Azure Blockchain Tokens

Z łatwością definiuj i twórz tokeny oparte na rejestrze oraz zarządzaj nimi

Z łatwością twórz i definiuj tokeny oparte na rejestrze

Dzięki wersji zapoznawczej usługi Azure Blockchain Tokens wdrażanie standardowych tokenów i zarządzanie nimi jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Została ona utworzona na podstawie standardów opracowanych przez stowarzyszenie Token Taxonomy Initiative, otwartego konsorcjum liderów w branży łańcuchów bloków. Bez obaw korzystaj z tokenów w wielu sieciach łańcuchów bloków na platformie Azure i wybieraj spośród rosnącego zestawu szablonów zgodnych z inicjatywą, które zostały opracowane przez firmę Microsoft i partnerów.

Z łatwością definiuj i twórz tokeny zgodne ze strukturą taksonomii tokenów, które reprezentują zasoby cyfrowe lub fizyczne

Zarządzaj tokenami gotowymi do użycia w przedsiębiorstwie za pomocą wbudowanych środków zabezpieczeń działających między rejestrami oraz korzystaj ze składalnych szablonów na potrzeby typowych scenariuszy

Włączaj tokeny zdefiniowane na potrzeby biznesowe do istniejących aplikacji za pomocą otwartych zestawów SDK

Twórz tokeny w oparciu o otwarte standardy społeczności rozwijane przez ekspertów od łańcuchów bloków

Przyspiesz opracowywanie łańcucha bloków

Z łatwością definiuj i twórz zgodne tokeny oraz zarządzaj nimi. Zwiększ bezpieczeństwo przenoszenia i unieważniania tokenów oraz dokonywania za ich pomocą transakcji między kontrahentami bez względu na rodzaj wybranego rejestru. Korzystaj ze składalnych szablonów na potrzeby typowych scenariuszy opracowanych przez firmę Microsoft i jej partnerów. Integracja usług Azure Key Vault i Azure Active Directory ułatwia zawieranie bezpiecznych transakcji.

Poznaj dokumentację

Zacznij korzystać z otwartej i rozszerzalnej struktury

Z łatwością integruj usługę Azure Blockchain Tokens z istniejącymi aplikacjami działającymi w oparciu o otwarty model interakcji bazujący na interfejsie API. Upraszczaj tworzenie aplikacji przez oddzielenie logiki biznesowej od infrastruktury tokenów łańcucha bloków. Zgodność ze standardami Token Taxonomy Initiative gwarantuje możliwość współdziałania w sieciach Ethereum, a niebawem w innych sieciach.

Przeczytaj oficjalny dokument

Tworzenie w oparciu o standardy

Usługa Azure Blockchain Tokens bazuje na standardach opracowanych przez stowarzyszenie Token Taxonomy Initiative. Liderzy branży opracowują definicje i zakres stosowania powszechnego standardu dotyczącego tokenów za pomocą wymiennych właściwości podobnych do waluty lub unikatowych zasobów.

Skontaktuj się ze stowarzyszeniem Token Taxonomy Initiative

Zaufanie firm każdej wielkości