Pomiń nawigację

Aplikacje mobilne

Tworzenie i hostowanie zaplecza dla dowolnej aplikacji mobilnej

 • Wypychanie emisji z segmentacją klientów
 • Logowanie jednokrotne przedsiębiorstwa przy użyciu usługi Azure Active Directory
 • Automatyczne skalowanie do obsługi milionów urządzeń
 • Aplikacje mogą działać w trybie offline i synchronizować się
 • Integracja społecznościowa z serwisami Facebook, Twitter i Google

Szybko twórz interesujące aplikacje mobilne

Funkcja Mobile Apps usługi Azure App Service umożliwia łatwe i szybkie tworzenie interesujących aplikacji międzyplatformowych i natywnych dla systemów iOS, Android, Windows oraz Mac, zapisywanie danych aplikacji w chmurze lub lokalnie, uwierzytelnianie użytkowników, wysyłanie powiadomień wypychanych, a także dodawanie niestandardowej logiki zaplecza w języku C# lub Node.js.

Szybkie dodawanie logowania firmowego

Uwierzytelnianie klientów za pomocą usługi Azure Active Directory, bezpieczniejsze nawiązywanie połączeń z zasobami lokalnymi, takimi jak oprogramowanie SAP, Oracle, SQL Server i SharePoint, oraz korzystanie z zalet międzyplatformowych środowisk, takich jak Xamarin i PhoneGap, w celu utworzenia aplikacji klasy korporacyjnej dla pracowników.

Użyj synchronizowania danych offline w celu tworzenia szybko reagujących aplikacji

Twórz odporne aplikacje, które będą pozostawały użyteczne także w razie problemów z siecią. Dzięki temu klienci będą mogli tworzyć i modyfikować dane w trybie offline. Skróć czas reakcji aplikacji, buforując dane serwera lokalnie na urządzeniu. Dzięki funkcji Mobile Apps synchronizowanie między aplikacjami w systemach iOS, Android i Windows będzie przebiegać równie łatwo, jak synchronizowanie natywne.

Zapewnij swoim aplikacjom połączenie z danymi lokalnymi

Platforma Azure umożliwia tworzenie aplikacji mobilnych, które korzystają z danych w Twoim centrum danych. Połączenia hybrydowe platformy Azure oraz sieci VPN zapewniają łatwy oraz bezpieczniejszy dostęp do danych z lokalnych centrów danych lub dowolnego miejsca na świecie.

Emisja spersonalizowanych powiadomień wypychanych do milionów urządzeń w kilka minut

Azure Notification Hubs to aparat obsługi mobilnych powiadomień wypychanych o wysokim stopniu skalowalności, który jest w stanie w ciągu kilku sekund wysłać miliony powiadomień wypychanych do urządzeń z systemem iOS, Android i Windows oraz urządzeń Nokia X. Łatwo dołączaj usługę Notification Hubs do dowolnego istniejącego zaplecza aplikacji hostowanego lokalnie lub na platformie Azure.

Automatyczne skalowanie w celu zaspokojenia potrzeb firmy

Konfigurowanie wbudowanej funkcji automatycznego skalowania usług Mobile Apps oraz Notification Hubs umożliwia spełnienie wszystkich wymagań aplikacji. Możesz zwiększać lub zmniejszać ilość używanych zasobów na podstawie rzeczywistego użycia i płacić tylko za potrzebne zasoby. Dostęp do globalnej sieci centrów danych zarządzanych przez firmę Microsoft umożliwia Ci dotarcie do klientów na całym świecie.

Dlaczego usługa Mobile Apps jest godna zaufania?

 • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Cennik usługi Mobile Apps

 • Żadnych kosztów ponoszonych z góry
 • Żadnych opłat za rezygnację
 • Płatność wyłącznie za potrzebne zasoby

Klienci już korzystający z aplikacji Mobile Apps na platformie Azure

NBC News
TalkTalk
Intertek
HRG
Paramount
The Hearst Corporation

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Dowiedz się, jak używać usługi Mobile Apps, korzystając z 5-minutowych samouczków Szybki start i dokumentacji.

Rozszerz możliwości usługi Mobile Apps o dodatkowe funkcje i produkty, takie jak usługi zabezpieczeń i tworzenia kopii zapasowych.

Korzystasz już z platformy Azure? Wypróbuj teraz usługę Mobile Apps