Visual Studio App Center

Zintegrowane usługi deweloperskie do kompilowania, testowania, wydawania i monitorowania aplikacji mobilnych i klasycznych

Szybsze tworzenie wspaniałych aplikacji mobilnych i klasycznych

Szybko twórz wysokiej jakości aplikacje dla systemów Android, iOS, macOS i Windows. Zautomatyzuj potoki kompilacji, testowania i dystrybucji. Oraz monitoruj wydajność i użycie aplikacji w sposób ciągły. Wszystko w jednym miejscu.

Proste, zintegrowane narzędzie umożliwiające zarządzanie potokami kompilacji, testowania i dystrybucji

Modułowe, proste w obsłudze zestawy SDK umożliwiające szybkie korzystanie wyłącznie z potrzebnych usług

Bogactwo narzędzi diagnostycznych i analitycznych umożliwiających monitorowanie wydajności i użycia aplikacji w sposób ciągły

Maksymalna wydajność programowania

Łącz się z usługami GitHub, Bitbucket, GitLab lub Azure DevOps i automatyzuj potoki kompilowania, testowania i wydawania przy każdym zatwierdzeniu. Podczas każdej udanej kompilacji automatycznie uruchamiaj testy interfejsu użytkownika na tysiącach prawdziwych urządzeń i konfiguracji systemu operacyjnego dzięki usłudze App Center Test. Wydawaj kompilacje aplikacji testerom wersji beta lub publicznym sklepom z aplikacjami dzięki usłudze App Center Distribute. Wdrażaj poprawki i aktualizacje bezpośrednio na urządzeniach użytkowników dzięki funkcji CodePush.

Monitorowanie wydajności i użycia aplikacji w sposób ciągły

Usługa App Center Diagnostics umożliwia zbieranie danych diagnostycznych w czasie rzeczywistym. Definiuj priorytety i rozwiązuj ważne problemy dzięki inteligentnemu grupowaniu awarii, pełnym śladom stosu i szczegółowym raportom na temat awarii. Wyszukuj i filtruj dane według identyfikatora użytkownika, aby izolować i rozwiązywać problemy zgłaszane przez użytkowników. Śledź wzorce użycia, rozpowszechnienie i inne metryki zaangażowania użytkowników dzięki usłudze App Center Analytics. Korzystaj ze zdarzeń niestandardowych, aby zbierać szczegółowe informacje na temat zachowań użytkowników, które mają dla Ciebie znaczenie.

Dlaczego warto powierzyć swoje aplikacje platformie Azure?

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld dolarów rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3 500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w zakresie zgodności w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Zapoznaj się z elastycznym cennikiem oraz opcjami w warstwie bezpłatnej

Usługa App Center oferuje wiele opcji bezpłatnych, jak również opcję płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Wybierz i integruj tylko te usługi, które chcesz, zgodnie ze swoimi potrzebami.

Zapoznaj się z cennikiem usługi App Center

Rozpocznij korzystanie z usługi App Center już dziś

Zapoznaj się z samouczkiem krok po kroku — zajmie to tylko pięć minut.

Więcej informacji znajdziesz w szczegółowej dokumentacji.

Przenieś swoją pierwszą aplikację dla systemu Android, iOS lub macOS do usługi App Center.

Zasoby dla deweloperów

Harmonogram produktu

Explore our roadmap and get involved in product planning.

Społeczność

Follow App Center on social media.

Często zadawane pytania dotyczące usługi App Center

  • Usługa App Center obsługuje natywne systemy Android i iOS, jak również Xamarin, Unity, React Native, Cordova i Windows. Dowiedz się więcej na temat obsługiwanych platform.
  • Wybierz usługi, których chcesz użyć. Usługa App Center jest zaprojektowana modułowo, a z usług można korzystać niezależnie lub integrować je ze sobą.
  • Aby korzystać z usługi App Center w warstwie bezpłatnej, subskrypcja platformy Azure nie jest konieczna. Jednak jeśli chcesz zacząć korzystać z płatnego planu, potrzebne jest połączenie z organizacyjnym lub osobistym kontem usługi App Center w subskrypcji platformy Azure.
  • Nie, usługi App Center nie można opłacić za pomocą bezpłatnych subskrypcji platformy Azure lub środków programu Dev Essentials.

Rozpocznij pracę z Centrum aplikacji programu Visual Studio

Rozpocznij bezpłatnie