Usługa Azure Blockchain

Tworzenie, nadzorowanie i rozwijanie sieci łańcucha bloków konsorcjum

Podstawa aplikacji bazujących na łańcuchu bloków w chmurze

Twórz, nadzoruj i rozwijaj sieci łańcucha bloków na dużą skalę. Usługa Azure Blockchain w wersji zapoznawczej upraszcza formowanie i nadzorowanie sieci łańcucha bloków konsorcjum oraz zarządzanie nimi, aby użytkownik mógł się skoncentrować na logice biznesowej i opracowywaniu aplikacji.

Wdrażanie w pełni zarządzanych sieci łańcucha bloków za pomocą kilku prostych kliknięć

Nadzorowanie na dużą skalę dzięki wbudowanym funkcjom nadzorowania i zarządzania konsorcjum bez konieczności pisania kodu

Możliwość skoncentrowania się na logice aplikacji dzięki zmniejszeniu obciążenia zarządzaniem sieciami łańcucha bloków

Swobodne tworzenie aplikacji bazujących na łańcuchu bloków przy użyciu ulubionych narzędzi deweloperskich oraz wypróbowanych aplikacji

Wdrażanie prostej sieci łańcucha bloków i jej operacje

Szybko utwórz i skonfiguruj infrastrukturę łańcucha bloków konsorcjum, aby zmniejszyć obciążenie związane z zarządzaniem siecią, zachowując jednocześnie możliwość aktualizowania po pewnym czasie.

Dowiedz się, jak zbudować sieć łańcucha bloków

Wbudowane zarządzanie konsorcjum

Uzyskaj pełne możliwości zarządzania węzłami i nadzoruj konsorcja na dużą skalę. Modułowe kontrolki ułatwiają dołączanie węzłów członkowskich, nadawanie uprawnień bez pisania kodu i uproszczone wymuszanie zasad.

Dowiedz się więcej o nadzorowaniu sieci

Otwarte i rozszerzalne projektowanie

Swobodnie twórz aplikacje bazujące na łańcuchu bloków na otwartej, elastycznej platformie zintegrowanej z narzędziami deweloperskimi, źródłami danych i aplikacjami, których już używasz.

Poznaj architekturę rozwiązania

Śmiałe wprowadzanie innowacji

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń skoncentrowanych na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Zobacz pełną listę.

Usługa Azure Blockchain oferuje możliwość prostego naliczania opłat za węzły

Dostosuj swoją infrastrukturę sieci łańcucha bloków, utrzymując koszty na przewidywalnym poziomie.

Usługa Azure Blockchain jest teraz dostępna w dwóch warstwach. Warstwa Podstawowa udostępnia zoptymalizowane pod kątem kosztów środowisko do opracowywania i testowania aplikacji bazujących na łańcuchu bloków. Warstwa Standardowa może być używana do uruchomienia produkcyjnych sieci łańcucha bloków i zapewnia wbudowaną wysoką dostępność.

Zobacz Azure Blockchain Service — cennik

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z łańcucha bloków na platformie Azure

Nowe spojrzenie na procesy udostępniane w chmurze

Firma J.P. Morgan korzysta z platformy Azure, aby wzmocnić łańcuch Quorum i przyspieszyć wdrażanie łańcucha bloków w przedsiębiorstwie.

Przeczytaj historię

J.P. Morgan

Dodatkowe korzyści z punktów lojalnościowych

Linie lotnicze Singapore Airlines korzystają z platformy Azure, aby przekształcić punkty zdobyte przez klientów za częste korzystanie z tego przewoźnika na tokeny oparte na łańcuchu bloków, które można wykorzystać w sieci partnerów handlowych.

Przeczytaj historię

Singapore Airlines

Generowanie szczegółowych informacji o opłatach licencyjnych w czasie rzeczywistym

Dzięki użyciu łańcucha bloków firmie Microsoft udało się skrócić czas obliczania zestawień opłat licencyjnych dla wydawców gier na konsolę Xbox z miesięcy do godzin.

Przeczytaj historię

Xbox

Śledzenie kawy od sadzonki do gotowego napoju

Firma Starbucks korzysta z platformy Azure, aby wspierać drobnych rolników i śledzić ich produkty od ziaren do baristów.

Przeczytaj historię

Starbucks

Rozpocznij tworzenie z usługą Azure Blockchain

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200 po utworzeniu bezpłatnego konta platformy Azure.
Wdróż usługę Azure Blockchain, korzystając z zasobów szybkiego startu przygotowanych przez zespół inżynierów platformy Azure.
Utwórz, skompiluj i wdróż kontrakty inteligentne, korzystając z rozszerzenia dla programu VS Code i bezserwerowych narzędzi z zestawu Azure Blockchain Dev Kit.

Samouczki, kod przykładowy i wskazówki dotyczące opracowywania aplikacji

Pięciominutowe przewodniki Szybki start

Tworzenie węzłów członkowskich łańcucha bloków

Szybko wdróż swoją pierwszą sieć łańcucha bloków za pomocą witryny Azure Portal lub interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.

Konfigurowanie węzłów transakcji

Łatwo skonfiguruj bezpieczny dostęp do węzłów transakcji za pomocą witryny Azure Portal lub interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.

Wzorce opracowywania aplikacji w chmurze

Obejrzyj Block Talk — cotygodniowy pokaz dotyczący opracowywania sieci łańcucha bloków i aplikacji w chmurze przygotowywany przez zespół inżynierów usługi Azure Blockchain.

Przyspieszanie opracowywania zawartości dzięki przykładom kodu

Korzystając ze wskazówek i kodu źródłowego zestawu Azure Blockchain Development Kit, można nawiązać połączenie z dowolnym interfejsem użytkownika, dokonać integracji z istniejącymi systemami oraz uprościć korzystanie z narzędzi DevOps z kontraktem inteligentnym.

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Blockchain

  • Nasza oferta Podstawowa jest przeznaczona dla klientów, którzy chcą używać usługi Azure Blockchain do opracowywania i testowania aplikacji oraz do testowania rozwiązań prototypowych. Warstwa Standardowa jest przeznaczona dla rozwiązań produkcyjnych łańcucha bloków. Zapewnia ona wysoką dostępność i wydajność wymagane w przypadku skalowalnych rozwiązań łańcucha bloków w chmurze.
  • Usługa Azure Blockchain udostępnia umowę SLA gwarantującą dostępność na poziomie co najmniej 99,9% z automatyczną obsługą stosowania poprawek hostującego systemu operacyjnego i oprogramowaniem do obsługi rejestru w przypadku aktualizacji krytycznych. Usługa Azure Blockchain zapewnia pełną, świadczoną całodobowo pomoc techniczną za pośrednictwem planów pomocy technicznej oferowanych na platformie Azure. Dowiedz się więcej o planach pomocy technicznej platformy Azure tutaj.
  • Tak. Workbench to wspaniałe narzędzie do tworzenia prototypów aplikacji w usłudze Azure Blockchain. Dodatkowe informacje można znaleźć tutaj.
  • Usługa Azure Blockchain została zintegrowana z bezserwerowymi narzędziami deweloperskimi firmy Microsoft, które nie wymagają pisania kodu. Opracowano galerię szablonów dla łączników usług Flow i Logic App, które ułatwiają deweloperowi wysyłanie danych do/z rejestru za pośrednictwem mikrousług, baz danych lub zdarzeń.
  • Usługa Azure Blockchain została zintegrowana z programem VS Code oraz z usługą Azure DevOps. Dzięki łącznikowi dla programu VS Code możesz pisać, testować, debugować i wdrażać kontrakty lokalnie — w łańcuchu prywatnym lub w publicznych sieciach łańcucha bloków. Testy mogą być automatycznie generowane i wykonywane w ramach rozszerzenia. Wszystkie elementy tworzone w programie VS Code można połączyć z usługą Azure DevOps w celu dostarczania potoków kompilacji i wydania usługi DevOps oraz stosowania kontroli dostępu i zasad wymaganych przez konsorcja.

Skonfiguruj bezpłatne konto platformy Azure i rozpocznij tworzenie już dzisiaj