Baza danych DocumentDB

Szybkie i skalowalne, globalnie dystrybuowane aplikacje usług bazy danych NoSQL o zasięgu globalnym
Play
Globalnie replikuj dane bazy danych NoSQL

Dystrybucja globalna

Z łatwością twórz aplikacje w skali globalnej, bez trudności związanych ze skomplikowanymi konfiguracjami wielu centrów danych. Usługa DocumentDB, zaprojektowana jako dystrybuowany globalnie system bazy danych, automatycznie replikuje wszystkie dane do dowolnej liczby regionów na całym świecie, co pozwala na szybki, dynamiczny dostęp do nich.

Gwarantowane małe opóźnienia usługi DocumentDB

Gwarantowane małe opóźnienia

Polegaj na opóźnieniach mniejszych niż 10 ms w przypadku operacji odczytu i mniejszych niż 15 ms w przypadku operacji zapisu gwarantowanych dla co najmniej 99 procent żądań. Zoptymalizowany pod kątem zapisu i niekorzystający z zatrzaśnięć aparat bazy danych w usłudze DocumentDB został zaprojektowany pod kątem dysków SSD o wysokiej wydajności i umożliwia pracę w skali globalnej z żądaniami obsługiwanymi z regionów znajdujących się najbliżej użytkowników dzięki opcji dystrybuowania danych na całym świecie.

Baza danych NoSQL ze skalowaniem bez limitu

Skalowanie w nieskończoność

Skaluj przepływność danych i pamięć niezależnie i elastycznie — nie tylko w ramach jednego regionu, ale też na poziomie wielu odległych regionów geograficznych. Dodaj pojemność, aby obsługiwać miliony żądań na sekundę przy ułamku kosztów naliczanych w przypadku innych popularnych baz danych NoSQL.

Korzyści z rozwiązań SQL i JavaScript bez schematów

Zapytania języków SQL i JavaScript bez schematów

Twórz zapytania dotyczące automatycznie indeksowanych danych JSON przy użyciu znanej składni języków SQL i JavaScript bez konieczności wcześniejszego definiowania schematów ani indeksów pomocniczych. Definiuj logikę biznesową w formie procedur składowanych, wyzwalaczy i funkcji zdefiniowanych przez użytkownika w całości w języku JavaScript, a następnie uruchamiaj ją transakcyjnie bezpośrednio w aparacie bazy danych.

Usługa Azure DocumentDB ma więcej opcji

Modele z możliwością dostosowania spójności

Poza ekstremalnymi wyborami między poziomami spójności „silne” i „ostateczne” baza danych DocumentDB oferuje cztery dokładnie zdefiniowane poziomy spójności — „silne”, „powiązana nieaktualność”, „sesja” i „ostateczne” — co umożliwia korzystanie z intuicyjnego modelu programowania z niskim poziomem opóźnień i wysoką dostępnością, który charakteryzuje się odpornością na awarie lokalne i regionalne.

Umowy SLA klasy korporacyjnej

W pełni zarządzane umowy SLA klasy korporacyjnej

Skup się na aplikacji, zapominając o konieczności zarządzania infrastrukturą bazy danych. Utwórz kolekcję danych, ustaw przepływność i pozwól bazie danych DocumentDB zająć się resztą. Usługa DocumentDB oferuje kompleksowy zestaw umów SLA opisujących dostępność przez 99,99 procent czasu, opóźnienie, przepływność i spójność. Jest ona również zgodna ze standardami ISO 27001 i HIPAA oraz klauzulami modelowymi UE.

Klienci korzystający z usługi DocumentDB

Co można skompilować przy użyciu usługi Azure DocumentDB?

Dowiedz się więcej na temat przypadków zastosowań poniżej:

Aplikacje o zasięgu globalnym

Elastycznie skaluj magazyn i przepływność do wewnątrz, dodając w czytelny sposób kolejne partycje do poszczególnych kolekcji bazy danych DocumentDB w celu zaspokojenia wymagań związanych z wzorcami intensywnego użycia danych aplikacji mobilnych i sieci Web w skali Internetu. Replikuj dane we wszystkich dodatkowych, wybranych regionach, aby oferować dostęp z małym opóźnieniem dla globalnej bazy użytkowników.

