Centrum aplikacji programu Visual Studio

Ciągłe wszystko — kompilowanie, testowanie, wdrażanie, angażowanie, powtarzanie.

Dostarczaj swoje aplikacje dla systemów iOS, Android, Windows i macOS szybciej i z większą pewnością, automatyzując ich cykle życia. Połącz się ze swoim repozytorium i w ciągu minut kompiluj aplikacje w chmurze, testuj je na tysiącach prawdziwych urządzeń, rozsyłaj do betatesterów i sklepów z aplikacjami oraz monitoruj ich użycie przez użytkowników dzięki danym dotyczącym awarii i danym analitycznym. Wszystko w jednym miejscu.

App Center + GitHub = szybsze dostarczanie projektów przeznaczonych na urządzenia przenośne

Automatyzuj proces tworzenia, testowania i dystrybucji dla projektów przeznaczonych na urządzenia przenośne w serwisie GitHub. Funkcja ciągłej integracji i dostarczania na wyciągnięcie ręki — wystarczy zainstalować pakiet App Center z platformy handlowej serwisu GitHub lub za pośrednictwem powiadomienia w interfejsie użytkownika serwisu GitHub.

Ciągła integracja w ciągu minut

Kompiluj aplikacje częściej i szybciej

Zrzuć z siebie ciężar lokalnego kompilowania aplikacji dla systemów iOS, Android i Windows. Podłączając repozytoria GitHub, Bitbucket lub Visual Studio Team Services, możesz kompilować swoje lokalizacje automatycznie po każdym żądaniu ściągnięcia lub na żądanie — i uniknąć dodatkowej pracy związanej z zarządzaniem agentami kompilacji.

Stała jakość na prawdziwych urządzeniach

Pewnie dostarczaj aplikacje o wyższej jakości

Automatyzuj testy interfejsu użytkownika na tysiącach prawdziwych urządzeń i setkach konfiguracji w chmurze, używając popularnych platform, takich jak Appium, Espresso i XCUITest. Testuj każdą możliwą interakcję z interfejsem użytkownika i diagnozuj awarie oraz problemy z wydajnością przy każdej kompilacji ze szczegółowymi raportami śledzenia, zrzutami ekranu i dziennikami.

Ciągłe dostarczanie, które działa

Wdrażaj wszędzie z łatwością

Rozsyłaj swoją aplikację do betatesterów i użytkowników systemów iOS, Android, Windows i macOS przy każdym zatwierdzeniu lub na żądanie. Wysyłaj różne kompilacje do różnych grup testerów i powiadamiaj ich za pośrednictwem aktualizacji w aplikacji. Gdy aplikacja będzie gotowa, przekaż ją do usług App Store, Google Play i Microsoft Intune.

Ciągłe uczenie się na potrzeby rozwoju

Raporty awarii ze szczegółowymi danymi

Diagnozuj problemy i monitoruj kondycję swojej aplikacji dzięki zaawansowanym możliwościom, takim jak inteligentne grupowanie awarii i zarządzanie nimi, szybsze debugowanie z symbolizowaniem i szczegółowe raporty o awariach. Uzyskuj powiadomienia i naprawiaj problemy, gdy się pojawiają.

Analiza w czasie rzeczywistym

Rozszerzaj krąg swoich odbiorców, skupiając się na tym, co istotne, dzięki głębokiemu raportowaniu i wglądowi w szczegółowe dane na temat sesji użytkowników, najważniejszych urządzeń, wersji systemu operacyjnego, analizie zachowań i śledzeniu oraz rejestrowaniu danych zdarzeń aplikacji dla systemów iOS, Android, Windows i macOS. Łatwo twórz niestandardowe zdarzenia, aby śledzić dowolne informacje poprzez rozbudowaną analizę aplikacji.

Elastyczność i możliwość wyboru

Wybierz tylko te usługi Centrum aplikacji, których potrzebujesz

Masz własne rozwiązanie do analizy? Korzystasz z innej platformy dystrybucji wersji beta? Nie ma problemu. Nasze zestawy SDK i interfejsy API typu open source pozwalają na integrację tylko tych usług Centrum aplikacji, których potrzebujesz.

Klienci używający Centrum aplikacji programu Visual Studio

  • ring
  • Goodfood
  • Highrise
  • Fox Sports
  • FreshDirect

Zacznij skutecznie korzystać z metodyki DevOps

Zobacz, jak wygląda wprowadzanie skutecznych zmian we własnej organizacji przy użyciu podejścia DevOps.

Powiązane produkty i usługi

Azure DevOps

Usługi dla zespołów do udostępniania kodu, śledzenia pracy i dostarczania oprogramowania

Rozpocznij pracę z Centrum aplikacji programu Visual Studio