Pomiń nawigację

Zapewnianie bezpieczeństwa i ładu w usłudze Azure Active Directory

Zabezpiecz poświadczenia użytkowników i zarządzaj tożsamościami cyfrowymi

Ochrona użytkowników i zarządzanie dostępem

Zabezpieczanie pracy zdalnej wymaga silnego uwierzytelniania i kontrolowania dostępu do zasobów na podstawie oceny ryzyka w czasie rzeczywistym. Zabezpieczaj użytkowników, zarządzaj dostępem przy użyciu inteligentnych zasad, stale monitoruj zagrożenia i podejmuj odpowiednie działania. Skorzystaj z funkcji uczenia maszynowego w czasie rzeczywistym i z sygnałów heurystycznych, aby zapewnić automatyczną ochronę przed naruszeniem tożsamości, zanim zostanie udzielony dostęp do zasobów firmy.

Silne uwierzytelnianie wieloskładnikowe zabezpiecza poświadczenia użytkownika

Oparte na kontekście zasady adaptacyjne udzielają dostępu, ograniczają go lub blokują

Uczenie maszynowe w czasie rzeczywistym nie zezwala na użycie ujawnionych lub skradzionych poświadczeń i blokuje podejrzane próby logowania

Funkcja zapewnienia ładu tożsamości kontroluje dostęp do aplikacji i danych dla wszystkich użytkowników, w tym użytkowników uprzywilejowanych, w środowiskach hybrydowych

Zabezpiecz dostęp do swoich zasobów

Verify users’ identities before granting access to your resources. Implement secure sign-on and multi-factor authentication to mitigate risk and help protect your users from 99.9 percent of cybersecurity attacks.

Zacznij korzystać ze strategii zerowego zaufania

Enforce the core principle of Zero Trust—never trust, always verify. Set Conditional Access policies based on the user, location, device, and application to determine whether access should be allowed, limited, or blocked.

Zastosuj uczenie maszynowe w czasie rzeczywistym

Reduce noise and focus on finding real threats quickly. Implement real-time machine learning and knowledge based on analyzing trillions of signals daily. Get visibility into high-risk events and help make your environment more secure with unified identity protection.

Zarządzaj wydajnie i bezpiecznie użytkownikami uprzywilejowanymi

Discover, restrict, and monitor access rights for privileged identities. Secure your admin accounts by limiting access to critical operations using just-in-time, time-bound, and role-based access control.

Zapewnij ład cyklu życia tożsamości

Ensure that the right users have the right access to the right resources by using intelligent cloud identity governance. Monitor and audit access to all resources while managing employee productivity.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure

Rozpocznij