Academic Knowledge API

Skorzystaj z ogromu zawartości akademickiej na wykresie Microsoft Academic Graph przy użyciu interfejsu Academic Knowledge API.

Interpretowanie

Interpretuj ciąg zapytania użytkownika w języku naturalnym. Uzyskaj interpretacje z adnotacjami, aby zapewnić rozbudowane środowisko automatycznego uzupełniania w polu wyszukiwania, które przewiduje wpisywany tekst.

Oceń

Oceń wyrażenie zapytania i uzyskaj wyniki obiektu Academic Knowledge.

Calchistogram

Oblicz histogram rozkładu wartości atrybutu dla obiektów akademickich zwracanych przez wyrażenie zapytania, np. rozkładu cytowań według roku dla danego autora.

Sprawdź inne interfejsy API usługi poznawczych

Język

Dowiedz się, jak aplikacje mogą przetwarzać język naturalny, oceniać opinie i tematy oraz jak rozpoznawać zawartość szukaną przez użytkowników.

Language Understanding Intelligent Service PREVIEW

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Interfejs API analizy tekstu PREVIEW

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Interfejs API modelu języka sieci Web PREVIEW

Korzystanie z możliwości predykcyjnych modeli języków wytrenowanych na danych w skali sieci Web

Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)

Wykrywaj i poprawiaj błędy pisowni w aplikacji

Interfejs API tekstu usługi Translator

Proste automatyczne tłumaczenie tekstu dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Obraz

Najnowocześniejsze algorytmy przetwarzania obrazu pomagają w automatycznym moderowaniu zawartości i tworzeniu bardziej spersonalizowanych aplikacji dzięki zwracaniu takich szczegółów jak rozpoznane twarze, obrazy i emocje.

Interfejs API twarzy PREVIEW

Wykrywanie, analizowanie, organizowanie i tagowanie twarzy na zdjęciach

Interfejs API rozpoznawania emocji PREVIEW

Personalizowanie środowisk użytkowników dzięki możliwości rozpoznawania emocji

Interfejs API wizualizacji komputerowej PREVIEW

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Content Moderator PREVIEW

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i filmów wideo

Mowa

Przetwarzanie języka mówionego w aplikacjach

Interfejs API mowy (Bing) PREVIEW

Konwertowanie mowy na tekst i tekstu na mowę w celu zrozumienia intencji użytkownika

Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej PREVIEW

Identyfikuj i uwierzytelniaj osoby mówiące na podstawie głosu

Interfejs API mowy usługi Translator

Łatwe tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Custom Speech Service PREVIEW

Overcome speech recognition barriers like speaking style, background noise, and vocabulary

Wyszukiwanie

Dzięki interfejsom API wyszukiwania w usłudze Bing aplikacje, strony sieci Web i inne środowiska mogą działać w sposób inteligentniejszy i bardziej interesujący.

Interfejsy API wyszukiwania (Bing)

Interfejsy API wyszukiwania w sieci Web oraz wyszukiwania obrazów, klipów wideo i wiadomości dla aplikacji

Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing)

Dodaj do aplikacji inteligentne opcje automatycznego sugerowania na potrzeby operacji wyszukiwania

Informacje

Mapuj złożone informacje i dane w celu wykonywania takich zadań jak inteligentne zalecenia i wyszukiwanie semantyczne.

Interfejs API zaleceń PREVIEW

Przewidywanie i polecanie elementów zgodnych z preferencjami klientów

Academic Knowledge API PREVIEW

Skorzystaj z ogromu zawartości akademickiej na wykresie Microsoft Academic Graph

Interfejs API rozpoznawania mowy Bing jest licencjonowany oddzielnie i podlega następującym Warunkom użytkowania.

Wypróbuj usługi poznawcze za pomocą bezpłatnego konta platformy Azure