trafniejsze niż w przeszłości prognozy. Dodatkowo, ponieważ program R Server został opracowany pod kątem pracy z językiem R typu open source, wszystkie Twoje skrypty języka R mogą być uruchamiane bez wprowadzania w nich jakichkolwiek zmian.

Pracuj, korzystając z możliwości znanego języka R

Język programowania R wybierany często przez analityków danych ma prężnie działającą społeczność ponad dwóch milionów użytkowników na całym świecie, a łączna liczba pakietów do analizy typu open source rośnie wykładniczo z roku na rok. Program R Server dla usługi HDInsight zapewnia pełną zgodność z językiem R uruchamianym w dużej skali w klastrach usługi Hadoop i platformy Spark.

Grafika pokazująca, że 70% wyszukiwarek danych zgłasza używanie języka R, a 24% wyszukiwarek używa tego języka jako podstawowego narzędzia.
Grafika przedstawiająca liczbę pakietów CRAN według daty wydania, która wzrosła od 0 w 2005 r. do ponad 8000 w 2016 r.

Największa biblioteka analizy równoległej i uczenia maszynowego kompatybilna z językiem R

Wykorzystaj znajomość języka R oraz największą bibliotekę analizy równoległej i uczenia maszynowego przeznaczoną do współpracy z językiem R typu open source. Obejmuje to drzewa decyzyjne i zestawy, modele regresji, klastrowanie, przygotowywanie danych, wizualizacje i funkcje statystyczne.

Uczenie maszynowe w skali terabajtowej obsługuje 1000-krotnie więcej danych

Dzięki przejrzystemu przetwarzaniu równoległemu wraz z usługą Hadoop i platformą Spark program R Server dla usługi HDInsight pozwala obsługiwać terabajty danych — 1000-krotnie więcej niż w przypadku samego języka R typu open source. Trenuj drzewa, zestawy i modele regresji logistycznej na dowolnej ilości danych. Jedyne ograniczenie to rozmiar klastra Hadoop.

Nawet 50-krotnie wyższa wydajność

W połączeniu z platformą Apache Spark wielowątkowe biblioteki matematyczne wektorów i macierzy dodane do programu R Server dla usługi HDInsight zapewniają nawet 50-krotnie wyższą wydajność niż w przypadku używania języka R typu open source.

Uruchamianie rozproszonych symulacji i czyszczenia parametrów przy użyciu istniejących funkcji języka R

Uruchamiaj dowolne funkcje języka R typu open source względem setek węzłów w celu wykonywania równoległych symulacji i czyszczenia parametrów. Dzięki temu możesz poznawać i doprecyzowywać swoje modele, przyspieszając i ułatwiając tworzenie dokładniejszych prognoz.

Access Spark data sources through Spark SQL

Analyzing data in Hadoop and Spark is now even easier using Spark SQL as a data source for R Server. Load the results of a Spark SQL query against sources such as Apache Hive and Parquet to a Spark Data Frame, and analyze it directly using any R Server distributed computing algorithms.

Use the development tools of your choice

R Server on HDInsight includes R Studio Server Community Edition making it easy for data scientists to get started quickly. You can also download R Tools for Visual Studio free for a convenient local development environment.

Obsługa i bezpieczeństwo klasy korporacyjnej

Możesz polegać na obsłudze i zabezpieczeniach klasy korporacyjnej na platformie Azure, w tym pakietach wersji, poprawkach, aktualizacjach zabezpieczeń i ciągłym monitorowaniu klastra. Dzięki umowie dotyczącej poziomu usług (SLA) gwarantowanej przez firmę Microsoft możesz zabezpieczyć wszystkie klastry programu R Server dla usługi HDInsight przed katastrofami z gwarantowaną łącznością na poziomie 99,9%.

Łatwa konfiguracja, szybkie uzyskiwanie wyników

Program R Server dla usługi HDInsight nie wymaga czasochłonnej instalacji ani konfiguracji. Zajmuje się tym platforma Azure. Możesz rozpocząć pracę w ciągu kilku minut i trenować modele uczenia statystycznego i maszynowego bez konieczności zakupu nowego sprzętu lub ponoszenia z góry innych kosztów. Płacisz tylko za wykorzystywane zasoby obliczeniowe i magazynowe.

Apache Hadoop® and associated open source project names are trademarks of the Apache Software Foundation.

Wypróbuj bezpłatnie usługę HDInsight