Usługa BizTalk

Bezproblemowa integracja przedsiębiorstwa i chmury

Możliwości usług Azure App Service są teraz również dostępne w usłudze Azure App Service. Dowiedz się więcej

App Service, API Apps i Logic Apps

Dodaj funkcje chmury do rozwiązań integracyjnych, wykorzystując nowe możliwości usługi App Service. Dowiedz się więcej.

Integracja aplikacji przedsiębiorstwa

Usługa BizTalk Services oferuje gotową do użycia funkcję integracji specjalistycznych aplikacji dla firm działających w chmurze i lokalnie, takich jak SAP, Oracle EBS, SQL Server i PeopleSoft. Umożliwia ona nawiązywanie połączeń z dowolnymi źródłami danych HTTP, FTP, SFTP i REST. Komunikaty można kierować do różnych usług systemu Azure, takich jak kolejki i tematy usługi Service Bus oraz usługi SQL Database i Blob Storage.

Tysiące klientów wierzą, że usługa BizTalk Services zapewnia odpowiednie rozwiązania w zakresie przetwarzania płatności, zarządzania łańcuchem dostaw, interakcji między firmami, podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym oraz raportowania. Dowiedz się więcej na temat integracji produktów firmy Microsoft.

Połączenia hybrydowewersja zapoznawcza

Funkcja połączeń hybrydowych w usłudze BizTalk Services umożliwia łączenie usługi Azure Websites lub Azure Mobile Services z dowolnymi lokalnymi zasobami TCP lub HTTP, takimi jak Microsoft SQL Server, MySQL lub dowolna usługa sieci Web, za pomocą tylko kilku zmian w konfiguracji i bez użycia kodu niestandardowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie połączeń hybrydowych i Wprowadzenie.

Powiązane produkty i usługi

Azure Active Directory

Synchronizowanie katalogów lokalnych i obsługa logowania jednokrotnego

Zarządzanie interfejsami API

Bezpieczne publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali

Baza danych SQL

Zarządzana, świadczona jako usługa, relacyjna baza danych SQL

Usługa App Service pozwala rozszerzać rozwiązania do integracji na chmurę