Zapewnianie bezpieczeństwa i ładu w usłudze Azure Active Directory

Zabezpiecz poświadczenia użytkowników i zarządzaj tożsamościami cyfrowymi

Ochrona użytkowników i zarządzanie dostępem

Zabezpieczanie pracy zdalnej wymaga silnego uwierzytelniania i kontrolowania dostępu do zasobów na podstawie oceny ryzyka w czasie rzeczywistym. Zabezpieczaj użytkowników, zarządzaj dostępem przy użyciu inteligentnych zasad, stale monitoruj zagrożenia i podejmuj odpowiednie działania. Skorzystaj z funkcji uczenia maszynowego w czasie rzeczywistym i z sygnałów heurystycznych, aby zapewnić automatyczną ochronę przed naruszeniem tożsamości, zanim zostanie udzielony dostęp do zasobów firmy.

Silne uwierzytelnianie wieloskładnikowe zabezpiecza poświadczenia użytkownika

Oparte na kontekście zasady adaptacyjne udzielają dostępu, ograniczają go lub blokują

Uczenie maszynowe w czasie rzeczywistym nie zezwala na użycie ujawnionych lub skradzionych poświadczeń i blokuje podejrzane próby logowania

Funkcja zapewnienia ładu tożsamości kontroluje dostęp do aplikacji i danych dla wszystkich użytkowników, w tym użytkowników uprzywilejowanych, w środowiskach hybrydowych

Zabezpiecz dostęp do swoich zasobów

Zweryfikuj tożsamości użytkowników przed udzieleniem im dostępu do zasobów. Zaimplementuj bezpieczne logowanie i uwierzytelnianie wieloskładnikowe, aby zminimalizować ryzyko i pomóc chronić użytkowników przed 99,9% ataków na cyberzabezpieczenia.

Zacznij korzystać ze strategii zerowego zaufania

Wprowadź podstawową zasadę strategii zerowego zaufania — nigdy nie ufaj, zawsze weryfikuj. Ustaw zasady dostępu warunkowego oparte na użytkowniku, lokalizacji, urządzeniu i aplikacji, aby określić, czy należy zezwolić na dostęp, ograniczyć go, czy zablokować.

Zastosuj uczenie maszynowe w czasie rzeczywistym

Odsiej fałszywe alarmy i skup się na szybkim znajdowaniu realnych zagrożeń. Zaimplementuj działające w czasie rzeczywistym funkcje uczenia maszynowego i wiedzy opartej na codziennej analizie bilionów sygnałów. Uzyskaj wgląd w zdarzenia o wysokim ryzyku i pomóż zabezpieczyć swoje środowisko za pomocą ujednoliconej funkcji ochrony tożsamości.

Zarządzaj wydajnie i bezpiecznie użytkownikami uprzywilejowanymi

Odkrywaj, ograniczaj i monitoruj prawa dostępu dla tożsamości uprzywilejowanych. Zabezpiecz swoje konta administracyjne, ograniczając dostęp do krytycznych operacji przez zastosowanie ograniczonej czasowo i opartej na rolach kontroli dostępu typu just-in-time.

Zapewnij ład cyklu życia tożsamości

Miej pewność, że odpowiedni użytkownicy mają odpowiedni dostęp do właściwych zasobów dzięki funkcji zapewnienia ładu tożsamości w inteligentnej chmurze. Monitoruj dostęp do wszystkich zasobów i przeprowadzaj ich inspekcję podczas zarządzania wydajnością pracowników.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure

Rozpocznij