Pomiń nawigację

Azure Batch AI

Łatwo eksperymentuj i równolegle szkól swoje modele uczenia głębokiego oraz sztucznej inteligencji w dużej skali

Łatwe wdrażanie i elastyczność

Skup się na obciążeniu, a nie na infrastrukturze, pozostawiając aprowizowanie zasobów i zarządzanie usłudze Batch AI. Za pomocą tej usługi zostanie przeprowadzone wdrożenie maszyn wirtualnych i kontenerów, połączenie magazynu udostępnionego i skonfigurowanie zestawu SDK na potrzeby logowania. Szkolenie przeprowadzane za pomocą usługi Batch AI zapewnia elastyczny model programowania i zestaw SDK, dzięki czemu można w łatwy sposób zintegrować własny potok i przepływ pracy. Ze względu na to, że wdrożenie jest obsługiwane przez usługę Batch AI, można w łatwy sposób przeprowadzić iterację względem sieci i hiperparametrów.

Szkolenie z wysoką wydajnością

Usługa Batch AI współpracuje ze wszystkimi rodzinami maszyn wirtualnych platformy Microsoft Azure, w tym z najnowszym procesorem GPU firmy NVIDIA połączonym z siecią InfiniBand. Umożliwia to skalowanie zasobów obliczeniowych zgodnie z dowolnymi wymaganiami związanymi z modelami i danymi treningowymi. Ta sama zaawansowana infrastruktura, która jest używana przez firmę Microsoft na potrzeby rozwoju sztucznej inteligencji, jest teraz dostępna dla Ciebie — na żądanie.

Obsługuje każdą platformę

Korzystaj z dowolnych platform lub bibliotek sztucznej inteligencji. Usługa Azure Batch AI zapewnia pełną obsługę platform CNTK, TensorFlow, Chainer i innych. Możesz również dostarczyć kod do kontenera platformy Docker, a my zajmiemy się resztą. Usługa Batch AI obsługuje wiersz polecenia platformy Azure, notesy programu Jupyter, tworzenie skryptów dotyczących usługi za pomocą biblioteki Python oraz integrowanie przepływów pracy za pomocą interfejsów API REST i zestawów SDK dla języków C#, Java i innych. Możesz korzystać ze swoich ulubionych narzędzi.

Powiązane produkty i usługi

Usługa Azure Machine Learning

Udostępnij wszystkim użytkownikom możliwość korzystania ze sztucznej inteligencji dzięki kompleksowej, skalowalnej i zaufanej platformie wyposażonej w usługi eksperymentowania i zarządzania modelami

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Dowiedz się więcej

Wprowadzenie do usługi Batch AI