Dynamics 365 dla usługi Customer Insights

Przekształcanie danych klientów w szczegółowe informacje

Łączenie dowolnych danych klientów

Łącz się z magazynem danych lub jednostką danych aplikacji dowolnego typu w dowolnej skali dzięki wstępnie wbudowanym łącznikom obsługującym źródła, takie jak usługi Dynamics Salesforce i Dynamics 365. Łatwo kompiluj łączniki na potrzeby unikatowych zestawów danych. Przechwytuj, przechowuj i analizuj dane klientów w dowolnej skali.

Szczegółowe dane klientów z możliwością podejmowania odpowiednich działań

Korzystaj z wbudowanych kluczowych wskaźników wydajności, aby dzięki aktualizacjom prezentowanym prawie w czasie rzeczywistym zapoznawać się z ogólnymi informacjami na temat kolejnych etapów działań klientów. Zyskaj możliwość faktycznego personalizowania środowiska pracy klienta dzięki zrozumieniu ich potrzeb. Łatwo mierz i śledź kondycję relacji z klientami.

Rozszerzanie rozwiązania w celu dostosowania do własnych unikatowych potrzeb

Łatwo rozbudowuj rozwiązanie, korzystając z kluczowych wskaźników zawartości powiązanych z daną firmą oraz gotowych do użycia branżowych pulpitów nawigacyjnych. Korzystaj z szerokiej sieci partnerów firmy Microsoft, aby tworzyć możliwości i rozwiązania dla rynków pionowych.

Skracanie czasu uzyskiwania wartości

Rozpocznij pracę z gotowym rozwiązaniem i rozbudowuj je przy użyciu bogatej warstwy implementacji zestawów SDK i interfejsów API. Zyskaj nieograniczoną pojemność dzięki chmurze w hiperskali oferującej rozszerzone zabezpieczenia.

Marston's świadczy spersonalizowane usługi w czasie rzeczywistym

Powiązane produkty i usługi

Usługi poznawcze

Dodawanie inteligentnych funkcji interfejsu API w celu zapewnienia interakcji kontekstowych

Machine Learning

Zaawansowane, oparte na chmurze narzędzie analizy predykcyjnej, dzięki któremu można przewidywać czynności konserwacyjne

Wypróbuj usługę Customer Insights na bezpłatnym koncie platformy Azure