Interfejs API platformy Azure dla standardu FHIR

Łatwo utwórz i wdróż usługę Fast Healthcare Interoperability Resource (FHIR) na potrzeby rozwiązań dotyczących danych zdrowotnych

Zarządzanie danymi medycznymi w chmurze

Szybko wymieniaj dane w formacie standardu HL7 FHIR za pomocą pojedynczego, uproszczonego rozwiązania do zarządzania danymi dla chronionych informacji medycznych. Usługa Azure API for FHIR pozwala szybko połączyć istniejące źródła danych, takie jak elektroniczne systemy rekordów medycznych i bazy danych badań. Twórz nowe możliwości z użyciem analizy, uczenia maszynowego i analiz o praktycznym zastosowaniu dla wszystkich swoich danych medycznych.

Aprowizuj w pełni zarządzaną usługę FHIR klasy korporacyjnej w mniej niż pięć minut

Bezpiecznie zarządzaj wszystkimi chronionymi danymi medycznymi na platformie Azure za pośrednictwem interfejsów FHIR API

Przyspiesz uczenie maszynowe, analizę danych i wyniki operacyjne

Umożliwiaj bezpieczną wymianę danych medycznych w obrębie globalnej infrastruktury

Zarządzanie danymi medycznymi w chmurze

Uprość zarządzanie danymi dzięki pojedynczemu, spójnemu rozwiązaniu do obsługi chronionych informacji medycznych. Usługa Azure API for FHIR łączy dane medyczne z różnych systemów za pomocą branżowego standardu HL7 FHIR. Ten niezawodny, rozszerzalny model danych standaryzuje semantykę i wymianę danych w taki sposób, aby wszystkie systemy korzystające ze standardu FHIR mogły ze sobą współpracować.

Twoje dane wspierające Twoje środowisko — pod Twoją kontrolą

Bez obaw przechowuj swoje chronione informacje medyczne. Platforma Azure bezpiecznie izoluje dane i udostępnia warstwowy, dogłębny system obrony oraz zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami spełniające rygorystyczne standardy zgodności. Platforma Azure ma ponad 90 certyfikatów zgodności, w tym ISO 27001, i jest zgodna z wymaganiami prawnymi ustawy HIPAA.

Uzyskiwanie lepszych wyników dla danych medycznych

Łącz punkty danych z różnych systemów, aby otrzymywać bogatsze zestawy danych. Używaj tych zestawów danych, aby umożliwić scenariusze z zaawansowaną analizą sprzyjające uzyskiwaniu lepszych wyników dla danych medycznych. Łącz ludzi i dane medyczne na nowe, inteligentne sposoby w ramach posiadanej infrastruktury, aplikacji użytkowych i biznesowych oraz rozwiązań analitycznych.

Bezpieczne przechowywanie chronionych informacji medycznych na platformie Azure

  • Usługa Azure API for FHIR spełnia wymagania prawne ustawy HIPAA i ma certyfikat ISO 27001. Dowiedz się więcej.
  • Bezpiecznie łącz systemy używające interfejsów FHIR API.
  • Uzyskaj kontrolę dostępu opartą na rolach, aby zarządzać przechowywaniem danych i dostępem do nich.

Prosty, przejrzysty cennik, który pozwala planować naprzód

Żadnych opłat z góry i niespodzianek — płać tylko za to, czego potrzebujesz. Cennik usługi Azure API for FHIR bazuje na użyciu magazynu strukturalnego, zaaprowizowanej przepływności i środowiska uruchomieniowego usługi.

Pobierz szczegóły cennika

Wypróbuj bezpłatnie wersję próbną

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure. Możesz też zacząć bezpłatnie w usłudze GitHub.

Dowiedz się, jak używać usługi Azure API for FHIR z pięciominutowych przewodników Szybki start.

Zwiększaj swoje umiejętności w zakresie aplikacji używających specyfikacji HL7 FHIR.

Zasoby dla deweloperów

Szybki start

Dowiedz się, jak wdrożyć usługę Azure API for FHIR za pomocą witryny Azure Portal, programu PowerShell i interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.

Piątek z Azure

Posłuchaj, jak Michael Hansen, główny menedżer programu w firmie Microsoft, rozmawia o tym, jak usługa Azure API for FHIR umożliwia współdziałanie danych medycznych.

GitHub

Uzyskaj dostęp do zasobów FHIR i przykładowego repozytorium w usłudze GitHub.

Wprowadzanie innowacji do branży medycznej

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure API for FHIR

  • Na najniższym poziomie interfejsy API mają za zadanie umożliwiać porozumiewanie się systemów. Usługa Azure API for FHIR ma na celu poprawę współdziałania technologii medycznych i ułatwienie zarządzania danymi medycznymi, co ma pomóc w radzeniu sobie z największymi wyzwaniami stojącymi obecnie przed organizacjami zajmującymi się ochroną zdrowia.
  • HL7 FHIR lub Fast Healthcare Interoperability Resources to model danych o otwartym standardzie, który umożliwia współdziałanie danych dla systemów korzystających z zasobów FHIR. Dowiedz się więcej.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure