Dynamics 365 dla usługi Customer Insights

Przekształcanie danych klientów w szczegółowe informacje

Łączenie dowolnych danych klientów

Łącz się z magazynem danych lub jednostką danych aplikacji dowolnego typu w dowolnej skali dzięki wstępnie wbudowanym łącznikom obsługującym źródła takie jak usługa Dynamics 365. Twórz łączniki dla unikatowych zestawów danych. Przechwytuj, przechowuj i analizuj dane klientów w dowolnej skali.

Szczegółowe dane klientów z możliwością podejmowania odpowiednich działań

Korzystaj z wbudowanych kluczowych wskaźników wydajności, aby dzięki aktualizacjom prezentowanym prawie w czasie rzeczywistym zapoznawać się z ogólnymi informacjami na temat kolejnych etapów działań klientów. Personalizuj środowisko pracy klientów dzięki zrozumieniu ich potrzeb. Mierz i śledź kondycję relacji z klientami.

Rozszerzanie rozwiązania w celu dostosowania do własnych unikatowych potrzeb

Rozbudowuj rozwiązanie, korzystając z kluczowych wskaźników wydajności powiązanych z daną firmą oraz gotowych do użycia branżowych pulpitów nawigacyjnych. Korzystaj z szerokiej sieci partnerów firmy Microsoft, aby tworzyć możliwości i rozwiązania dla rynków pionowych.

Skracanie czasu uzyskiwania wartości

Rozpocznij pracę z gotowym rozwiązaniem i rozbudowuj je przy użyciu bogatej warstwy implementacji zestawów SDK i interfejsów API. Zyskaj pojemność, której potrzebujesz, dzięki chmurze w hiperskali oferującej rozszerzone zabezpieczenia.

Marston's świadczy spersonalizowane usługi w czasie rzeczywistym

Powiązane produkty i usługi

Usługi poznawcze

Dodawanie inteligentnych funkcji interfejsu API w celu zapewnienia interakcji kontekstowych

Machine Learning Studio

Łatwe tworzenie i wdrażanie rozwiązań do analiz predykcyjnych oraz zarządzanie nimi.

Wypróbuj usługę Customer Insights na bezpłatnym koncie platformy Azure