Azure Container Service (AKS)

Uprość wdrażanie i obsługę platformy Kubernetes oraz zarządzanie nią

Używaj w pełni zarządzanej usługi organizowania kontenerów Kubernetes lub wybierz innych orkiestratorów.

Tworzenie w pełni zarządzanych klastrów Kubernetes

Łatwe zarządzanie kontenerami bez doświadczenia w tej dziedzinie

Eliminacja skomplikowanego procesu planowania i wdrażania w pełni zorganizowanych aplikacji kontenerowych za pomocą platformy Kubernetes. Szybka aprowizacja klastrów i natychmiastowe rozpoczęcie pracy, a jednocześnie uproszczenie monitorowania klastra i zarządzania nim przy pomocy automatycznych aktualizacji i wbudowanej konsoli zarządzania operacjami.

Pracuj tak, jak chcesz, korzystając z interfejsów API typu open source

Uniknij uzależnienia od jednego dostawcy lub zasobu. Pracuj w dalszym ciągu z narzędziami, które już znasz, takimi jak program Helm, i przenieś aplikacje do dowolnego wdrożenia platformy Kubernetes. Integracja z wybranym rejestrem kontenerów, w tym z usługą Azure Container Registry.

Pewne skalowanie i uruchamianie aplikacji

Szybkie i wydajne skalowanie w celu maksymalizacji wykorzystania zasobów bez konieczności przełączania aplikacji w tryb offline. Izolacja aplikacji od awarii infrastruktury i przezroczyste skalowanie bazowej infrastruktury w celu spełnienia rosnących wymagań — wszystko to przy zwiększonym poziomie zabezpieczeń, niezawodności i dostępności krytycznych obciążeń biznesowych na platformie Azure.

Wdrożenie alternatywnego orkiestratora

Wybierz to, co działa najlepiej dla Ciebie. Ważny jest wybór odpowiednich kontenerów. Jeśli wolisz, wybierz orkiestratorów typu open source — niezarządzaną platformę Kubernetes, rozwiązanie Docker lub DC/OS — i dodaj własne narzędzia do zarządzania i monitorowania.

Opłaty tylko za zużycie zasobów

Niezależnie od tego, czy wybierzesz zarządzaną platformę Kubernetes na potrzeby wdrażania kontenerów i zarządzania nimi, czy alternatywnego orkiestratora, takiego jak Docker lub DC/OS, zapłacisz tylko za zużyte zasoby — bez opłat za klaster.

Powiązane produkty i usługi

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Cloud Services

Tworzenie wysoko dostępnych i nieskończenie skalowalnych aplikacji w chmurze oraz interfejsów API

Service Bus

Połączenia między aplikacjami w środowiskach chmur prywatnych i publicznych

Wypróbuj usługę Azure Container Service (AKS)