Content Moderator

Chroń swoją markę i użytkowników dzięki usługom zautomatyzowanego moderowania obrazów, tekstu i filmów wideo oraz narzędziom umożliwiającym innym osobom dokonywanie przeglądu zawartości

Zarządzany przez inteligentną usługę uczenia maszynowego pakiet Microsoft Content Moderator automatycznie odfiltrowuje obraźliwą zawartość z obrazów, tekstu i filmów wideo na różnych platformach. Oferuje również narzędzia umożliwiające ludziom dokonywanie przeglądu w bardziej złożonych przypadkach.

Interfejs API moderowania obrazów

Automatycznie sprawdzaj obrazy pod kątem występowania obraźliwej i niepożądanej zawartości w różnych typach plików — w tym zmienionych obrazach. Pakiet Content Moderator obejmuje funkcje optycznego rozpoznawania znaków (OCR) i wykrywania twarzy, które zwiększają szanse wykrycia zawartości niepożądanej lub mającej na celu wykorzystywanie użytkownika. Pakiet ten implementuje również dopasowywanie rozmyte na niestandardowych listach elementów zablokowanych i dozwolonych.

Interfejs API moderowania tekstu

Wykrywaj wulgaryzmy w ponad 100 językach i automatycznie wyszukuj tekst na listach niestandardowych. Pakiet Content Moderator wyszukuje również adresy URL złośliwego oprogramowania i programów wyłudzających informacje oraz dane osobowe.

Interfejs API moderowania filmów wideo

Włącz aktywne wykrywanie zawartości przeznaczonej dla osób dorosłych w filmach wideo dzięki funkcji moderowania obsługiwanej w chmurze przez usługę Azure Media Services.

Narzędzie do przeglądu przez ludzi

Ciesz się swobodą i możliwością kontrolowania ludzkich przeoczeń, korzystając równocześnie z zalet zautomatyzowanego moderowania. Narzędzia do przeglądu umożliwiają przeglądanie zautomatyzowanych wyników we współpracy z zespołem oraz zatwierdzanie lub zmienianie tagów w celu nadpisania zautomatyzowanych wyników. Dzięki uczeniu maszynowemu i listom niestandardowym proces moderowania staje się coraz inteligentniejszy w miarę jego używania.

Wypróbuj narzędzie do przeglądu

Sprawdź inne interfejsy API usługi poznawczych

Język

Dowiedz się, jak aplikacje mogą przetwarzać język naturalny, oceniać opinie i tematy oraz jak rozpoznawać zawartość szukaną przez użytkowników.

Language Understanding Intelligent Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Interfejs API analizy tekstu WERSJA ZAPOZNAWCZA

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Interfejs API modelu języka sieci Web WERSJA ZAPOZNAWCZA

Korzystanie z możliwości predykcyjnych modeli języków wytrenowanych na danych w skali sieci Web

Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)

Wykrywaj i poprawiaj błędy pisowni w aplikacji

Interfejs API tekstu usługi Translator

Proste automatyczne tłumaczenie tekstu dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Obraz

Najnowocześniejsze algorytmy przetwarzania obrazu pomagają w automatycznym moderowaniu zawartości i tworzeniu bardziej spersonalizowanych aplikacji dzięki zwracaniu takich szczegółów jak rozpoznane twarze, obrazy i emocje.

Interfejs API twarzy WERSJA ZAPOZNAWCZA

Wykrywanie, analizowanie, organizowanie i tagowanie twarzy na zdjęciach

Interfejs API rozpoznawania emocji WERSJA ZAPOZNAWCZA

Personalizowanie środowisk użytkowników dzięki możliwości rozpoznawania emocji

Interfejs API wizualizacji komputerowej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Content Moderator WERSJA ZAPOZNAWCZA

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i filmów wideo

Mowa

Przetwarzanie języka mówionego w aplikacjach

Interfejs API mowy (Bing)

Konwertowanie mowy na tekst i tekstu na mowę w celu zrozumienia intencji użytkownika

Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Identyfikuj i uwierzytelniaj osoby mówiące na podstawie głosu

Interfejs API mowy usługi Translator

Łatwe tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Custom Speech Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Pokonaj bariery rozpoznawania mowy, takie jak styl wypowiedzi, hałas w tle czy słownictwo

Wyszukiwanie

Dzięki interfejsom API wyszukiwania w usłudze Bing aplikacje, strony sieci Web i inne środowiska mogą działać w sposób inteligentniejszy i bardziej interesujący.

Interfejsy API wyszukiwania (Bing)

Interfejsy API wyszukiwania w sieci Web oraz wyszukiwania obrazów, klipów wideo i wiadomości dla aplikacji

Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing)

Dodaj do aplikacji inteligentne opcje automatycznego sugerowania na potrzeby operacji wyszukiwania

Informacje

Mapuj złożone informacje i dane w celu wykonywania takich zadań jak inteligentne zalecenia i wyszukiwanie semantyczne.

Interfejs API zaleceń WERSJA ZAPOZNAWCZA

Przewidywanie i polecanie elementów zgodnych z preferencjami klientów

Academic Knowledge API WERSJA ZAPOZNAWCZA

Skorzystaj z ogromu zawartości akademickiej na wykresie Microsoft Academic Graph

Interfejs API rozpoznawania mowy Bing jest licencjonowany oddzielnie i podlega następującym Warunkom użytkowania.

Wypróbuj usługi poznawcze za pomocą bezpłatnego konta platformy Azure