Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Content Moderator

Chroń swoją markę i użytkowników dzięki usługom zautomatyzowanego moderowania obrazów, tekstu i filmów wideo oraz narzędziom umożliwiającym innym osobom dokonywanie przeglądu zawartości

Zarządzany przez inteligentną usługę uczenia maszynowego pakiet Microsoft Content Moderator automatycznie odfiltrowuje obraźliwą zawartość z obrazów, tekstu i filmów wideo na różnych platformach. Oferuje również narzędzia umożliwiające ludziom dokonywanie przeglądu w bardziej złożonych przypadkach.

Interfejs API moderowania obrazów

Automatycznie sprawdzaj obrazy pod kątem występowania obraźliwej i niepożądanej zawartości w różnych typach plików — w tym zmienionych obrazach. Pakiet Content Moderator obejmuje funkcje optycznego rozpoznawania znaków (OCR) i wykrywania twarzy, które zwiększają szanse wykrycia zawartości niepożądanej lub mającej na celu wykorzystywanie użytkownika. Pakiet ten implementuje również dopasowywanie rozmyte na niestandardowych listach elementów zablokowanych i dozwolonych.

Interfejs API moderowania tekstu

Wykrywaj wulgaryzmy w ponad 100 językach i automatycznie wyszukuj tekst na listach niestandardowych. Pakiet Content Moderator wyszukuje również adresy URL złośliwego oprogramowania i programów wyłudzających informacje oraz dane osobowe.

Interfejs API moderowania filmów wideo

Włącz aktywne wykrywanie zawartości przeznaczonej dla osób dorosłych w filmach wideo dzięki funkcji moderowania obsługiwanej w chmurze przez usługę Azure Media Services.

Narzędzie do przeglądu przez ludzi w wersji beta

Ciesz się swobodą i możliwością kontrolowania ludzkich przeoczeń, korzystając równocześnie z zalet zautomatyzowanego moderowania. Narzędzia do przeglądu umożliwiają przeglądanie zautomatyzowanych wyników we współpracy z zespołem oraz zatwierdzanie lub zmienianie tagów w celu nadpisania zautomatyzowanych wyników. Dzięki uczeniu maszynowemu i listom niestandardowym proces moderowania staje się coraz inteligentniejszy w miarę jego używania.

Wypróbuj narzędzie do przeglądu w wersji beta

Sprawdź inne interfejsy API usługi poznawczych

Język

Dowiedz się, jak aplikacje mogą przetwarzać język naturalny, oceniać opinie i tematy oraz jak rozpoznawać zawartość szukaną przez użytkowników.

Language Understanding Intelligent Service

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Interfejs API analizy tekstu

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Interfejs API modelu języka sieci Web

Korzystanie z możliwości predykcyjnych modeli języków wytrenowanych na danych w skali sieci Web

Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)

Wykrywaj i poprawiaj błędy pisowni w aplikacji

Interfejs API tekstu usługi Translator

Proste automatyczne tłumaczenie tekstu dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Obraz

Najnowocześniejsze algorytmy przetwarzania obrazu pomagają w automatycznym moderowaniu zawartości i tworzeniu bardziej spersonalizowanych aplikacji dzięki zwracaniu takich szczegółów jak rozpoznane twarze, obrazy i emocje.

Interfejs API twarzy

Wykrywanie, analizowanie, organizowanie i tagowanie twarzy na zdjęciach

Interfejs API rozpoznawania emocji

Personalizowanie środowisk użytkowników dzięki możliwości rozpoznawania emocji

Interfejs API wizualizacji komputerowej

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i filmów wideo

Mowa

Przetwarzanie języka mówionego w aplikacjach

Interfejs API mowy (Bing)

Konwertowanie mowy na tekst i tekstu na mowę w celu zrozumienia intencji użytkownika

Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej

Identyfikuj i uwierzytelniaj osoby mówiące na podstawie głosu

Interfejs API mowy usługi Translator

Łatwe tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Wyszukiwanie

Dzięki interfejsom API wyszukiwania w usłudze Bing aplikacje, strony sieci Web i inne środowiska mogą działać w sposób inteligentniejszy i bardziej interesujący.

Interfejsy API wyszukiwania (Bing)

Interfejsy API wyszukiwania w sieci Web oraz wyszukiwania obrazów, klipów wideo i wiadomości dla aplikacji

Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing)

Dodaj do aplikacji inteligentne opcje automatycznego sugerowania na potrzeby operacji wyszukiwania

Informacje

Mapuj złożone informacje i dane w celu wykonywania takich zadań jak inteligentne zalecenia i wyszukiwanie semantyczne.

Interfejs API zaleceń

Przewidywanie i polecanie elementów zgodnych z preferencjami klientów

Academic Knowledge API

Skorzystaj z ogromu zawartości akademickiej na wykresie Microsoft Academic Graph

Bing Spell Check API, Bing Speech API, Bing Search APIs and Bing Autosuggest API are licensed separately and are governed by the following Terms of Use.

Wypróbuj usługi poznawcze za pomocą bezpłatnego konta platformy Azure