Tłumaczenie mowy

Łatwe integrowanie tłumaczenia mowy w czasie rzeczywistym z aplikacją

Interfejs API tłumacza mowy to oparta na chmurze usługa automatycznego tłumaczenia, która umożliwia deweloperom dodawanie kompleksowych tłumaczeń mowy wykonywanych w czasie rzeczywistym do aplikacji lub usług.

Rozszerzanie zasięgu aplikacji

W prosty sposób wykonuj tłumaczenia na i z dziesiątki języków w aplikacjach mobilnych, klasycznych i internetowych za pośrednictwem otwartego interfejsu REST w ramach interfejsu API tłumacza mowy, opartej na chmurze usługi maszynowego tłumaczenia mowy.

Transkrypcja i tłumaczenie rozmowy w czasie rzeczywistym

Dodaj tłumaczenie mowy do aplikacji przy użyciu technologii zoptymalizowanej na potrzeby tłumaczenia rozmowy w czasie rzeczywistym.

Tworzenie dostosowanych systemów tłumaczenia mowy

Dostosowuj tłumaczenia mowy, korzystając z różnych oferowanych funkcji dostosowywania:

  • Dostosowuj rozpoznawanie mowy do domeny, hałasu w otoczeniu i scenariusza.
  • Dostosowuj tłumaczenia przy użyciu istniejących danych przetłumaczonych przez człowieka.
  • Dostosowuj funkcję zamiany tekstu na mowę, aby stworzyć jedyny w swoim rodzaju przetłumaczony głos.

Poznaj interfejsy API usług Cognitive Services

Przetwarzanie obrazów

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Rozpoznawanie twarzy

Wykrywanie, identyfikowanie, analizowanie, organizowanie i znakowanie twarzy na zdjęciach

Rozpoznawanie pisma odręcznego WERSJA ZAPOZNAWCZA

Oparta na sztucznej inteligencji usługa umożliwiająca rozpoznawanie zawartości w postaci pisma cyfrowego, na przykład pisma ręcznego, kształtów i układu pisanych odręcznie dokumentów

Indeksator wideo

Udostępnienie analiz wideo

Niestandardowe przetwarzanie obrazów

Łatwo dostosowuj najwyższej klasy własne modele przetwarzania obrazów dla unikatowych przypadków użycia

Rozpoznawanie formularzy WERSJA ZAPOZNAWCZA

Napędzana przez sztuczną inteligencję usługa wyodrębniania dokumentów, która rozpoznaje formularze

Analiza tekstu

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Tłumaczenie tekstu w usłudze Translator

Łatwe wykonywanie tłumaczenia maszynowego dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

QnA Maker

Wydobądź z informacji konwersacyjne odpowiedzi, po których łatwo się poruszać

Language Understanding

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Czytnik immersyjny WERSJA ZAPOZNAWCZA

Zwiększ możliwości użytkowników w każdym wieku i z różnymi zdolnościami w zakresie czytania i rozumienia tekstu

Usługi mowy

Ujednolicone usługi przetwarzania mowy umożliwiające zamianę mowy na tekst i tekstu na mowę oraz tłumaczenie mowy

Rozpoznawanie osoby mówiącej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Identyfikuj i weryfikuj osoby mówiące na podstawie głosu

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i wideo

Narzędzie do wykrywania anomalii WERSJA ZAPOZNAWCZA

Łatwo dodawaj funkcje wykrywania anomalii do aplikacji.

Personalizacja WERSJA ZAPOZNAWCZA

Usługa sztucznej inteligencji udostępniająca spersonalizowane środowisko użytkownika

Chcesz zrewolucjonizować swoją aplikację?