Baza danych DocumentDB

Niezwykle szybka, skalowana w skali globalnej usługa NoSQL

Usługa NoSQL dla globalnie rozproszonych aplikacji o wysokiej dostępności. Korzystaj w pełni z zalet języków SQL i JavaScript względem danych w formie dokumentów i par klucz-wartość bez konieczności używania lokalnych lub chmurowych baz danych opartych na maszynach wirtualnych.
Play
Gwarantowane małe opóźnienia usługi DocumentDB

Gwarantowane małe opóźnienia

Usługa Azure DocumentDB gwarantuje opóźnienia mniejsze niż 10 ms przy odczycie i mniejsze niż 15 ms przy zapisie dla co najmniej 99% żądań. Usługa DocumentDB korzysta ze zoptymalizowanego pod kątem zapisu i niekorzystającego z zatrzaśnięć aparatu bazy danych, który zaprojektowano pod kątem dysków SSD o wysokiej wydajności i pracy w chmurze na skalę globalną. Żądania odczytu i zapisu są zawsze obsługiwane z regionu lokalnego, podczas gdy dane mogą być dystrybuowane do innych regionów na całym świecie.

Skorzystaj z nieograniczonego skalowania dla baz danych NoSQL

Skaluj przepływność danych i pamięć niezależnie i elastycznie — nie tylko w ramach jednego regionu, ale też na poziomie wielu odległych regionów geograficznych. Dodaj pojemność, aby obsługiwać miliony żądań na sekundę przy ułamku kosztów naliczanych w przypadku innych popularnych baz danych NoSQL.

Replikuj dane globalnie

Z łatwością twórz aplikacje w skali globalnej, bez trudności związanych ze skomplikowanymi konfiguracjami wielu centrów danych. Usługa DocumentDB, zaprojektowana jako dystrybuowany globalnie system bazy danych, automatycznie replikuje wszystkie Twoje dane do dowolnej liczby regionów na całym świecie. Twoje aplikacje mogą obsługiwać dane z regionu znajdującego się najbliżej użytkowników, zapewniając szybki i nieprzerwany dostęp.

Korzyści z rozwiązań SQL i JavaScript bez schematów

Wysyłaj zapytania dotyczące danych w formie dokumentów i par klucz-wartość, używając znanej składni języków SQL i JavaScript, bez potrzeby obsługi schematów lub indeksów pomocniczych. Azure DocumentDB to prawdziwie niezależna od schematów baza danych, która może automatycznie indeksować dokumenty JSON. Zdefiniuj logikę biznesową w formie procedur składowanych, wyzwalaczy i funkcji zdefiniowanych przez użytkownika w całości w języku JavaScript, a następnie uruchamiaj ją bezpośrednio w aparacie bazy danych.

Więcej opcji w zakresie spójności

Poza ekstremalnymi wyborami między poziomami spójności „silne” i „ostateczne”, baza danych DocumentDB oferuje cztery dokładnie zdefiniowane poziomy spójności — „silne”, „powiązana nieaktualność”, „sesja” i „ostateczne” — co umożliwia korzystanie z intuicyjnego modelu programowania z niskim poziomem opóźnień i wysoką dostępnością (99,99%) w przypadku awarii lokalnych i regionalnych.

Umowy SLA klasy korporacyjnej

Skup się na aplikacji, zapominając o kwestiach związanych z infrastrukturą bazy danych. Utwórz kolekcję danych, ustaw przepływność i pozwól bazie danych DocumentDB zająć się resztą. Ponadto baza danych DocumentDB oferuje unikatową funkcję transparentnego wyznaczania regionu domowego, która zapewnia ciągłą operacyjność — 99,99% dostępności — w przypadku awarii. Usługa Azure DocumentDB ma certyfikat ISO 27001, spełnia normę Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) oraz jest zgodna z klauzulami modelowymi UE. Dowiedz się więcej o umowach dotyczących poziomu usług (SLA).

Klienci używający usługi DocumentDB

Jesteś nowym użytkownikiem bazy danych DocumentDB?

Obejrzyj klip What is DocumentDB (Co to jest baza danych DocumentDB) lub przeczytaj artykuł Introducing DocumentDB (Wprowadzenie do bazy danych DocumentDB), aby dowiedzieć się, czy nasza usługa bazy danych dokumentów NoSQL z małymi opóźnieniami jest odpowiednim rozwiązaniem dla Twoich aplikacji, w tym wysoce skalowalnych gier sieci Web, rozwiązań społecznościowych i aplikacji IoT (Internet of Things).

Dlaczego warto korzystać z bazy danych NoSQL?

Dowiedz się, jakie są różnice między bazami danych NoSQL i SQL, zapoznając się z porównaniem tych baz.

Masz aplikację MongoDB?

Włącz obsługę protokołów dla programu MongoDB i użyj bazy danych DocumentDB jako w pełni zarządzanej usługi bazy danych dla aplikacji MongoDB bez wprowadzania żadnych zmian w kodzie.

Nie wiesz, jak zacząć?

Dowiedz się, jak utworzyć konto bazy danych DocumentDB przy użyciu witryny Azure Portal, a następnie obejrzyj przewodnik z instrukcjami dotyczącymi wykonywania typowych zadań.

Jesteś deweloperem? To dobry kierunek.

Zacznij od utworzenia prostej aplikacji .NET lub Node.js albo utwórz kompletną aplikację sieci Web, korzystając z posiadanych umiejętności w zakresie rozwiązań NoSQL i obsługi protokołu dla programu MongoDB bazy danych DocumentDB. Użyj interfejsu API REST lub różnych zestawów SDK, np. platform .NET, Node.js, Java i Python.

Powiązane produkty i usługi

SQL Database

Zarządzana, relacyjna baza danych SQL udostępniana jako usługa.

App Service

Tworzenie aplikacji sieci Web i mobilnych dla dowolnej platformy i dowolnego urządzenia

Storage

Niezawodny magazyn danych w chmurze o wysokim stopniu dostępności i skalowalności

Wypróbuj bazę danych DocumentDB, korzystając z bezpłatnego konta platformy Azure