Usługa kontenera

Wdrażaj kontenery i zarządzaj nimi przy użyciu wybranych narzędzi

Tworzenie zoptymalizowanych rozwiązań do hostowania kontenerów

Usługa Azure Container Service optymalizuje konfigurację popularnych narzędzi i technologii typu „open source” specjalnie pod kątem platformy Azure. Uzyskujesz otwarte rozwiązanie zapewniające przenośność kontenerów i konfiguracji aplikacji. Wybierasz rozmiar, liczbę hostów i narzędzia koordynatora, a usługa Container Service zajmuje się całą resztą.

Zarządzanie aplikacjami kontenerów przy użyciu znajomych narzędzi

Nie musisz zmieniać istniejących praktyk dotyczących zarządzania, aby przenieść obciążenia kontenerów do chmury. Korzystaj ze znajomych narzędzi do zarządzania aplikacjami i łącz się ze standardowymi punktami końcowymi interfejsu API dla wybranego koordynatora.

Skalowanie i koordynacja przy użyciu systemu operacyjnego DC/OS, rozwiązania Docker Swarm lub Kubernetes

Wybierz narzędzia i rozwiązanie najlepiej pasujące do Twoich wymagań na potrzeby operacji organizowania i skalowania kontenera Docker. Używając systemu operacyjnego DC/OS opartego na rozwiązaniu Mesos, rozwiązania Kubernetes lub Docker Swarm i Compose, możesz korzystać bezpośrednio ze środowiska Docker.

Korzystanie z popularnych narzędzi typu „open source”

Pracuj z narzędziami open source, które znasz. Uwidaczniamy standardowe punkty końcowe interfejsu API dla naszego aparatu aranżacji, więc najpopularniejsze narzędzia są zgodne z usługą Azure Container Service i, w większości przypadków, będą działać od razu po wdrożeniu. Dotyczy to wizualizatorów, monitorowania, ciągłej integracji, narzędzi wiersza polecenia i przyszłych narzędzi w miarę ich udostępniania.

Migrowanie obciążeń kontenerów do i z platformy Azure

To, że pojedynczy kontener jest przenośny, nie znaczy, że i aplikacja będzie przenośna. Usługa Azure Container Service używa tylko składników typu open source w warstwach organizowania, co zapewnia przenośność pełnych aplikacji — a nie tylko poszczególnych kontenerów — umożliwiającą bezproblemowe migrowanie na życzenie na platformę Azure i z tej platformy.

Powiązane produkty i usługi

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Cloud Services

Tworzenie wysoko dostępnych i nieskończenie skalowalnych aplikacji w chmurze oraz interfejsów API

Service Bus

Połączenia między aplikacjami w środowiskach chmur prywatnych i publicznych

Wypróbuj usługę kontenerów platformy Azure