Mobile Apps

Tworzenie interesujących aplikacji dla systemów iOS, Android i Windows

Szybko twórz interesujące aplikacje mobilne

Dzięki funkcji Mobile Apps usługi Azure App Service można łatwo i szybko tworzyć interesujące aplikacje wieloplatformowe i natywne dla systemów iOS, Android, Windows oraz Mac, zapisywać dane aplikacji w chmurze lub lokalnie, uwierzytelniać użytkowników, wysyłać powiadomienia wypychane, a także dodawać niestandardową logikę zaplecza w języku C# lub Node.js.

Dodaj logowanie dla firm w ciągu kilku sekund

Łatwe uwierzytelnianie użytkowników za pomocą usługi Active Directory, bezpiecznie nawiązywanie połączeń z zasobami lokalnymi, takimi jak oprogramowanie SAP, Oracle, SQL Server i SharePoint, oraz używanie wieloplatformowych środowisk, takich jak Xamarin i PhoneGap, do tworzenia aplikacji firmowych dla pracowników.

Użyj synchronizowania danych offline w celu tworzenia szybko reagujących aplikacji

Twórz odporne aplikacje, które będą pozostawały użyteczne także w razie problemów z siecią. Dzięki temu użytkownicy będą mogli tworzyć i modyfikować dane nawet offline. Skróć czas reakcji aplikacji, buforując dane serwera lokalnie na urządzeniu. Dzięki funkcji Mobile Apps synchronizowanie między aplikacjami w systemach iOS, Android i Windows będzie przebiegać równie łatwo, jak synchronizowanie natywne.

Zapewnij swoim aplikacjom połączenie z danymi lokalnymi

Platforma Azure umożliwia tworzenie aplikacji mobilnych, które korzystają z danych w Twoim centrum danych. Połączenia hybrydowe i połączenia sieci VPN zapewniają łatwy oraz bezpieczny dostęp do danych z lokalnych centrów danych lub dowolnego miejsca na świecie.

Emisja spersonalizowanych powiadomień wypychanych do milionów urządzeń w kilka minut

Notification Hubs to aparat obsługi mobilnych powiadomień wypychanych o wysokim stopniu skalowalności, który jest w stanie w ciągu kilku sekund wysłać miliony powiadomień wypychanych do urządzeń z systemem iOS, Android i Windows oraz urządzeń Nokia X. Z łatwością można dołączyć usługę Notification Hubs do dowolnego istniejącego zaplecza aplikacji hostowanego lokalnie lub w systemie Azure.

Automatyczne skalowanie w celu zaspokojenia potrzeb firmy

Łatwe konfigurowanie wbudowanej funkcji autoskalowania usług Mobile Apps oraz Notification Hubs umożliwia spełnienie wszystkich wymagań aplikacji. Możesz zwiększać/zmniejszać ilość używanych zasobów na podstawie rzeczywistego użycia i płacić tylko za potrzebne zasoby. Dostęp do globalnej sieci centrów danych zarządzanych przez firmę Microsoft umożliwia dotarcie do klientów na całym świecie.

Klienci już korzystający z aplikacji Mobile Apps na platformie Azure

NBC News
TalkTalk
Intertek
HRG
Paramount
The Hearst Corporation

Odkryj inne funkcje usługi App Service

Web Apps

Aplikacje sieci Web z możliwością skalowania

Dowiedz się więcej

API Apps

Proste tworzenie i używanie interfejsów API

Dowiedz się więcej

Logic Apps

Automatyzacja procesów biznesowych

Dowiedz się więcej