Personalizacja

Usługa AI udostępniająca spersonalizowane środowisko użytkownika

Wzrost zaangażowania dzięki spersonalizowanym interakcjom

Twórz zaawansowane, spersonalizowane środowiska dla poszczególnych użytkowników aplikacji. Określ priorytet zawartości i środowisk użytkownika, aby zwiększyć zadowolenie użytkowników aplikacji, użyteczność i zaangażowanie za pomocą usługi Personalizacja w wersji zapoznawczej w usługach Azure Cognitive Services. Tylko platforma Azure udostępnia tę zaawansowaną możliwość opartą na uczeniu przez wzmacnianie za pośrednictwem łatwego w użyciu interfejsu API. Uczenie przez wzmacnianie to zestaw technik umożliwiających sztucznej inteligencji optymalizację celu zgodnie z konfiguracją.

Spersonalizowane środowiska w aplikacjach

Nie jest wymagana żadna wiedza na temat uczenia maszynowego

Dostępne lokalnie lub na platformie Azure

Przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwiający łatwe zarządzanie pętlą uczenia przez wzmacnianie

Dostarczanie spersonalizowanych środowisk dla każdego użytkownika

Udostępnij każdemu użytkownikowi środowisko, które będzie z czasem ulepszane. Cykl uczenia przez wzmacnianie w usłudze Personalizacja uczy się w czasie rzeczywistym na podstawie interakcji użytkowników końcowych i pozwala ulepszać środowisko użytkownika w celu osiągnięcia celów biznesowych. W odróżnieniu od aparatów rekomendacji oferujących kilka rekomendacji w dużego wykazu usługa Personalizacja zwraca jedną najlepszą rekomendację dla użytkownika.

Szybkie wejście na rynek

Szybko rozpocznij pracę przez dodanie dwóch wierszy kodu. Łatwo sprawdzaj dokładność przewidywania i zoptymalizuj ją zgodnie z potrzebami. Personalizacja obsługuje atrybuty użytkowników, zawartości i produktów bez ingerencji w dane.

Wdrażanie z dowolnego miejsca z chmury do brzegu

Personalizacja jest dostępna, gdy jej najbardziej potrzebujesz: w chmurze lub jako działająca lokalnie mikrousługa, gdzie małe opóźnienie jest kluczowe. Niezależnie od lokalizacji aplikacji usługa Personalizacja umożliwia trenowanie o wysokiej przepływności na platformie Azure na podstawie sygnałów wzmacniania w czasie rzeczywistym przetwarzanych przez aplikację.

Opis działania algorytmów usługi Personalizacja

Usługa Personalizacja obsługuje możliwość objaśniania modelu, odtwarzanie wyników i ciągłą ocenę skuteczności dla większej przejrzystości.

Zabezpieczenia dla przedsiębiorstwa

Zrzut ekranu portalu usługi Security Center
  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.
  • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń skoncentrowanych na ochronie danych i prywatności.
  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Usługa Personalizacja jest oferowana w cenie wersji zapoznawczej

Personalizacja jest dostępna w wersji zapoznawczej w obniżonej cenie. Przed zakończeniem okresu zapoznawczego zostanie wysłane powiadomienie. Cena wersji ogólnie dostępnej zostanie ogłoszona w przyszłości po ogólnym udostępnieniu usługi.

Zobacz ceny usługi Personalizacja

Zasoby dla deweloperów

Dokumentacja i przewodniki Szybki start

Rozpocznij pracę dzięki usłudze Personalizacja.

Rozpocznij programowanie

Pojęcia i najlepsze rozwiązania

Dowiedz się, jak usługa Personalizacja wpływa na Twoją pracę i jak używać jej odpowiedzialnie w celu dostarczania użytkownikom optymalnego środowiska.

Dowiedz się więcej

Wprowadzenie do usługi Personalizacja w trzech krokach

Skonfiguruj subskrypcję platformy Azure za pomocą bezpłatnej wersji próbnej.
Zaloguj się do witryny Azure Portal i dodaj usługę Personalizacja.
Przeczytaj dokumentację usługi Personalizacja.

Często zadawane pytania dotyczące usługi Personalizacja

  • Usługa Personalizacja jest dostępna w wersji zapoznawczej w regionach Zachodnie stany USA 2 i Europa Zachodnia.
  • Dla wersji zapoznawczych nie jest dostępna umowa dotycząca poziomu usług (SLA).
  • Usługa Personalizacja uczy się na podstawie zbiorczego zachowania użytkowników za pomocą ich funkcji lub atrybutów wysyłanym do usługi. Te informacje są używane do trenowania modelu udostępnionego, który jest aktualizowany za pomocą informacji z każdej interakcji, co pozwala uzyskać lepsze wyniki personalizacji dla wszystkich użytkowników.
  • Personalizacja działa najlepiej, gdy wywołanie rangi zawiera 50 elementów lub mniej. Aby spersonalizować wybór z większej listy lub wykazu, użyj aparatu rekomendacji lub techniki sortowania w celu zmniejszenia liczby elementów.
  • Personalizacja używa różnych algorytmów na potrzeby uczenia i eksploracji. Nieustannie dodajemy do systemu innowacje będące wynikiem pracy działu Microsoft Research oraz praktyczne zastosowania usługi Personalizacja w produktach firmy Microsoft, takich jak Xbox i Windows. Zapoznaj się z dokumentacją, w której znajdziesz opis podejść stosowanych w usłudze Personalizacja, i odwiedź stronę uczenia przez wzmacnianie, aby dowiedzieć, co dział Microsoft Research robi, aby je rozwijać.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj usługę Personalizacja