Katalog usług Cognitive Services

Zarządzaj usługami Cognitive Services na platformie Azure w chmurze lub przetestuj je, korzystając z tymczasowego dostępu

Obraz

Dowiedz się, jak usługa przetwarzania obrazów umożliwia aplikacjom i usługom dokładne identyfikowanie i analizowanie zawartości obrazów i filmów wideo. Wypróbuj dowolną usługę bezpłatnie — i szybko kompiluj aplikacje oraz usługi z funkcją przetwarzania obrazów, korzystając z poniższych możliwości.

Przetwarzanie obrazów

Wypróbuj bezpłatnie | Dowiedz się więcej

Klasyfikacja obrazów

Rozpoznawanie scen i działań na obrazach | Pokaz

Rozpoznawanie osobistości i punktów terenowych na obrazach | Pokaz

Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) na obrazach | Pokaz | Obsługa kontenerów

Rozpoznawanie pisma odręcznego | Pokaz

Rozpoznawanie twarzy

Wypróbuj bezpłatnie | Dowiedz się więcej | Obsługa kontenerów

Wykrywanie twarzy na obrazach | Pokaz

Identyfikowanie osób na obrazach

Rozpoznawanie emocji na obrazach | Pokaz

Rozpoznawanie i grupowanie podobnych twarzy na obrazach | Pokaz

Indeksator wideo

Wypróbuj bezpłatnie | Dowiedz się więcej

Wykrywanie twarzy w filmach wideo

Wykrywanie obiektów, scen i działań w filmie wideo

Wyodrębnianie i analiza metadanych, dźwięków i ramki kluczowej

Content Moderator

Wypróbuj bezpłatnie | Dowiedz się więcej

Moderowanie zawartości dla dorosłych lub obraźliwej na obrazach i w filmach wideo

Niestandardowe listy obrazów i tekstów do blokowania pasującej zawartości lub zezwalania na nią

Porady dotyczące uwzględniania opinii moderatorów

Niestandardowe przetwarzanie obrazów WERSJA ZAPOZNAWCZA

Wypróbuj bezpłatnie | Dowiedz się więcej

Rozpoznawanie obrazów możliwych do dostosowania | Pokaz

Język

Dowiedz się więcej na temat usług językowych, dzięki którym aplikacje i usługi mogą zrozumieć znaczenie tekstu bez struktury i rozpoznać intencje związane z wypowiedziami danej osoby. Wypróbuj dowolną usługę bezpłatnie — i szybko kompiluj aplikacje oraz usługi z funkcją języka, korzystając z poniższych możliwości.

Analiza tekstu

Wypróbuj bezpłatnie | Dowiedz się więcej | Obsługa kontenerów

Rozpoznawanie jednostek znaku | Pokaz

Wyodrębnianie kluczowych fraz | Pokaz

Analiza opinii w tekście | Pokaz

Tłumaczenie tekstu w usłudze Translator

Wypróbuj bezpłatnie | Dowiedz się więcej

Automatyczne wykrywanie języka | Obsługa kontenerów

Zautomatyzowane tłumaczenie tekstu

Tłumaczenie z możliwością dostosowywania

Sprawdzanie pisowni Bing

Wypróbuj bezpłatnie | Dowiedz się więcej

Sprawdzanie pisowni w wielu językach w skali Internetu | Pokaz

Sprawdzanie pisowni zależne od kontekstu

Content Moderator

Wypróbuj bezpłatnie | Dowiedz się więcej

Moderowanie zawartości dla dorosłych lub obraźliwej na obrazach i w filmach wideo

Niestandardowe listy obrazów i tekstów do blokowania pasującej zawartości lub zezwalania na nią

Porady dotyczące uwzględniania opinii moderatorów

Mowa

Odkryj, jak usługa mowy umożliwia integrację możliwości przetwarzania mowy z dowolną aplikacją lub usługą. Konwertuj język mówiony na tekst lub twórz naturalnie brzmiącą mowę na podstawie tekstu przy użyciu standardowych (lub dostosowywanych) czcionek głosowych. Wypróbuj dowolną usługę bezpłatnie — i szybko kompiluj aplikacje oraz usługi z funkcją mowy, korzystając z poniższych możliwości.

Zamiana mowy na tekst

Wypróbuj bezpłatnie | Dowiedz się więcej

Automatyczne rozpoznawanie mowy i transkrypcja mowy (zamiana mowy na tekst) | Pokaz

Rozpoznawanie mowy i transkrypcja mowy z możliwością dostosowywania (zamiana mowy na tekst) | Pokaz

Modele mowy z możliwością dostosowywania pod kątem unikatowych słownictw lub akcentów | Pokaz

Rozpoznawanie osoby mówiącej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Wypróbuj bezpłatnie | Dowiedz się więcej

Identyfikacja osoby mówiącej | Pokaz

Weryfikacja osoby mówiącej | Pokaz

Zamiana tekstu na mowę

Wypróbuj bezpłatnie | Dowiedz się więcej

Automatyczna zamiana tekstu na mowę | Pokaz

Możliwe do dostosowywania czcionki głosowe na potrzeby zamiany tekstu na mowę | Pokaz

Tłumaczenie mowy

Wypróbuj bezpłatnie | Dowiedz się więcej

Tłumaczenie w czasie rzeczywistym

Automatyczne tłumaczenie mowy

Tłumaczenie z możliwością dostosowywania

Wiedza

Korzystaj z zaawansowanych zasobów wiedzy lub twórz takie zasoby, aby integrować je z aplikacjami i usługami przy użyciu usług dotyczących wiedzy. Wypróbuj je bezpłatnie i szybko kompiluj aplikacje oraz usługi z funkcją wiedzy, korzystając z poniższych możliwości.

QnA Maker

Wypróbuj bezpłatnie | Dowiedz się więcej

Wyodrębnianie pytań i odpowiedzi z tekstu bez struktury | Pokaz

Tworzenie bazy wiedzy na podstawie kolekcji pytań i odpowiedzi | Pokaz

Semantyczne dopasowywanie na potrzeby baz danych

Poznaj usługę Azure Search wyposażoną w nowe umiejętności poznawcze

Odkryj nową funkcję wyszukiwania poznawczego (część usługi Azure Search) umożliwiającą rozumienie zawartości plików Twojego przedsiębiorstwa, wyodrębnianie informacji i wzbogacanie ich w celu szybkiego znajdowania ważnych dla Ciebie informacji i wniosków.

Laboratoria usług Cognitive Services

Laboratoria pozwalają deweloperom zapoznać się z wczesną wersją technologii usług Cognitive Services. Sprawdź najnowsze badania i przełomowe projekty opracowane przez innowacyjne zespoły projektowe. Zobacz przyszłe możliwości usług Cognitive Services. Laboratoria nie są usługami platformy Azure.