Tokeny usługi Azure Blockchain

Z łatwością definiuj i twórz tokeny oparte na rejestrze oraz zarządzaj nimi

Z łatwością twórz i definiuj tokeny oparte na rejestrze

Dzięki wersji zapoznawczej usługi Azure Blockchain Tokens wdrażanie standardowych tokenów i zarządzanie nimi jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Została ona utworzona na podstawie standardów opracowanych przez stowarzyszenie Token Taxonomy Initiative, otwartego konsorcjum liderów w branży łańcuchów bloków. Bez obaw korzystaj z tokenów w wielu sieciach łańcuchów bloków na platformie Azure i wybieraj spośród rosnącego zestawu szablonów zgodnych z inicjatywą, które zostały opracowane przez firmę Microsoft i partnerów.

Z łatwością definiuj i twórz tokeny zgodne ze strukturą taksonomii tokenów, które reprezentują zasoby cyfrowe lub fizyczne.

Zarządzaj tokenami gotowymi do użycia w przedsiębiorstwie za pomocą wbudowanych środków zabezpieczeń działających między rejestrami oraz korzystaj ze składalnych szablonów na potrzeby typowych scenariuszy.

Włączaj tokeny zdefiniowane na potrzeby biznesowe do istniejących aplikacji za pomocą otwartych zestawów SDK.

Twórz tokeny w oparciu o otwarte standardy społeczności rozwijane przez ekspertów od łańcuchów bloków.

Przyspiesz opracowywanie łańcucha bloków

Z łatwością definiuj i twórz zgodne tokeny oraz zarządzaj nimi. Zwiększ bezpieczeństwo przenoszenia i unieważniania tokenów oraz dokonywania za ich pomocą transakcji między kontrahentami bez względu na rodzaj wybranego rejestru. Korzystaj ze składalnych szablonów na potrzeby typowych scenariuszy opracowanych przez firmę Microsoft i jej partnerów. Integracja usług Azure Key Vault i Azure Active Directory ułatwia zawieranie bezpiecznych transakcji.

Poznaj dokumentację

Zacznij korzystać z otwartej i rozszerzalnej struktury

Z łatwością integruj usługę Azure Blockchain Tokens z istniejącymi aplikacjami działającymi w oparciu o otwarty model interakcji bazujący na interfejsie API. Upraszczaj tworzenie aplikacji przez oddzielenie logiki biznesowej od infrastruktury tokenów łańcucha bloków. Zgodność ze standardami Token Taxonomy Initiative gwarantuje możliwość współdziałania w sieciach Ethereum, a niebawem w innych sieciach.

Przeczytaj oficjalny dokument

Tworzenie w oparciu o standardy

Usługa Azure Blockchain Tokens bazuje na standardach opracowanych przez stowarzyszenie Token Taxonomy Initiative. Liderzy branży opracowują definicje i zakres stosowania powszechnego standardu dotyczącego tokenów za pomocą wymiennych właściwości podobnych do waluty lub unikatowych zasobów.

Skontaktuj się ze stowarzyszeniem Token Taxonomy Initiative

Rozpocznij korzystanie z usługi Azure Blockchain Tokens

Rozpocznij korzystanie z 5-minutowych samouczków Szybki start i dokumentacji.
Twórz, kompiluj i wdrażaj tokeny za pomocą zestawu Token SDK i rozszerzenia programu Visual Studio Code.

Zasoby dla deweloperów

Przeczytaj oficjalny dokument

Zobacz Tokenization: Establishing Digital Representations of Value as the Medium of Exchange (Tokenizacja: ustanawianie cyfrowej reprezentacji wartości jako sposobu wymiany) — oficjalny dokument dotyczący tokenów opartych na rejestrze, aby dowiedzieć się, jak przyspieszyć działanie aplikacji łańcucha bloków.

Wzorce opracowywania aplikacji w chmurze

Obejrzyj te odcinki Block Talk — cotygodniowego pokazu dotyczącego opracowywania łańcucha bloków i aplikacji w chmurze przygotowywanego przez zespół inżynierów usługi Azure Blockchain.

Przyspieszanie opracowywania zawartości dzięki przykładom kodu

Zdefiniuj swoje tokeny przy użyciu struktury taksonomii tokenów i rozpocznij tworzenie stokenizowanych rozwiązań za pomocą zestawów SDK i przykładów.

Zaufanie firm każdej wielkości

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Blockchain Tokens

  • Nie, w okresie zapoznawczym nie będą naliczane opłaty.
  • Tak, możesz połączyć usługę Azure Blockchain Tokens z istniejącymi węzłami usługi Azure Blockchain Service, ale nie jest to wymagane.
  • Tak, w okresie zapoznawczym możesz utworzyć własny szablon za pomocą interfejsów API tworzenia tokenów, ale nie za pomocą witryny Azure Portal.
  • Tak, możliwość ponownego wykorzystania utworzonych szablonów tokenów będzie dostępna, kiedy usługa stanie się ogólnie dostępna.

Rozpocznij korzystanie z usługi Azure Blockchain Tokens

Utwórz konto na potrzeby korzystania z wersji zapoznawczej