Pomiń nawigację

Indeksator wideo

Udostępnienie analiz wideo

Wersja zapoznawcza interfejsu API wideo była dostępna do 30 października 2017. Wcześniejszym klientom interfejsu API wideo zalecamy wypróbowanie wersji zapoznawczej nowego interfejsu API usługi Video Indexer, który umożliwia łatwe analizowanie wideo i ulepszanie środowiska odnajdywania zawartości.

Udostępnienie analiz wideo

Przekaż wideo i rozpocznij pracę

Rozpocznij przekształcanie wideo w analizy już teraz. Nigdy więcej nużącego i podatnego na błędy indeksowania ręcznego. I to bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy. Dzięki indeksatorowi wideo możesz po prostu przekazać wideo i otrzymywać analizy już teraz — bez konieczności pisania choćby jednego wiersza kodu.

Łatwe tworzenie aplikacji inteligentnych

Teraz możliwości uczenia maszynowego i sztuczna inteligencja są w zasięgu każdej firmy dzięki indeksatorowi wideo. Uproszczenie opracowywania dzięki używaniu wybranego języka, łatwemu osadzaniu widgetów i wyeliminowaniu konieczności stosowania kodu pośredniczącego.

Większe możliwości odnajdywania Twojej zawartości

Szybkie i łatwe prowadzenie analiz materiałów wideo za pomocą sztucznej inteligencji. Ulepszenia funkcji odnajdywania zawartości, takie jak wyniki wyszukiwania oparte na wykrywaniu wypowiedzianych słów, twarzy, charakterów i emocji.

Zwiększenie zaangażowania za pomocą wideo

Metadanych wyodrębnionych przez indeksator wideo można użyć do tworzenia zaawansowanych środowisk obejmujących zalecenia, wyróżnione klipy i interaktywne wideo.

Wyzwalanie przepływów pracy i automatyzacja zadań

Gdy indeksator wideo zobaczy, usłyszy lub wykryje to, czego szukasz, może uruchomić zautomatyzowany łańcuch procesów biznesowych bez ręcznej interwencji. Dlatego możesz tworzyć przepływy pracy i łatwo automatyzować swoje zadania podrzędne dzięki skali i zakresowi platformy Azure.

Poznaj interfejsy API usług Cognitive Services

Interfejs API wizualizacji komputerowej

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i filmów wideo

Interfejs API rozpoznawania emocji WERSJA ZAPOZNAWCZA

Personalizowanie środowisk użytkowników dzięki możliwości rozpoznawania emocji

Interfejs API twarzy

Wykrywanie, identyfikowanie, analizowanie, organizowanie i znakowanie twarzy na zdjęciach

Indeksator wideo WERSJA ZAPOZNAWCZA

Udostępnienie analiz wideo

Custom Vision Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Łatwo dostosowuj najwyższej klasy własne modele przetwarzania obrazów dla unikatowych przypadków użycia

Interfejs API analizy tekstu

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Interfejs API modelu języka sieci Web WERSJA ZAPOZNAWCZA

Korzystanie z możliwości predykcyjnych modeli języków wytrenowanych na danych w skali sieci Web

Usługa interpretacji języka (LUIS)

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)

Wykrywaj i poprawiaj błędy pisowni w aplikacji

Interfejs API tekstu usługi Translator

Łatwe wykonywanie tłumaczenia maszynowego dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Interfejs API analizy językowej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Uprość złożone koncepcje językowe i analizuj tekst za pomocą interfejsu API analizy językowej

Interfejs API rozpoznawania mowy Bing

Konwertowanie mowy na tekst i tekstu na mowę w celu zrozumienia intencji użytkownika

Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Identyfikuj i uwierzytelniaj osoby mówiące na podstawie głosu

Custom Speech Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Pokonaj bariery rozpoznawania mowy, takie jak styl wypowiedzi, hałas w tle czy słownictwo

Interfejs API tłumaczenia mowy w usłudze Translator

Łatwe tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Interfejs API usługi QnA Maker

Wydobądź z informacji konwersacyjne odpowiedzi, po których łatwo się poruszać

Custom Decision Service

Chmurowy interfejs API służący do kontekstowego podejmowania decyzji, który mądrzeje wraz z doświadczeniem

Project Gesture (Projekt Gesty)

Sterowanie oparte na gestach

Project Knowledge Exploration (Projekt Eksploracja wiedzy)

Poprzednia nazwa: Interfejs API usługi Knowledge Exploration Service

Project Event Tracking (Projekt Śledzenie zdarzeń)

Zdarzenie skojarzone z wpisami w witrynie Wikipedia

Project Academic Knowledge (Projekt Wiedza akademicka)

Poprzednia nazwa: Academic Knowledge (Wiedza akademicka)

Project Entity Linking (Projekt Łączenie jednostek)

Poprzednia nazwa: Interfejs API usługi Entity Linking Intelligence Service

Chcesz zrewolucjonizować swoją aplikację?