Pomiń nawigację

Emocje

Analizuj twarze, aby wykrywać różne uczucia i personalizować reakcje Twojej aplikacji.

Rozpoznawanie emocji na obrazach

Interfejs API rozpoznawania emocji jako dane wejściowe bierze mimikę twarzy na obrazie i zwraca poziom pewności z zakresu zestawu emocji dla każdej twarzy na obrazie, oraz pole ograniczenia dla twarzy przy użyciu interfejsu API rozpoznawania twarzy. Jeśli użytkownik wywołał już interfejs API rozpoznawania twarzy, może przesłać prostokąt twarzy jako opcjonalne dane wejściowe.

Wykrywane emocje to złość, pogarda, obrzydzenie, strach, szczęście, obojętność, smutek i zaskoczenie. Te emocje są rozumiane jako międzykulturowe i komunikowane przez określoną uniwersalną mimikę twarzy.

Zobacz, jak to działa

Gniew 0,00001
Pogarda 0,00012
Obrzydzenie 0,00003
Strach 0,00059
Szczęście 0,06631
Obojętność 0,00555
Smutek 0,00001
Zaskoczenie 0,92739
Wynik wykrywania:
Wykryte twarze: 1

JSON:
[ { "faceRectangle": { "top": 141, "left": 130, "width": 162, "height": 162 }, "scores": { "anger": 9.29041E-06, "contempt": 0.000118981574, "disgust": 3.15619363E-05, "fear": 0.000589638, "happiness": 0.06630674, "neutral": 0.00555004273, "sadness": 7.44669524E-06, "surprise": 0.9273863 } } ]

Chcesz to skompilować?

Rozpoznawanie emocji w filmie wideo

Interfejs API rozpoznawania emocji umożliwia śledzenie sposobu reagowania osoby lub wielu osób na zawartość wraz z upływem czasu. Wykrywane emocje to złość, pogarda, obrzydzenie, strach, szczęście, obojętność, smutek i zaskoczenie.

Rozpoznawaj emocje na wideo, wyodrębniając klatki wideo, a następnie wysyłając je do interfejsu API. Uzyskuj wyniki szybciej i szybko rozpocznij kodowanie dzięki naszemu przykładowi w usłudze GitHub.

Dowiedz się więcej

Zobacz, jak to działa

Chcesz to skompilować?

Poznaj interfejsy API usług Cognitive Services

Przetwarzanie obrazów

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Rozpoznawanie twarzy

Wykrywanie, identyfikowanie, analizowanie, organizowanie i znakowanie twarzy na zdjęciach

Indeksator wideo

Udostępnienie analiz wideo

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i filmów wideo

Niestandardowe przetwarzanie obrazów WERSJA ZAPOZNAWCZA

Łatwo dostosowuj najwyższej klasy własne modele przetwarzania obrazów dla unikatowych przypadków użycia

Analiza tekstu

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Tłumaczenie tekstu w usłudze Translator

Łatwe wykonywanie tłumaczenia maszynowego dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Sprawdzanie pisowni Bing

Wykrywaj i poprawiaj błędy pisowni w aplikacji

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i filmów wideo

Language Understanding

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Usługi mowy

Ujednolicone usługi przetwarzania mowy umożliwiające zamianę mowy na tekst i tekstu na mowę oraz tłumaczenie mowy

Rozpoznawanie osoby mówiącej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Identyfikuj i weryfikuj osoby mówiące na podstawie głosu

QnA Maker

Wydobądź z informacji konwersacyjne odpowiedzi, po których łatwo się poruszać

Chcesz zrewolucjonizować swoją aplikację?