Azure Artifacts

Tworzenie i hostowanie pakietów oraz udostępnianie ich zespołowi

Twórz pakietowe źródła danych Maven, npm i NuGet na podstawie publicznych i prywatnych źródeł

Jednym kliknięciem dodaj w pełni zintegrowaną funkcję zarządzania pakietami do potoków ciągłej integracji/ciągłego wdrażania. Twórz pakiety Maven, npm i NuGet na podstawie publicznych i prywatnych źródeł w zespołach liczących dowolną liczbę członków.

Efektywnie udostępniaj kod

Z łatwością udostępniaj kod między małymi zespołami i dużymi przedsiębiorstwami.

Zarządzaj wszystkimi rodzajami pakietów

Uzyskaj uniwersalną funkcję zarządzania artefaktami Maven, npm i NuGet.

Dodawaj pakiety do dowolnego potoku

Udostępniaj pakiety i korzystaj z wbudowanych funkcji ciągłej integracji/ciągłego wdrażania, kontroli wersji i testowania.

Upraszczaj złożone zadania tworzenia za pomocą usługi Artifacts

Uporządkuj swoje artefakty

Bez wysiłku udostępniaj kod, przechowując razem pakiety Maven, npm i NuGet. Plików binarnych nie trzeba przechowywać w repozytorium Git — wystarczy zapisać je za pomocą platformy Universal Packages.

Zabezpiecz swoje pakiety

Przechowuj każdy publiczny pakiet źródłowy, z którego korzystasz — w tym pakiety z witryn npmjs i nuget.org — bezpiecznie we własnym źródle danych, skąd tylko Ty możesz go usunąć i gdzie jest objęty umową Azure SLA klasy korporacyjnej.

Zintegruj bezproblemowo obsługę pakietów ze swoim potokiem ciągłej integracji/ciągłego wdrażania

Z łatwością uzyskuj dostęp do wszystkich swoich artefaktów w kompilacjach i wydaniach — usługa Artifacts integruje się natywnie z narzędziem ciągłej integracji/ciągłego wdrażania usługi Azure Pipelines.

Utwórz miejsce przechowywania swoich pakietów Maven, npm i NuGet

Używaj razem ze swoimi ulubionymi narzędziami

Używaj razem ze swoimi ulubionymi narzędziami

Poznaj inne usługi pakietu Azure DevOps

Pakiet Azure DevOps to nie tylko usługa Artifacts. Dowiedz się, jak pełny zestaw zintegrowanych, kompleksowych narzędzi może zwiększyć możliwości Twojego zespołu w zakresie szybszego dostarczania oprogramowania.

Skype

Azure DevOps enables the thousand engineers of Skype, distributed across five locations, to share code packages and work, on a tech stack that spans Linux, Windows, iOS, and Android, with Java, JavaScript, C++, and C# [and handles] 2.5 million calls per day.

Jennifer Perret
Principal Group Program Manager

Zacznij skutecznie korzystać z metodyki DevOps

Zobacz, jak wygląda wprowadzanie skutecznych zmian we własnej organizacji przy użyciu podejścia DevOps.

Zacznij korzystać z usługi Artifacts

Wyeliminuj konieczność zarządzania udziałami plików i hostowania prywatnych serwerów pakietów. Uzyskaj hostowane w chmurze, poindeksowane i zarządzane pakiety.