Dowiedz się więcej
Diagram rozwiązania o zasięgu globalnym

IoT i telematyka

Łatwo przechowuj duże ilości danych urządzeń Internetu rzeczy (IoT) i korzystaj ze źródeł zmian w czasie rzeczywistym, aby szybko reagować na anomalie.

Dowiedz się więcej
Diagram rozwiązania związanego z IoT i telematyką

Personalizacja w czasie rzeczywistym

Baza danych DocumentDB oferuje poziomy możliwości dostosowania spójności oraz opóźnienia operacji odczytu i zapisu o wielkości pojedynczych milisekund, dzięki czemu aplikacje mogą efektywnie pobierać profile użytkowników i ustawienia spersonalizowane w celu szybkiego renderowania środowisk interfejsów użytkownika.

Dowiedz się więcej
Diagram rozwiązania związanego z personalizacją w czasie rzeczywistym

Katalog produktów

Atrybuty katalogu produktów charakteryzują się wysoką zmiennością i często zmieniają się wraz z upływem czasu. Funkcja bazy danych DocumentDB umożliwiająca automatyczne indeksowanie w schematach elastycznych to idealne rozwiązanie w przypadku przechowywania katalogów produktów, rejestrów urządzeń IoT i innych systemów katalogów.

Dowiedz się więcej
Diagram rozwiązania związanego z katalogiem produktów

Gry

W przypadku nowoczesnych gier często przyjmowane jest założenie, że dzięki bazom danych w chmurze będą one dostarczać zawartość społecznościową i spersonalizowaną, taką jak wewnętrzne statystyki gry i rankingi najlepszych wyników. Bazy danych gier często wymagają opóźnień o wielkości pojedynczych milisekund w przypadku operacji odczytu i zapisu, dzięki czemu oferują środowisko działające bez opóźnienia. Obsługują one również ogromne wzrosty liczby żądań podczas wprowadzania na rynek nowych gier i funkcji.

Dowiedz się więcej
Diagram rozwiązania związanego z grami

Jesteś nowym użytkownikiem bazy danych DocumentDB?

Obejrzyj klip What is DocumentDB (Co to jest baza danych DocumentDB) lub przeczytaj artykuł Introducing DocumentDB (Wprowadzenie do bazy danych DocumentDB), aby dowiedzieć się, czy nasza usługa bazy danych dokumentów NoSQL z małymi opóźnieniami jest odpowiednim rozwiązaniem dla Twoich aplikacji, w tym wysoce skalowalnych gier sieci Web, rozwiązań społecznościowych i aplikacji IoT (Internet of Things).

Dlaczego warto korzystać z bazy danych NoSQL?

Dowiedz się, jakie są różnice między bazami danych NoSQL i SQL, zapoznając się z porównaniem tych baz.

Masz aplikację MongoDB?

Włącz obsługę protokołów dla programu MongoDB i użyj bazy danych DocumentDB jako w pełni zarządzanej usługi bazy danych dla aplikacji MongoDB bez wprowadzania żadnych zmian w kodzie.

Nie wiesz, jak zacząć?

Dowiedz się, jak utworzyć konto bazy danych DocumentDB przy użyciu witryny Azure Portal, a następnie obejrzyj przewodnik z instrukcjami dotyczącymi wykonywania typowych zadań.

Jesteś deweloperem? To dobry kierunek.

Zacznij od utworzenia prostej aplikacji .NET lub Node.js albo utwórz kompletną aplikację sieci Web, korzystając z posiadanych umiejętności w zakresie rozwiązań NoSQL i obsługi protokołu dla programu MongoDB bazy danych DocumentDB. Użyj interfejsu API REST lub różnych zestawów SDK, np. platform .NET, Node.js, Java i Python.

Powiązane produkty i usługi

SQL Database

Zarządzana, relacyjna baza danych SQL udostępniana jako usługa.

App Service

Tworzenie aplikacji sieci Web i mobilnych dla dowolnej platformy i dowolnego urządzenia

Storage

Niezawodny magazyn danych w chmurze o wysokim stopniu dostępności i skalowalności

Wypróbuj bazę danych DocumentDB, aby korzystać z szybkiego i globalnie dystrybuowanego rozwiązania NoSQL