Pomiń nawigację

Usługa Microsoft Power BI na platformie Azure

Wykorzystaj w pełni wartość danych przedsiębiorstwa. Udostępnij szczegółowe informacje odnalezione w danych platformy Azure i narzędziach do analizy wszystkim w Twojej organizacji.

Samoobsługowa i nowoczesna analiza biznesowa dla przedsiębiorstw

Usługa Power BI to ujednolicone rozwiązanie do analizy samoobsługowej i korporacyjnej. Umożliwia wizualizowanie danych oraz udostępnianie szczegółowych informacji w organizacji lub osadzanie ich w aplikacji bądź w witrynie internetowej. Usługa Azure Analytics w połączeniu z usługą Power BI zapewnia szczegółowe informacje na dużą skalę, co pozwala budować kulturę opartą na danych niezbędną do rozwijania się w szybkim i konkurencyjnym środowisku.

Łącz się z danymi i łatwo je modeluj przy użyciu prostych środowisk eksploracji danych, korzystając z pomocy natywnej sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

Udostępniaj i współpracuj za pośrednictwem interakcyjnych raportów podzielonych na strony w obrębie organizacji i poza nią

Zastosuj ochronę danych, która będzie trwała nawet wtedy, gdy dane będą eksportowane do innych typów plików

Używaj modeli danych platformy Azure, magazynów danych przedsiębiorstwa i baz danych, aby zapewnić skalę umożliwiającą szybkie podejmowanie decyzji

Tworzenie wspaniałych środowisk eksploracji danych

Łącz się z danymi niezależnie od tego, gdzie się znajdują

Uzyskaj dostęp do danych z setek źródeł, w tym wstępnie utworzonych łączników dla popularnych usług platformy Azure, takich jak Azure Synapse Analytics, Azure Data Lake Storage, Azure Cosmos DB, Azure Analysis Services i innych, aby wyświetlić wszystkie dane.

Przygotowuj i modeluj dane z łatwością

Zaoszczędź czas dzięki usłudze Azure Synapse Analytics jako punktu wyjścia do łatwego przygotowywania i modelowania danych.

Nadaj kolorytu swoim danym

Stwórz interakcyjne raporty dostosowane do Twojej firmy i wyświetl je na dowolnym urządzeniu, aby przeprowadzić oparty o fakty proces decyzyjny w ramach organizacji.

Umożliwianie wszystkim pewnego podejmowania decyzji

Używaj języka konwersacyjnego, aby uzyskać odpowiedzi

Eksploruj dane i uzyskaj sensowne odpowiedzi na pytania zadane własnymi słowami.

Uzyskaj natychmiastowy wgląd

Korzystaj z gotowych szablonów raportów, które podkreślają szczegóły w typowych aplikacjach i usługach Azure.

Umieść spostrzeżenia w miejscach, w których najczęściej pracujesz

Korzystanie z aplikacji mobilnej Power BI i osadzanie raportów w narzędziach współpracy, takich jak Teams i SharePoint, w aplikacjach lub witrynach internetowych.

Rozpocznij

Poprawianie kontroli i wydajności danych

Ujednolicanie majątku danych na platformie Azure i w usłudze Power BI

Ogranicz złożoność dzięki samoobsługowej platformie analizy biznesowej dla przedsiębiorstw, która integruje się z usługami platformy Azure.

Udostępnianie aktualnych szczegółowych informacji o danych big data

Wydobądź najwyższą wartość z danych dowolnego rozmiaru dzięki natywnej integracji usług Power BI i Azure Synapse Analytics.

Utrzymywanie kontroli przy jednoczesnym zwiększaniu możliwości użytkowników

Pozwól użytkownikom biznesowym tworzyć raporty, gdy dział IT utrzymuje kontrolę nad systemami, korzystając z funkcji ładu, zgodności i zabezpieczeń firmy Microsoft.

Zarządzanie danymi usługi Power BI oraz ich lepsze chronienie

Zapobieganie ujawnianiu danych poufnych

Zastosuj ochronę danych, która będzie trwała, gdy dane usługi Power BI zostaną wyeksportowane do innych typów plików, takich jak pliki programów Excel, PowerPoint i pliki PDF.

Ułatwianie wypełniania obowiązków zapewniania zgodności z przepisami

Łatwiej spełniaj standardy zgodności z przepisami dla Twojej branży, korzystając z chmur krajowych w celu przestrzegania lokalnych przepisów prawa.

Partnerstwo z doradcą ds. prywatności

Lepiej chroń dane przed nieupoważnionymi osobami lub nieodpowiednim dostępem, stosując ścisłe standardy ochrony prywatności i danych klientów.

Dokumentacja i zasoby szkoleniowe dotyczące usługi Power BI

Centrum deweloperów usługi Power BI

Dowiedz się, co mogą robić deweloperzy usługi Power BI.

Osadzona analiza

Dowiedz się, jak osadzić usługę Power BI w aplikacjach, aby analiza była dostępna dla użytkowników na wyciągnięcie ręki.

Opracowywanie wizualizacji usługi Power BI

Twórz własne wizualizacje usługi Power BI, aby łatwiej opowiadać lepsze historie danych.

Klienci usługi Power BI zmieniają dane w szanse sprzedaży

Tworzenie nowoczesnego majątku danych

"As we grew, we needed something more dynamic, more visually appealing, and more user-friendly for our colleagues. Power BI fits the bill in all of those respects."

Paul Silvester, kierownik ds. dostarczania, Metro Bank
Metro Bank

Przejście do podejmowania decyzji na podstawie danych

"We have insight, accountability, transparency, and the ability to democratize data throughout the organization—we're empowering everyone to make better decisions."

Edson Crevecoeur, wiceprezes ds. strategii i analizy danych, Miami HEAT
Miami Heat

Używanie analizy biznesowej do zmniejszania ryzyka

"The power of Power BI is that… the data speaks for itself and lets physicians draw their own conclusions without any intervention from administrators."

Sébastien Landry, dyrektor ds. opieki medycznej, Hôpital Montfort
Hpitalô Montfort

Często zadawane pytania na temat produktu Power BI

  • Większość użytkowników zaczyna od pobrania programu Power BI Desktop, naszego bezpłatnego narzędzia do tworzenia. Umożliwia ono łączenie się ze wszystkimi źródłami danych, modelowanie danych i tworzenie interakcyjnych wizualizacji, które można udostępniać zespołowi.
  • Wśród setek wstępnie utworzonych łączników danych usługi Power BI są łączniki specyficzne platformy Azure dla usług, takich jak Azure Synapse Analytics, Azure Data Lake Storage, Azure Cosmos DB i Azure Analysis Services.
  • Power BI Pro to oparte na chmurze narzędzie do samoobsługowej analizy biznesowej dostępne jako rozwiązanie SaaS. Usługa Power BI Premium, również będąca ofertą w chmurze, to dodatek do dowolnego wdrożenia usługi Power BI Pro umożliwiający korzystanie z zawartości w dużych bazach użytkowników bez kupowania indywidualnych licencji dla każdego konsumenta. Usługa Power BI Premium oferuje także dodatkowe kontrolki, opcje i funkcje, w tym dostęp do serwera raportów usługi Power BI na potrzeby raportowania lokalnego. Zobacz porównanie, aby zrozumieć, dlaczego warto dodać usługę Power BI Premium do swojego wdrożenia usługi Power BI Pro.
  • Usługa Power BI Embedded to rozwiązanie przeznaczone dla firm, które chcą osadzać zawartość we własnych aplikacjach. Power BI Embedded to usługa platformy Azure. Dowiedz się więcej.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure