Pomiń nawigację

Azure Artifacts

Tworzenie i hostowanie pakietów oraz udostępnianie ich zespołowi

Twórz pakietowe źródła danych Maven, npm, NuGet i Python na podstawie publicznych i prywatnych źródeł

Jednym kliknięciem dodaj w pełni zintegrowaną funkcję zarządzania pakietami do potoków ciągłej integracji/ciągłego wdrażania. Twórz kanały informacyjne pakietów Maven, npm, NuGet i Python na podstawie publicznych i prywatnych źródeł w zespołach liczących dowolną liczbę członków.

Efektywnie udostępniaj kod

Z łatwością udostępniaj kod między małymi zespołami i dużymi przedsiębiorstwami.

Zarządzaj wszystkimi rodzajami pakietów

Uzyskaj uniwersalną funkcję zarządzania artefaktami Maven, npm, NuGet i Python.

Dodawaj pakiety do dowolnego potoku

Udostępniaj pakiety i korzystaj z wbudowanych funkcji ciągłej integracji/ciągłego wdrażania, kontroli wersji i testowania.

Upraszczaj złożone zadania tworzenia za pomocą usługi Artifacts

Uporządkuj swoje artefakty

Bez wysiłku udostępniaj kod, przechowując razem pakiety Maven, npm, NuGet i Python. Plików binarnych nie trzeba przechowywać w repozytorium Git — wystarczy zapisać je za pomocą platformy Universal Packages.

Zabezpiecz swoje pakiety

Przechowuj każdy publiczny pakiet źródłowy, z którego korzystasz — w tym pakiety z witryn npmjs i nuget.org — bezpiecznie we własnym źródle danych, skąd tylko Ty możesz go usunąć i gdzie jest objęty umową Azure SLA klasy korporacyjnej.

Zintegruj bezproblemowo obsługę pakietów ze swoim potokiem ciągłej integracji/ciągłego wdrażania

Z łatwością uzyskuj dostęp do wszystkich swoich artefaktów w kompilacjach i wydaniach — usługa Artifacts integruje się natywnie z narzędziem ciągłej integracji/ciągłego wdrażania usługi Azure Pipelines.

Używaj razem ze swoimi ulubionymi narzędziami

Usługa Azure Artifacts bazuje na standardowych formatach pakietów i współpracuje z ulubionymi narzędziami i usługami.

Swiss Re

"With Azure DevOps, we can share packages across all projects at Swiss Re—there's nothing but an upside to this."

Alan Wales, starszy architekt rozwiązań, Mienie i wypadki

Podróż do metodyki DevOps w firmie Microsoft

Droga do wdrożenia metodyki DevOps nie jest łatwa. W firmie Microsoft uważamy, że najlepszym sposobem jej pokonania jest pójście w ślady tych, którzy już ją przeszli. Zobacz, jakie wyzwania stały przed zespołami firmy Microsoft i czego się one nauczyły podczas wdrażania kultury DevOps.