Personalizacja

Wielokrotnie nagradzana usługa sztucznej inteligencji, która zapewnia spersonalizowane, odpowiednie środowisko dla każdego użytkownika

Twórz zaawansowane, spersonalizowane interakcje

Zwiększ zadowolenie użytkowników i użyteczność dzięki możliwościom opartym na uczeniu przez wzmacnianie dostępnym tylko za pośrednictwem platformy Azure. Nadawaj priorytety odpowiedniej zawartości, układom i konwersacjom dzięki łatwemu w użyciu interfejsowi API. Używaj usługi Personalizacja jako autonomicznego rozwiązania personalizacji lub jako uzupełnienia istniejącego rozwiązania — bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy w zakresie uczenia maszynowego.

Automatyczna optymalizacja modelu oparta na uczeniu przez wzmacnianie, umożliwiająca sztucznej inteligencji osiągnięcie wyznaczonych celów

Nie jest wymagana żadna wiedza na temat uczenia maszynowego

Przyjazny dla użytkownika interfejs do monitorowania i dostosowywania pętli uczenia zgodnie z parametrami i kluczowymi wskaźnikami wydajności

Ulepsz środowiska użytkowników dzięki uczeniu w czasie rzeczywistym

Zapewnij użytkownikom dostosowane środowiska, ulepszane z czasem w zależności od ich zachowania. W odróżnieniu od aparatów rekomendacji, które oferują kilka rekomendacji z dużego wykazu, usługa Personalizacja prezentuje jeden najlepszy wynik dla użytkownika za każdym razem, gdy wchodzi on w interakcję z aplikacją.

Zobacz, jak to działa

Szybkie wdrożenie

Osadź usługę Personalizacja, po prostu dodając dwa wiersze kodu. Łatwo sprawdzaj dokładność przewidywania i zoptymalizuj ją zgodnie z potrzebami. Usługa Personalizacja współpracuje z danymi w dowolnej formie. Rozpocznij bez żadnych danych lub skorzystaj z istniejącego zestawu danych, aby szybko rozpocząć uczenie przez wzmacnianie.

Łatwo mierz, jak to działa

Interpretuj i oceniaj usługę Personalizacja za pośrednictwem interfejsu. Weryfikuj wyniki poprzez ich odtwarzanie i mierz efektywność parametrów w widoku rankingu porównawczego. Na przykład możesz oceniać wpływ wieku, płci i pory dnia na zaangażowanie w treść.

Oceń swoje modele

Zabezpieczenia dla przedsiębiorstwa

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń skoncentrowanych na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Kontroluj koszty dzięki elastycznym cenom

Płać wyłącznie za rzeczywiste użycie bez kosztów ponoszonych z góry. Za usługę Personalizacja płacisz zgodnie z rzeczywistym użyciem na podstawie liczby transakcji.

Zasoby dla deweloperów

Dokumentacja i przewodniki Szybki start

Rozpocznij pracę dzięki usłudze Personalizacja.

Przeczytaj dokumentację

Rozpocznij kodowanie przy użyciu języka C# | Node.js | Python

Pojęcia i najlepsze rozwiązania

Dowiedz się, jak odpowiedzialnie używać usługi Personalizacja, aby zapewnić użytkownikom pozytywne wrażenia.

Dowiedz się więcej
  • Usługa Personalizacja uczy się na podstawie zbiorczego zachowania użytkowników za pomocą ich funkcji lub atrybutów wysyłanym do usługi. Te informacje są używane do trenowania modelu udostępnionego, który jest aktualizowany za pomocą informacji z każdej interakcji, co pozwala uzyskać lepsze wyniki personalizacji dla wszystkich użytkowników.
  • Personalizacja działa najlepiej, gdy wywołanie rangi zawiera 50 elementów lub mniej. Aby spersonalizować wybór z większej listy lub wykazu, użyj aparatu rekomendacji lub techniki sortowania w celu zmniejszenia liczby elementów.

    Dowiedz się więcej na temat skalowalności i wydajności

  • Nasze algorytmy i innowacje są wynikiem ciągłej pracy działu Microsoft Research oraz praktycznego zastosowania usługi Personalizacja w produktach firmy Microsoft, takich jak Xbox i Windows. Dowiedz się więcej o naszych podejściach i uczeniu przez wzmacnianie.
  • Usługa Personalizacja działa z logowaniem i bez logowania użytkownika, ale zapewnia bogatsze, bardziej dopasowane interakcje w przypadku zalogowanych użytkowników.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure