Pomiń nawigację

Importowanie nośników trybu offline na platformę Azure

Migrowanie nośników trybu offline na platformę Azure we współpracy z naszymi partnerami

Platforma Microsoft Azure zapewnia elastyczność i narzędzia potrzebne do przechowywania i korzystania z danych.

Rozwiązanie w chmurze do przechowywania danych

Pod względem bezpieczeństwa i skalowalności chmura Microsoft Azure to idealne miejsce do przechowywania danych. Ty wybierasz szybkość dostępu i odpowiadającą jej warstwę — od niedrogiego magazynu na dane archiwalne po magazyn o dużej wydajności oparty na dyskach SSD — a my zajmujemy się resztą. Gdy Twoje dane staną się dostępne na platformie Azure, będzie możliwe przełączenie się na droższe scenariusze w celu analizy, przekształcania i dystrybucji danych.

Opcje korzystania z danych

Platforma Azure umożliwia korzystanie z danych w chmurze na kilka sposobów. Można je przechowywać w archiwum długoterminowym w ramach rozwiązania do odzyskiwania po awarii. Można używać informacji jako podstawy dla rozwiązań twórczych, na przykład do udostępniania zawartości wideo na żądanie. Można także używać usług analitycznych, takich jak HDInsight, do analizowania danych i uzyskiwania w nie lepszego wglądu.

Usługi migracji świadczone przez partnerów

Wymienieni poniżej partnerzy platformy Azure specjalizują się w migracji danych z nośników offline, takich jak taśmy, dyski optyczne, dyski twarde i film. Zapewniają sprzęt i obsługę niezbędne do przeprowadzenia całości migracji, włącznie z bezpiecznym transportem, łańcuchem nadzoru oraz wyodrębnianiem, odzyskiwaniem i oczyszczaniem danych.

Partner Kraj/region
Interica Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Azja
Iron Mountain Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Azja
Katalyst Data Management Stany Zjednoczone, Zjednoczone Królestwo, Unia Europejska, AU, Azja
Tape Ark Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Azja, Zjednoczone Królestwo, AU
Tronix Data Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Azja
Trusted Data Solutions (TDS) Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Azja
XenData Stany Zjednoczone
United B.V. Unia Europejska

Zrzeczenie odpowiedzialności

Program importowania i migrowania nośników trybu offline łączy klientów z innymi firmami świadczącymi usługi przekazywania danych na platformę Azure. Firma Microsoft nie wspiera działalności takich firm, ich rozwiązań, usług i produktów, nie zachęca do korzystania z nich, w żaden sposób ich nie reprezentuje ani nie udziela względem nich żadnych gwarancji. Firma Microsoft nie otrzymuje żadnych płatności ani prowizji w związku z tymi usługami importowania i migracji innych firm. Każde zakupione rozwiązanie, produkt lub usługa innej firmy i wszelka wymiana danych między Tobą i inną firmą bazuje wyłącznie na ustaleniach między Tobą i tą inną firmą, co oznacza, że zawierasz własną umowę na import i migrację danych bezpośrednio z wybranym dostawcą. Takie rozwiązania, usługi i produkty innej firmy mogą być objęte określanymi przez tę firmę postanowieniami i warunkami oraz zasadami zachowania poufności informacji. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za działania żadnych innych firm będących dostawcami takich rozwiązań, usług i produktów.