Apache Kafka dla usługi HDInsight

Zarządzana usługa o wysokiej przepustowości i małych opóźnieniach na potrzeby pracy w czasie rzeczywistym

Platforma Kafka dla usługi HDInsight jest usługą pozyskiwania strumieniowego typu open source o klasie dostosowanej do użycia w przedsiębiorstwach. Usługa jest ekonomiczna oraz łatwa do skonfigurowania, zarządzania i użytkowania. Kompiluj rozwiązania w czasie rzeczywistym, np. rozwiązania Internetu rzeczy (IoT), wykrywanie oszustw, analizę strumienia kliknięć, alerty finansowe i analitykę społeczną.

Przesyłaj strumieniowo miliony zdarzeń na sekundę

Przetwarzaj ogromne ilości danych wytwarzane przez aplikacje działające w czasie rzeczywistym, korzystając z platformy Kafka dla usługi HDInsight. Apache Kafka to popularny broker pozyskiwania strumienia typu open source. Może on obsługiwać wiele operacji odczytu i zapisu pochodzących od tysięcy klientów na sekundę. Projektuj zaawansowane potoki transmisji strumieniowych, aby napędzać inteligentne akcje w czasie rzeczywistym przy użyciu gotowej do zastosowania integracji z platformą Apache Storm dla usługi HDInsight lub platformą Apache Spark dla usługi HDInsight.


Apache Hadoop® i skojarzone nazwy projektów open source są znakami towarowymi organizacji The Apache Software Foundation.

Dane pochodzą z różnych źródeł zdarzeń (aplikacji, urządzeń, czujników, sieci Web, sieci społecznościowych) i są zbierane w chmurze za pośrednictwem interfejsów API sieci Web lub bram działających w terenie. Strumień danych jest pozyskiwany przez platformę Kafka dla usługi HDInsight na potrzeby analizy przy użyciu usług, takich jak Azure Machine Learning, platformy Spark dla usługi HDInsight, platformy Storm dla usługi HDInsight i adapterów magazynu. Dane są przesyłane do magazynu długoterminowego przy użyciu takich usług jak Apache HBase w usłudze HDInsight, DocumentDB, MonoDB SQL, Solr Azure, Data Lake Store i Azure Search. Dzięki temu można uruchamiać pulpity nawigacyjne, zapytania i analizę w czasie rzeczywistym oraz wysyłać dane do urządzeń.

Zarządzanie i kontrola w klasie korporacyjnej

Uzyskuj widoczność i kontrolę nad rozwiązaniem pracującym w czasie rzeczywistym, korzystając z wykrywania zagrożeń, monitorowania i zarządzania za pośrednictwem pakietu Microsoft Operations Management Suite. Przechwytuj dzienniki, zdarzenia i metryki rozszerzeń zarządzania języka Java (JMX), aby definiować akcje wyprzedzające i ustawiaj alerty przy użyciu elementów runbook usługi Azure Automation. Korzystaj z możliwości wykonywania agregacji statystyk i tworzenia bogatych wizualizacji w celu raportowania i monitorowania.

Spokój ducha i obsługa rozwiązań typu open source

Platforma Kafka dla usługi HDInsight jest zarządzana i obsługiwana przez firmę Microsoft z całodobową pomocą techniczną dla przedsiębiorstw i monitorowaniem klastra. W wersji ogólnie dostępnej usługa HDInsight oferuje czas dostępności klastrów platformy Kafka na poziomie 99,9%.

Łatwa konfiguracja, szybkie wyniki

Platforma Kafka dla usługi HDInsight nie wymaga czasochłonnej instalacji ani konfiguracji. Zajmuje się tym system Azure. Wdróż zarządzany klaster platformy Kafka z niestandardową konfiguracją przy użyciu w pełni wyposażonego portalu lub za pomocą prostych szablonów JSON. Klaster rozpocznie pracę w ciągu kilku minut, pozyskując dane przy niskich opóźnieniach i dużej przepływności. Płacisz tylko za rzeczywiście wykorzystane możliwości obliczeniowe i przechowywanie, bez potrzeby kupowania nowego sprzętu lub ponoszenia innych kosztów inwestycyjnych.

Wypróbuj platformę Kafka dla usługi HDInsight