Data Catalog

Lepsze wykorzystanie możliwości firmowych zasobów danych

Lepsze wykorzystanie możliwości danych

W nowoczesnym świecie danych można poświęcać więcej czasu na szukanie danych niż na ich analizowanie. Azure Data Catalog to wykaz metadanych całego przedsiębiorstwa, który ułatwia odnajdywanie zasobów danych. To także w pełni zarządzana usługa, która umożliwia użytkownikom (od analityków do osób przetwarzających dane i deweloperów danych) rejestrowanie, wzbogacanie, odnajdywanie i poznawanie źródeł danych oraz korzystanie z nich.

Obsługa danych w najwygodniejszy dla użytkownika sposób

Pracuj z danymi za pomocą wybranego przez siebie narzędzia. Usługa Data Catalog pozwala znajdować potrzebne dane i korzystać z dowolnie wybranych narzędzi. Dane są przechowywane w wybranym przez Ciebie miejscu, a usługa Data Catalog umożliwia użytkownikom odnajdywanie ich i pracę z nimi w dowolnej lokalizacji przy użyciu intuicyjnego interfejsu użytkownika.

Specjalistyczna wiedza dostępna dla wszystkich

Możesz ułatwić wdrożenie na szeroką skalę i ciągłe uzyskiwanie korzyści w całym ekosystemie danych. Usługa Data Catalog udostępnia porady, wskazówki i niepisane zasady, aby zapewnić wszystkim korzyści. Dzięki usłudze Data Catalog każdy użytkownik może współtworzyć zawartość. Odnalezienie źródła danych pozwala zrozumieć jego użycie i przeznaczenie, wprowadzić informacje do wykazu oraz utworzyć cykl użycia danych.

Udostępnianie zapomnianych danych

Spraw, aby proces odnajdywania zasobów danych był demokratyczny. Wykaz danych ułatwia dostęp do zapomnianych danych organizacji, dzięki czemu możesz poświęcać więcej czasu na korzystanie z danych niż na ich wyszukiwanie.

Powiązane produkty i usługi

Machine Learning Studio

Łatwe tworzenie i wdrażanie rozwiązań do analiz predykcyjnych oraz zarządzanie nimi

Azure Stream Analytics

Przetwarzanie strumienia danych z milionów urządzeń IoT w czasie rzeczywistym

Data Factory

Prosta integracja danych hybrydowych na skalę przedsiębiorstwa

Wypróbuj bezpłatnie usługę Wykaz danych na koncie służbowym

Rozpocznij