Katalog usług Cognitive Services

Zarządzaj usługami Cognitive Services na platformie Azure w chmurze lub przetestuj je, korzystając z tymczasowego dostępu

Obraz

Dowiedz się, jak usługa przetwarzania obrazów umożliwia aplikacjom i usługom dokładne identyfikowanie i analizowanie zawartości obrazów, filmów wideo i cyfrowego pisma odręcznego.

Przetwarzanie obrazów

Wypróbuj bezpłatnie | Dowiedz się więcej

Klasyfikacja obrazów

Rozpoznawanie scen i działań na obrazach | Pokaz

Rozpoznawanie osobistości i punktów terenowych na obrazach | Pokaz

Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) na obrazach | Pokaz | Obsługa kontenerów

Rozpoznawanie twarzy

Wypróbuj bezpłatnie | Dowiedz się więcej | Obsługa kontenerów

Wykrywanie twarzy na obrazach | Pokaz

Identyfikowanie osób na obrazach

Rozpoznawanie emocji na obrazach | Pokaz

Rozpoznawanie i grupowanie podobnych twarzy na obrazach | Pokaz

Rozpoznawanie pisma odręcznego WERSJA ZAPOZNAWCZA

Wypróbuj bezpłatnie | Dowiedz się więcej

Rozpoznawanie cyfrowego pisma odręcznego i pisma ręcznego

Rozpoznawanie i dokładne lokalizowanie typowych kształtów

Włączanie scenariuszy wydajności

Indeksator wideo

Wypróbuj bezpłatnie | Dowiedz się więcej

Pełna analiza kanałów dźwięku i obrazu wideo

Rozpoznawanie twarzy, obiektów, klatek kluczowych, optyczne rozpoznawanie znaków i transkrypcja

Zaawansowane informacje szczegółowe, takie jak wnioskowanie tematów, wykrywanie marek i wykrywanie emocji

Niestandardowe przetwarzanie obrazów

Wypróbuj bezpłatnie | Dowiedz się więcej

Rozpoznawanie obrazów możliwych do dostosowania | Pokaz

Rozpoznawanie formularzy WERSJA ZAPOZNAWCZA

Dowiedz się więcej | Obsługa kontenerów

Wyodrębnianie par klucz-wartość i tabel z dokumentów

Dostosowywanie formularzy bez ręcznego tworzenia etykiet

Wdrażanie z dowolnego miejsca z chmury do brzegu

Język

Dowiedz się więcej na temat usług językowych, dzięki którym aplikacje i usługi mogą zrozumieć znaczenie tekstu bez struktury i rozpoznać intencje związane z wypowiedziami danej osoby. Wypróbuj dowolną usługę bezpłatnie — i szybko kompiluj aplikacje oraz usługi z funkcją języka, korzystając z poniższych możliwości.

Analiza tekstu

Wypróbuj bezpłatnie | Dowiedz się więcej | Obsługa kontenerów

Rozpoznawanie jednostek znaku | Pokaz

Wyodrębnianie kluczowych fraz | Pokaz

Analiza opinii w tekście | Pokaz

Tłumaczenie tekstu w usłudze Translator

Wypróbuj bezpłatnie | Dowiedz się więcej

Automatyczne wykrywanie języka | Obsługa kontenerów

Zautomatyzowane tłumaczenie tekstu

Tłumaczenie z możliwością dostosowywania

QnA Maker

Wypróbuj bezpłatnie | Dowiedz się więcej

Wyodrębnianie pytań i odpowiedzi z tekstu bez struktury | Pokaz

Tworzenie bazy wiedzy na podstawie kolekcji pytań i odpowiedzi | Pokaz

Semantyczne dopasowywanie na potrzeby baz danych

Czytnik immersyjny WERSJA ZAPOZNAWCZA

Dowiedz się więcej

Pomaganie użytkownikom w czytaniu i rozumieniu tekstu

Funkcje dla czytelników z różnymi możliwościami

Mowa

Odkryj, jak usługa mowy umożliwia integrację możliwości przetwarzania mowy z dowolną aplikacją lub usługą. Konwertuj język mówiony na tekst lub twórz naturalnie brzmiącą mowę na podstawie tekstu przy użyciu standardowych (lub dostosowywanych) czcionek głosowych. Wypróbuj dowolną usługę bezpłatnie — i szybko kompiluj aplikacje oraz usługi z funkcją mowy, korzystając z poniższych możliwości.

Usługi mowy

Wypróbuj bezpłatnie | Dowiedz się więcej

Automatyczna transkrypcja mowy na tekst przy użyciu modyfikowalnych modeli | Pokaz | Obsługa kontenerów

Naturalna zamiana tekstu na mowę przy użyciu niestandardowych czcionek głosowych | Pokaz | Obsługa kontenerów

Tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym | Pokaz

Rozpoznawanie osoby mówiącej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Wypróbuj bezpłatnie | Dowiedz się więcej

Identyfikacja osoby mówiącej | Pokaz

Weryfikacja osoby mówiącej | Pokaz

Decyzja

Korzystaj z usług, które umożliwiają podejmowanie dobrych i skutecznych decyzji.

Content Moderator

Wypróbuj bezpłatnie | Dowiedz się więcej

Wykrywanie potencjalnie obraźliwych i niepożądanych obrazów

Filtrowanie możliwych wulgaryzmów i niepożądanego tekstu

Moderowanie zawartości dla osób dorosłych i zawartości erotycznej w klipach wideo

Korzystanie z wbudowanych narzędzi do przeglądu umożliwiających uzyskiwanie najlepszych wyników

Narzędzie do wykrywania anomalii WERSJA ZAPOZNAWCZA

Wypróbuj bezpłatnie | Dowiedz się więcej | Obsługa kontenerów

Monitorowanie kondycji firmy w czasie rzeczywistym

Zdalne monitorowanie IoT

Korzystanie z interakcyjnej analizy danych

Personalizacja WERSJA ZAPOZNAWCZA

Wypróbuj bezpłatnie | Dowiedz się więcej

Dostarczanie spersonalizowanych środowisk w aplikacjach

Wdrażanie z dowolnego miejsca z chmury do brzegu

Opis pętli uczenia przez wzmacnianie i łatwe zarządzanie nią

Poznaj usługę Azure Search wyposażoną w nowe umiejętności poznawcze

Odkryj nową funkcję wyszukiwania poznawczego (część usługi Azure Search) umożliwiającą rozumienie zawartości plików Twojego przedsiębiorstwa, wyodrębnianie informacji i wzbogacanie ich w celu szybkiego znajdowania ważnych dla Ciebie informacji i wniosków.