QnA Maker — często zadawane pytania

 • Narzędzie QnA Maker ma służyć przede wszystkim jako źródło danych często zadawanych pytań, które można odpytywać za pomocą aplikacji/bota. Przyda się ono deweloperom, ale szczególnie użyteczne będzie dla właścicieli zawartości. QnA Maker to narzędzie, które pozwala zarządzać zawartością zasilającą aplikację/bota bez użycia jakiegokolwiek kodu.
 • Można zalogować się za pomocą konta Microsoft.
 • Tak, obecnie narzędzia QnA Maker można używać bezpłatnie. Jednak użycie przez poszczególne konta jest mierzone. Szczegóły podano w sekcji dokumentacji poświęconej kluczom subskrypcji.
 • Narzędzie może nie być w stanie automatycznie wyodrębnić pytań i odpowiedzi z prawidłowych adresów URL. W takich przypadkach można skopiować zawartość pytań i odpowiedzi, a następnie wkleić ją w pliku txt i spróbować ją przekazać. Ewentualnie można skorzystać z zawsze dostępnej możliwości dodania zawartości do bazy wiedzy przez jej tradycyjne zredagowanie.
 • Obsługiwane są dwa formaty przekazywania danych.

  1. Pliki tsv: pytania i odpowiedzi w formacie pytanie-odpowiedź.
  2. Pliki txt, docx i pdf: pytania i odpowiedzi w formacie zwykłych pytań i odpowiedzi, czyli sekwencji pytań i odpowiedzi.
 • Obecnie limit rozmiaru bazy wiedzy wynosi 20 MB.
 • Wszystkie operacje edycji, takie jak zmiany w tabeli albo modyfikacje testów czy ustawień, należy zapisać, aby można było je opublikować. Po każdej operacji edycji koniecznie naciśnij przycisk Zapisz i zachowaj.
 • Obecnie narzędzie QnA Maker obsługuje zawartość często zadawanych pytań w postaci częściowo ustrukturyzowanej. Docelowo powinno ono móc odpowiadać także na pytania na podstawie zawartości nieustrukturyzowanej.
 • Nie. Jednak narzędzie QnA Maker jest udostępniane jako jeden z kilku szablonów w usłudze Azure Bot, która pozwala na szybkie tworzenie inteligentnych botów korzystających z możliwości platformy Microsoft Bot Framework i działających w środowisku pozbawionym serwerów. Boty są skalowane w zależności od potrzeb, a opłaty są naliczane wyłącznie za wykorzystane zasoby.
 • Oczekiwany format przekazanego pliku: oddzielone tabulatorami kolumny pytań, odpowiedzi i źródeł.
 • Klucze subskrypcji należy odświeżyć w razie podejrzeń, że zostały naruszone. Wszelkie żądania związane z kluczem subskrypcji będą zliczane w ramach przydziału.
 • Narzędzie QnA Maker przechowuje wszelką zawartość bazy wiedzy w magazynie platformy Azure. W celu uzyskania dostępu do bazy wiedzy wymagane jest połączenie identyfikatora bazy wiedzy i klucza subskrypcji. Narzędzie nie używa zawartości bazy wiedzy w żadnych innych celach.
 • Baza wiedzy obsługuje znaczniki markdown. Jednak konwersja kodu HTML na znaczniki markdown w ramach automatycznego wyodrębniania z adresów URL jest ograniczona. Aby używać pełnych możliwości znaczników markdown, można zmodyfikować zawartość bezpośrednio w tabeli lub przekazać bazę wiedzy z zawartością sformatowaną.
 • Narzędzie QnA Maker przyjmuje i dopasowuje dane, stosując kodowanie UTF-16. To oznacza, że powinno obsługiwać dowolny język. Jednak dogłębne testowanie skuteczności usługi obejmowało dotąd jedynie język angielski.
 • W nowej usłudze nie ma już adresu URL do testowania. Przyczyną tego jest to, że wszystkie wywołania w ramach usług Cognitive Services podlegają pomiarowi. Adres URL do testowania ujawnia klucz subskrypcji i identyfikator bazy wiedzy, stanowi więc zagrożenie dla bezpieczeństwa. Jednak czatowanie z bazą wiedzy i udostępnianie jej jest bardzo łatwe. W szablonach usługi Azure Bot znajdziesz bota pytań i odpowiedzi. Wystarczy kilka kliknięć, aby włączyć bota pytań i odpowiedzi w Skypie. Następnie można udostępnić tę treść dowolnej osobie.
 • Wykonaj poniższe czynności, aby osadzić usługę QnA Maker jako kontrolkę czatu internetowego w witrynie:

 • Dzienniki czatu są plikami z wartościami oddzielonymi tabulatorami, z kolumnami zapytań i częstotliwości. Częstotliwość to liczba wystąpień tego samego zapytania. Plik jest posortowany według częstotliwości w kolejności malejącej. Wybierz z pobranego pliku pytania do przetestowania, a następnie przekaż je, aby sprawdzić, jakie odpowiedzi zwróci system.