Katalog usług Cognitive Services

Zarządzaj usługami Cognitive Services na platformie Azure w chmurze lub przetestuj je, korzystając z tymczasowego dostępu

Interfejs API twarzy

Wykrywanie, identyfikowanie, analizowanie, organizowanie i znakowanie twarzy na zdjęciach

Wypróbuj Interfejs API twarzy | Używanie z subskrypcją platformy Azure

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i filmów wideo

Używanie z subskrypcją platformy Azure

Interfejs API rozpoznawania emocji

WERSJA ZAPOZNAWCZA

Personalizowanie środowisk użytkowników dzięki możliwości rozpoznawania emocji

Custom Vision Service

WERSJA ZAPOZNAWCZA

Łatwo dostosowuj najwyższej klasy własne modele przetwarzania obrazów dla unikatowych przypadków użycia

Wypróbuj Custom Vision Service | Używanie z subskrypcją platformy Azure

Indeksator wideo

WERSJA ZAPOZNAWCZA

Udostępnienie analiz wideo

Wypróbuj Indeksator wideo

Interfejs API tekstu usługi Translator

Łatwe wykonywanie tłumaczenia maszynowego dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Używanie z subskrypcją platformy Azure

Interfejs API modelu języka sieci Web

WERSJA ZAPOZNAWCZA

Korzystanie z możliwości predykcyjnych modeli języków wytrenowanych na danych w skali sieci Web

Interfejs API analizy językowej

WERSJA ZAPOZNAWCZA

Uprość złożone koncepcje językowe i analizuj tekst za pomocą interfejsu API analizy językowej

Interfejs API tłumaczenia mowy w usłudze Translator

Łatwe tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Używanie z subskrypcją platformy Azure

Interfejs API rozpoznawania mowy Bing

Konwertowanie mowy na tekst i tekstu na mowę w celu zrozumienia intencji użytkownika

Wypróbuj Interfejs API rozpoznawania mowy Bing | Używanie z subskrypcją platformy Azure

Custom Speech Service

WERSJA ZAPOZNAWCZA

Pokonaj bariery rozpoznawania mowy, takie jak styl wypowiedzi, hałas w tle czy słownictwo

Wypróbuj Custom Speech Service | Używanie z subskrypcją platformy Azure

Interfejs API usługi QnA Maker

WERSJA ZAPOZNAWCZA

Wydobądź z informacji konwersacyjne odpowiedzi, po których łatwo się poruszać

Wypróbuj Interfejs API usługi QnA Maker

Custom Decision Service

WERSJA ZAPOZNAWCZA

Chmurowy interfejs API służący do kontekstowego podejmowania decyzji, który mądrzeje wraz z doświadczeniem

Wypróbuj Custom Decision Service

Laboratoria usług Cognitive Services

Laboratoria pozwalają deweloperom zapoznać się z wczesną wersją technologii usług Cognitive Services. Sprawdź najnowsze badania i przełomowe projekty opracowane przez innowacyjne zespoły projektowe. Zobacz przyszłe możliwości usług Cognitive Services.