Pomiń nawigację

Platforma aplikacji HDInsight

Proste wdrażanie na potrzeby odnajdywania i instalowania aplikacji z ekosystemu danych big data

  • Wdrażanie jednym kliknięciem
  • Zabezpieczanie dostępu do klastra
  • Wiodące w branży umowy SLA klasy korporacyjnej

Aplikacje obsługują wiele scenariuszy, między innymi pozyskiwanie danych, przygotowywanie danych, zarządzanie danymi, katalogowanie, wykrywanie powiązań, przetwarzanie danych, rozwiązania analityczne, analizę biznesową, wizualizację, zabezpieczenia i replikację danych. Obejmują także szeroką gamę branż, wśród których warto wymienić produkcję, usługi specjalistyczne, opiekę zdrowotną, finanse, handel i edukację.

Wdrażanie jednym kliknięciem

Odkrywaj aplikacje w ekosystemie danych big data i instaluj je jednym kliknięciem. Proces wdrażania obejmuje automatyczną konfigurację aplikacji, dzięki czemu będzie ona szybko gotowa do pracy, pozwalając zwiększyć produktywność. Możesz także utworzyć własną aplikację niestandardową i rozpowszechnić ją w swojej organizacji.

Zabezpieczanie dostępu do klastra

Aplikacje są instalowane w węzłach brzegowych tworzonych w granicach tej samej sieci usługi Azure Virtual Network co pozostałe węzły, co zapewnia bezpieczny dostęp do tych aplikacji.

Wiodące w branży umowy SLA klasy korporacyjnej

Poniższe aplikacje działają w ramach usługi HDInsight, pozwalając korzystać ze wszystkich zalet tej usługi, takich jak poziom usług (SLA), dostęp do wszystkich obciążeń, monitorowanie itd.

AtScale

AtScale

Aplikacja AtScale umożliwia wykonywanie kwerend dotyczących danych z poziomu bieżącego rozwiązania („w miejscu”) w repozytorium danych big data lub w klastrze usługi HDInsight bez potrzeby dodatkowego przenoszenia danych oraz przy użyciu funkcji OLAP i wybranego narzędzia do analizy biznesowej.

Cask

Cask

Ujednolicona platforma do tworzenia aplikacji przetwarzających dane big data. Cask jest platformą działającą w 100% w modelu open source, udostępniając funkcje integracji danych i tworzenia aplikacji przy użyciu rozwiązań Apache Hadoop i Spark. Przedłuża ona opłacalność inwestycji w infrastrukturę big data, umożliwia szybkie osiąganie korzyści oraz pozwala użytkownikom korzystać z funkcji samoobsługowych.

Dataiku

Dataiku

W ramach platformy Dataiku dostępne jest narzędzie do współpracy analitycznej Data Science Studio (DSS), które umożliwia specjalistom (naukowcom i inżynierom pracującym z danymi) wspólną pracę nad tworzeniem rozwiązań analitycznych. Narzędzie DSS oferuje przystępny interfejs zespołowy, z którego mogą korzystać zarówno naukowcy, jak i początkujący analitycy.

H2O.ai

H2O.ai

Platforma sztucznej inteligencji H2O to system uczenia maszynowego w modelu open source, który działa z rozwiązaniami Spark 2.0+, sparklyr oraz PySpark. Narzędzie H2O Sparkling Water umożliwia łączenie szybkich, skalowalnych algorytmów uczenia maszynowego platformy H2O z możliwościami rozwiązań Spark.

Paxata

Paxata

Rozwiązanie Adaptive Information Platform firmy Paxata pozwala wszystkim użytkownikom szybciej uzyskiwać wyniki analiz danych. Umożliwia ono łączenie danych z ustaloną strukturą i bez takiej struktury z różnych źródeł, a także przygotowywanie i analizowanie danych. Użytkownicy mają do dyspozycji intuicyjne środowisko wizualne z pełnymi zabezpieczeniami i funkcjami zgodności z przepisami zapewnianymi przez usługę HDInsight.

StreamSets

StreamSets

Rozwiązanie StreamSets Data Collector jest wdrażane w infrastrukturze aplikacji usługi Azure HDInsight. Stanowi ono w pełni funkcjonalne zintegrowane środowisko projektowe umożliwiające projektowanie, testowanie i wdrażanie wielokierunkowych potoków pozyskiwania łączących dane w strumieniach i partiach oraz zarządzanie tymi potokami. Pozwala także implementować różne przekształcenia danych wewnątrz strumienia. A wszystko to bez konieczności pisania własnego kodu.

WANDisco

WANDisco

Platforma WANdisco Fusion umożliwia ciągłą replikację wybranych danych w dużej skali między środowiskami big data i chmurowymi. Dzięki gwarancji spójności danych i ciągłej dostępności użytkownicy usługi HDInsight mogą łatwo konfigurować środowiska hybrydowe i rozwiązania do odzyskiwania po awarii.

Wypróbuj usługę HDInsight i zainstaluj aplikacje