Mowa niestandardowa

Pokonaj bariery rozpoznawania mowy, takie jak styl wypowiedzi, słownictwo i hałas w tle.

Tworzenie niestandardowych modeli języka

Dostosuj model języka programu rozpoznawania mowy, dopasowując go do słownictwa aplikacji oraz stylu wypowiedzi użytkowników.

Tworzenie niestandardowych modeli akustycznych

Dostosuj model akustyczny programu rozpoznawania mowy w celu lepszego dopasowania go do oczekiwanego środowiska i populacji użytkowników aplikacji.

Wdrażaj swoje niestandardowe modele

Wdróż swoje modele, aby utworzyć punkt końcowy rozpoznawania mowy dostosowany do Twojej aplikacji.

Dostęp do punktu końcowego z dowolnego urządzenia

Wysyłaj żądania do niestandardowego punktu końcowego za pomocą interfejsu API RESTful lub biblioteki klienckiej mowy w usługach Cognitive Services.

Poznaj interfejsy API usług Cognitive Services

Przetwarzanie obrazów

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Rozpoznawanie twarzy

Wykrywanie, identyfikowanie, analizowanie, organizowanie i znakowanie twarzy na zdjęciach

Indeksator wideo

Udostępnienie analiz wideo

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i filmów wideo

Niestandardowe przetwarzanie obrazów WERSJA ZAPOZNAWCZA

Łatwo dostosowuj najwyższej klasy własne modele przetwarzania obrazów dla unikatowych przypadków użycia

Analiza tekstu

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Tłumaczenie tekstu w usłudze Translator

Łatwe wykonywanie tłumaczenia maszynowego dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Sprawdzanie pisowni Bing

Wykrywaj i poprawiaj błędy pisowni w aplikacji

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i filmów wideo

Language Understanding

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Usługi mowy

Ujednolicone usługi przetwarzania mowy umożliwiające zamianę mowy na tekst i tekstu na mowę oraz tłumaczenie mowy

Rozpoznawanie osoby mówiącej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Identyfikuj i weryfikuj osoby mówiące na podstawie głosu

QnA Maker

Wydobądź z informacji konwersacyjne odpowiedzi, po których łatwo się poruszać

Chcesz zrewolucjonizować swoją aplikację?