Pomiń nawigację

Bezpieczny dostęp hybrydowy w usłudze Azure Active Directory

Ujednolicone zarządzanie dostępem dla wszystkich starszych aplikacji.

Połącz dowolną aplikację w wybranej chmurze lub w środowisku lokalnym z dowolnym użytkownikiem

Zapewnij wszystkim swoim użytkownikom bezpieczny dostęp do starszych aplikacji. Usprawnij i unowocześnij dostęp do aplikacji obsługujących starszy sposób uwierzytelniania, w tym protokoły Kerberos, NTLM, Remote Desktop Protocol (RDP), LDAP, SSH oraz uwierzytelnianie na podstawie nagłówka i formularza.

Zaawansowane możliwości zabezpieczeń, w tym dostęp warunkowy, ochrona tożsamości i uwierzytelnianie wieloskładnikowe, pomagają chronić starsze aplikacje

Logowanie jednokrotne (SSO) i uwierzytelnianie bez hasła umożliwiają bezproblemowy dostęp do starszych aplikacji

Scentralizowane zarządzanie dostępem na potrzeby aplikacji w chmurze i starszych aplikacji

Dzięki nowoczesnym metodom uzyskiwania dostępu do starszych aplikacji możesz zrezygnować z używania dotychczasowych rozwiązań do zarządzania dostępem w Internecie

Wykorzystaj swoje istniejące inwestycje w zabezpieczenia sieciowe

Uprość i zabezpiecz dostęp użytkownika końcowego w starszych aplikacjach za pomocą wstępnie utworzonych integracji dostarczonych przez partnerów, takich jak F5, Zscaler, Akamai i Citrix ADC. Zastosuj zasady zabezpieczeń we wszystkich swoich aplikacjach, zarówno w chmurze, jak i w środowisku lokalnym. Udostępnij użytkownikom końcowym możliwość uzyskiwania bezpiecznego dostępu do wszystkich aplikacji za pośrednictwem logowania jednokrotnego i uwierzytelniania bez hasła.

Dowiedz się więcej o naszym partnerstwie z kontrolerami dostarczania i sieci

Uzyskiwanie zdalnego dostępu do aplikacji lokalnych

Włącz bezpieczny zdalny dostęp do lokalnych aplikacji internetowych za pomocą serwera proxy aplikacji usługi Azure AD. Łącz się w bezpieczny sposób z lokalnymi aplikacjami internetowymi obsługującymi oświadczenia bez pośrednictwa sieci VPN. Ułatw użytkownikom dostęp za pomocą logowania jednokrotnego i uzyskaj zaawansowane funkcje zabezpieczeń dla wszystkich swoich aplikacji.

Dowiedz się więcej o serwerze proxy aplikacji usługi Azure AD

Ujednolicenie zarządzania dostępem dla wszystkich aplikacji Oracle

Zapewnij bezpieczny i bezproblemowy dostęp do wszystkich swoich aplikacji Oracle. Włącz logowanie jednokrotne dla pakietów Oracle E-Business Suite i JD Edwards, a także do dowolnych aplikacji Oracle na platformie Azure, które uzyskują dostęp do danych w infrastrukturze chmury Oracle. Uruchamiaj aplikacje Oracle w jednej z dwóch chmur lub w obu chmurach, korzystając z uwierzytelniania opartego na ryzyku, zasad dostępu warunkowego i analizy logowania.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure AD i rozwiązaniach Oracle

Bezpieczne uzyskiwanie dostępu do aplikacji SAP w środowisku lokalnym i w chmurze

Zarządzaj centralnie dostępem do aplikacji SAP w chmurze lub w środowisku lokalnym. Ułatw użytkownikom uzyskiwanie dostępu przez włączenie logowania jednokrotnego dla aplikacji SAP, takich jak SAP ECC, S/4HANA, SAP Concur i SAP NetWeaver. Uprość administrowanie, rozszerz środowisko użytkownika i ulepsz zabezpieczenia wszystkich aplikacji SAP.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure AD i rozwiązaniach SAP

Połącz swoje starsze aplikacje z usługą Azure AD w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu hybrydowego

Połącz swoje aplikacje