Indeksator wideo

Udostępnienie analiz wideo

Udostępnienie analiz wideo

Przekaż wideo i rozpocznij pracę

Rozpocznij przekształcanie wideo w analizy już teraz. Nigdy więcej nużącego i podatnego na błędy indeksowania ręcznego. I to bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy. Dzięki indeksatorowi wideo możesz po prostu przekazać wideo i otrzymywać analizy już teraz — bez konieczności pisania choćby jednego wiersza kodu.

Łatwe tworzenie aplikacji inteligentnych

Teraz możliwości uczenia maszynowego i sztuczna inteligencja są w zasięgu każdej firmy dzięki indeksatorowi wideo. Uproszczenie opracowywania dzięki używaniu wybranego języka, łatwemu osadzaniu widgetów i wyeliminowaniu konieczności stosowania kodu pośredniczącego.

Większe możliwości odnajdywania Twojej zawartości

Szybkie i łatwe prowadzenie analiz materiałów wideo za pomocą sztucznej inteligencji. Ulepszenia funkcji odnajdywania zawartości, takie jak wyniki wyszukiwania oparte na wykrywaniu wypowiedzianych słów, twarzy, charakterów i emocji.

Zwiększenie zaangażowania za pomocą wideo

Metadanych wyodrębnionych przez indeksator wideo można użyć do tworzenia zaawansowanych środowisk obejmujących zalecenia, wyróżnione klipy i interaktywne wideo.

Wyzwalanie przepływów pracy i automatyzacja zadań

Gdy indeksator wideo zobaczy, usłyszy lub wykryje to, czego szukasz, może uruchomić zautomatyzowany łańcuch procesów biznesowych bez ręcznej interwencji. Dlatego możesz tworzyć przepływy pracy i łatwo automatyzować swoje zadania podrzędne dzięki skali i zakresowi platformy Azure.

Sprawdź inne interfejsy API usługi poznawczych

Interfejs API wizualizacji komputerowej

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i filmów wideo

Interfejs API wideo WERSJA ZAPOZNAWCZA

Inteligentne przetwarzanie obrazu wideo

Indeksator wideo WERSJA ZAPOZNAWCZA

Udostępnienie analiz wideo

Interfejs API twarzy

Wykrywanie, analizowanie, organizowanie i tagowanie twarzy na zdjęciach

Interfejs API rozpoznawania emocji WERSJA ZAPOZNAWCZA

Personalizowanie środowisk użytkowników dzięki możliwości rozpoznawania emocji

Custom Vision Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Łatwo dostosowuj najwyższej klasy własne modele przetwarzania obrazów dla unikatowych przypadków użycia.

Language Understanding Intelligent Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)

Wykrywaj i poprawiaj błędy pisowni w aplikacji

Interfejs API modelu języka sieci Web WERSJA ZAPOZNAWCZA

Korzystanie z możliwości predykcyjnych modeli języków wytrenowanych na danych w skali sieci Web

Interfejs API analizy tekstu WERSJA ZAPOZNAWCZA

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Interfejs API tekstu usługi Translator

Łatwe wykonywanie tłumaczenia maszynowego dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Interfejs API analizy językowej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Uprość złożone koncepcje językowe i analizuj tekst za pomocą interfejsu API analizy językowej.

Interfejs API mowy usługi Translator

Łatwe tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Interfejs API mowy (Bing)

Konwertowanie mowy na tekst i tekstu na mowę w celu zrozumienia intencji użytkownika

Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Identyfikuj i uwierzytelniaj osoby mówiące na podstawie głosu

Custom Speech Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Pokonaj bariery rozpoznawania mowy, takie jak styl wypowiedzi, hałas w tle czy słownictwo

Interfejs API zaleceń WERSJA ZAPOZNAWCZA

Przewidywanie i polecanie elementów zgodnych z preferencjami klientów

Knowledge Exploration Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Uruchom środowiska obsługi interaktywnego wyszukiwania przez dane ze strukturą za pośrednictwem danych wejściowych języka naturalnego

Interfejs API usługi Entity Linking Intelligence Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Zwiększ możliwości połączeń między danymi swojej aplikacji za pomocą rozpoznawania i rozróżniania podmiotów.

Academic Knowledge API WERSJA ZAPOZNAWCZA

Skorzystaj z ogromu zawartości akademickiej na wykresie Microsoft Academic Graph

Interfejs API usługi QnA Maker WERSJA ZAPOZNAWCZA

Wydobądź z informacji konwersacyjne odpowiedzi, po których łatwo się poruszać.

Custom Decision Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Chmurowy interfejs API służący do kontekstowego podejmowania decyzji, który mądrzeje wraz z doświadczeniem

Projekt Prague

Sterowanie oparte na gestach

Projekt Nanjing

Obliczenia izochron

Projekt Johannesburg

Logistyka tras

Projekt Cuzco

Zdarzenie skojarzone z wpisami w witrynie Wikipedia

Projekt Abu Dhabi

Macierz odległości

Projekt Wollongong

Analizy lokalizacji

Chcesz zrewolucjonizować swoją aplikację?