Pomiń nawigację

Visual Studio App Center

Twórz, testuj, wydawaj i monitoruj swoje aplikacje mobilne i klasyczne w sposób ciągły

Szybsze tworzenie wspaniałych aplikacji mobilnych i klasycznych

Szybko twórz wysokiej jakości aplikacje dla systemów Android, iOS, macOS i Windows. Zautomatyzuj potoki kompilacji, testowania i dystrybucji. Oraz monitoruj wydajność i użycie aplikacji w sposób ciągły. Wszystko w jednym miejscu.

Pojedyncze, zintegrowane narzędzie do zarządzania potokami kompilacji, testów i dystrybucji

Modułowe, proste w użyciu zestawy SDK, aby szybko zacząć korzystać tylko z potrzebnych usług

Rozbudowana diagnostyka i analiza na potrzeby ciągłego monitorowania wydajności i użycia aplikacji

Maksymalna wydajność programowania

Łącz się z usługami GitHub, Bitbucket, GitLab lub Azure DevOps oraz automatyzuj potok kompilacji, testowania i wydania przy każdym zatwierdzeniu. Przy każdej pomyślnej kompilacji automatycznie uruchamiaj testy interfejsu użytkownika na tysiącach rzeczywistych urządzeń i konfiguracjach systemu operacyjnego za pomocą usługi App Center Test. Udostępniaj kompilacje aplikacji testerom wersji beta lub publicznym sklepom z aplikacjami za pomocą narzędzia App Center Distribute. Wdrażaj poprawki i aktualizacje bezpośrednio na urządzeniach użytkowników za pomocą usługi CodePush.

Monitorowanie wydajności i użycia aplikacji w sposób ciągły

Zbieraj dane diagnostyczne w czasie rzeczywistym za pomocą diagnostyki App Center. Określ priorytety i rozwiąż ważne problemy z inteligentnym grupowaniem awarii, pełnymi śladami stosu i szczegółowymi raportami o awariach. Wyszukaj i filtruj według identyfikatora użytkownika, aby ułatwić izolowanie i obsługę problemów zgłoszonych przez użytkowników. Śledź wzorce użycia, wdrażanie użytkowników i inne metryki zaangażowania za pomocą usługi App Center Analytics. Zdarzenia niestandardowe służą do zbierania szczegółowych informacji o zachowaniach użytkowników, które są dla Ciebie najważniejsze.

Dlaczego warto powierzyć swoje aplikacje platformie Azure?

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Zapoznaj się z elastycznym cennikiem oraz opcjami w warstwie bezpłatnej

Usługa App Center oferuje wiele opcji bezpłatnych, jak również opcję płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Wybierz i integruj tylko te usługi, które chcesz, zgodnie ze swoimi potrzebami.

Rozpocznij korzystanie z usługi App Center już dziś

Zapoznaj się z pięciominutowym samouczkiem krok po kroku.

Dowiedz się więcej, korzystając ze szczegółowej dokumentacji.

Dołącz swoją pierwszą aplikację w systemie Android, iOS lub macOS do pakietu App Center.

Zasoby dla deweloperów

Dokumentacja

Dowiedz się, jak korzystać z usługi App Center dzięki przewodnikom Szybki start i samouczkom.

Harmonogram produktu

Zapoznaj się z naszym harmonogramem działań i zacznij planowanie produktów.

Społeczność

Obserwuj usługę App Center w mediach społecznościowych.

Często zadawane pytania dotyczące usługi App Center

  • App Center obsługuje natywne systemy Android, natywne systemy iOS, Xamarin, Unity, React Native, Cordova i Windows. Dowiedz się więcej o obsłudze platformy.
  • Wybierz usługi, których chcesz użyć. Usługa App Center jest zaprojektowana modułowo, a z usług można korzystać niezależnie lub integrować je ze sobą.
  • Aby korzystać z usługi App Center w warstwie bezpłatnej, subskrypcja platformy Azure nie jest konieczna. Jednak jeśli chcesz zacząć korzystać z płatnego planu, potrzebne jest połączenie z organizacyjnym lub osobistym kontem usługi App Center w subskrypcji platformy Azure.
  • Nie, usługi App Center nie można opłacić za pomocą bezpłatnych subskrypcji platformy Azure lub środków programu Dev Essentials.

Rozpocznij pracę z Centrum aplikacji programu Visual Studio

Rozpocznij bezpłatnie