Aplikacje mobilne

Tworzenie interesujących aplikacji dla systemów iOS, Android i Windows

Szybko twórz interesujące aplikacje mobilne

Funkcja Mobile Apps usługi Azure App Service umożliwia łatwe i szybkie tworzenie interesujących aplikacji międzyplatformowych i natywnych dla systemów iOS, Android, Windows oraz Mac, zapisywanie danych aplikacji w chmurze lub lokalnie, uwierzytelnianie użytkowników, wysyłanie powiadomień wypychanych, a także dodawanie niestandardowej logiki zaplecza w języku C# lub Node.js.

Szybkie dodawanie logowania firmowego

Uwierzytelnianie klientów za pomocą usługi Azure Active Directory, bezpieczniejsze nawiązywanie połączeń z zasobami lokalnymi, takimi jak oprogramowanie SAP, Oracle, SQL Server i SharePoint, oraz korzystanie z zalet międzyplatformowych środowisk, takich jak Xamarin i PhoneGap, w celu utworzenia aplikacji klasy korporacyjnej dla pracowników.

Użyj synchronizowania danych offline w celu tworzenia szybko reagujących aplikacji

Twórz odporne aplikacje, które będą pozostawały użyteczne także w razie problemów z siecią. Dzięki temu klienci będą mogli tworzyć i modyfikować dane w trybie offline. Skróć czas reakcji aplikacji, buforując dane serwera lokalnie na urządzeniu. Dzięki funkcji Mobile Apps synchronizowanie między aplikacjami w systemach iOS, Android i Windows będzie przebiegać równie łatwo, jak synchronizowanie natywne.

Zapewnij swoim aplikacjom połączenie z danymi lokalnymi

Platforma Azure umożliwia tworzenie aplikacji mobilnych, które korzystają z danych w Twoim centrum danych. Połączenia hybrydowe platformy Azure oraz sieci VPN zapewniają łatwy oraz bezpieczniejszy dostęp do danych z lokalnych centrów danych lub dowolnego miejsca na świecie.

Emisja spersonalizowanych powiadomień wypychanych do milionów urządzeń w kilka minut

Azure Notification Hubs to aparat obsługi mobilnych powiadomień wypychanych o wysokim stopniu skalowalności, który jest w stanie w ciągu kilku sekund wysłać miliony powiadomień wypychanych do urządzeń z systemem iOS, Android i Windows oraz urządzeń Nokia X. Łatwo dołączaj usługę Notification Hubs do dowolnego istniejącego zaplecza aplikacji hostowanego lokalnie lub na platformie Azure.

Automatyczne skalowanie w celu zaspokojenia potrzeb firmy

Konfigurowanie wbudowanej funkcji automatycznego skalowania usług Mobile Apps oraz Notification Hubs umożliwia spełnienie wszystkich wymagań aplikacji. Możesz zwiększać lub zmniejszać ilość używanych zasobów na podstawie rzeczywistego użycia i płacić tylko za potrzebne zasoby. Dostęp do globalnej sieci centrów danych zarządzanych przez firmę Microsoft umożliwia Ci dotarcie do klientów na całym świecie.

Klienci już korzystający z aplikacji Mobile Apps na platformie Azure

  • NBC News
  • TalkTalk
  • Intertek
  • HRG
  • Paramount
  • The Hearst Corporation

Odkryj inne aplikacje usługi App Service

Web Apps

Szybciej twórz i wdrażaj aplikacje internetowe na dużą skalę

Dowiedz się więcej

API Apps

Proste tworzenie i używanie interfejsów API

Dowiedz się więcej

Logic Apps

Automatyzacja procesów biznesowych

Dowiedz się więcej

Powiązane produkty i usługi

Azure Monitor

Możliwość pełnej obserwacji aplikacji, infrastruktury i sieci

Centrum aplikacji programu Visual Studio

Twórz, testów, wydawaj i monitoruj swoje aplikacje w sposób ciągły

Stan usługi Funkcje Azure

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą kodu niewymagającego serwera