Content Moderator

Interfejsy API wspomaganego maszynowo moderowania zawartości i narzędzie do przeglądu przez ludzi dla obrazów, tekstu i klipów wideo

Moderowanie obrazów

Rozszerz swoje możliwości, aby wykrywać potencjalnie obraźliwe lub niepożądane obrazy za pomocą klasyfikatorów opartych na uczeniu maszynowym, niestandardowych list oraz funkcji optycznego rozpoznawania znaków (OCR).

Moderowanie tekstu

Korzystaj z filtrowania zawartości, aby wykrywać potencjalne wulgaryzmy w ponad 100 językach, flaguj tekst, który może być uznawany za niestosowny w zależności od kontekstu (funkcja dostępna w publicznej wersji zapoznawczej) i dopasowuj tekst do list niestandardowych. Pakiet Content Moderator ułatwia też wyszukiwanie danych osobowych.

Moderowanie filmów wideo

Włącz wspomagane maszynowo wykrywanie możliwej zawartości dla osób dorosłych i zawartości erotycznej w klipach wideo. Ta usługa moderowania klipów wideo (dostępna w publicznej wersji zapoznawczej) jest dostępna w ramach usługi Azure Media Services.

Narzędzie do przeglądu przez ludzi

Najlepsze wyniki moderacji zawartości są osiągane, gdy ludzie i maszyny współpracują ze sobą. Użyj narzędzia przeglądu, gdy można zwiększyć ufność prognoz lub ma ona być zgodna z kontekstem w świecie rzeczywistym.

"A safe and positive experience for our players in all interactions with the game is very important to who we are as a company. We utilize Content Moderator from Microsoft Cognitive Services for our player profile tools on Let's Dish, a new Match 3 cooking game. This is one way we are maintaining that trust and positive experience with our players."

Ashley Davidson, dyrektor ds. marketingu w firmie Big Fish Games

Poznaj interfejsy API usług Cognitive Services

Przetwarzanie obrazów

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Rozpoznawanie twarzy

Wykrywanie, identyfikowanie, analizowanie, organizowanie i znakowanie twarzy na zdjęciach

Rozpoznawanie pisma odręcznego

Oparta na sztucznej inteligencji usługa umożliwiająca rozpoznawanie zawartości w postaci pisma cyfrowego, na przykład pisma ręcznego, kształtów i układu pisanych odręcznie dokumentów

Indeksator wideo

Udostępnienie analiz wideo

Niestandardowe przetwarzanie obrazów

Łatwo dostosowuj najwyższej klasy własne modele przetwarzania obrazów dla unikatowych przypadków użycia

Rozpoznawanie formularzy

Napędzana przez sztuczną inteligencję usługa wyodrębniania dokumentów, która rozpoznaje formularze

Analiza tekstu

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Translator

Łatwe wykonywanie tłumaczenia maszynowego dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

QnA Maker

Wydobądź z informacji konwersacyjne odpowiedzi, po których łatwo się poruszać

Language Understanding

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Czytnik immersyjny

Zwiększ możliwości użytkowników w każdym wieku i z różnymi zdolnościami w zakresie czytania i rozumienia tekstu

Usługi mowy

Ujednolicone usługi przetwarzania mowy umożliwiające zamianę mowy na tekst i tekstu na mowę oraz tłumaczenie mowy

Rozpoznawanie osoby mówiącej

Funkcja usługi Mowa, która weryfikuje i identyfikuje osoby mówiące

Tłumaczenie mowy

Łatwe integrowanie tłumaczenia mowy w czasie rzeczywistym z aplikacją

Zamiana mowy na tekst

Funkcja usługi Mowa, która dokładnie konwertuje dźwięk na tekst

Zamiana tekstu na mowę

Funkcja usługi Mowa, która konwertuje tekst na realistycznie brzmiącą mowę

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i wideo

Narzędzie do wykrywania anomalii

Łatwo dodawaj funkcje wykrywania anomalii do aplikacji.

Personalizacja

Usługa sztucznej inteligencji udostępniająca spersonalizowane środowisko użytkownika

Metrics Advisor

Usługa AI, która monitoruje metryki i diagnozuje problemy

Chcesz zrewolucjonizować swoją aplikację?